Danskerne er delte i Gaza-konflikt

16x9

Megafon: Dans-ker-ne forholder sig neutralt, men pro-_pa-læ-sti-nen-sis-ke demo'er har tippet sym-pa-ti-en

Danskerne forholder sig relativt neu­tralt til konflikten i Gaza. Det viser en ny måling, som Megafon har lavet for TV 2/Politiken.

På spørgsmålet om, hvem man overordnet har mest sympati for i konflikten, sva­rer 29 procent Israel, mens sympatien hos 22 procent af danskerne, ligger hos palæstinenserne. 38 procent forholder sig neutralt. Målingen viser også, at dobbelt så mange (31%) bebrej­der palæstinenserne for at konflikten overhovedet startede i forhold til israelerne (16%). 38 procent mener, at de 2 parter har et lige stort ansvar.

Demoer hjælper ikke palæstinenserne
Hvis formålet med de palæstinensiske demonstrationer flere steder i weekenden var at tippe folkestemningen i palæstinensisk favør, er missionen mislykket. Meget tyder nemlig på, at disse bærer en stor del af ansvaret for den relativt lave opbakning til palæstinenserne i den danske befolkning.

Således svarer hver 5. dansker, at de pro-palæstinensiske demonstrationer har påvirket deres holdning til palæstinenserne i negativ retning mens kun 1% har opfattet disse demonstrationer positivt. Modsat har de pro-israelske tilkendegivelser ikke haft den store effekt på de allerede eksisterende holdninger.

Danskerne er politisk delte
Der er en meget klar sammenhæng mellem politisk tilhørsforhold og hvor sympatien ligger i spørgsmålet. I V/K/O-lejren støttes Israel klart, mens oppositionen i højere grad hælder til den palæstinensiske side.

Megafon-målingen viser desuden, at de yngste respondenter mellem 18-29 år har en markant mere pro-palæstinensisk holdning end den øvrige befolkning. Endeligt skal det nævnes at mænd i langt højere grad end kvinder sympatiserer med Israel i denne konflikt.

Undersøgelsen er gennemført for TV 2 Nyhederne/Politiken som en kombineret Internet/telefon-undersøgelse i perioden 12/13. januar. 1.179 respondenter har deltaget i undersøgelsen.