34 meter lange lastvogntog kommer på vejene efter nytår

Klimaet skal nyde godt af, at der fra 2024 må køre ekstra lange lastbiler i Danmark, lyder det fra minister.

Fra 2024 vil det være muligt at køre med ekstra lange lastbiler - dobbelttrailere - på op til 34 meter.

Det skriver Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Lastbilerne må fra nytår og fem år frem i en forsøgsordning køre med den ekstra længde på strækningen mellem mellem Aarhus og Høje-Taastrup.

Det er kort sagt "win-win"

Jesper Kronborg, branchedirektør Dansk Erhverv Transport

Transportminister Thomas Danielsen (V) fremlægger til oktober et lovforslag, som åbner op for de ekstra lange lastbiler.

- Vi skal udnytte veje bedst muligt, og derfor åbner vi for at kunne køre ekstra lange lastbiler der, hvor vejene tillader det.

- Når en enkelt lastbil kan fragte mere, giver det både mindre CO2 og færre køretøjer på vejene, og er altså både en gevinst for klimaet og for trængslen, siger Danielsen i pressemeddelelsen.

Der skal oprettes nye pladser

Forsøgsordningen betyder, at vejnettet skal tilpasses til de ekstra lange lastbiler.

Vejdirektoratet og Færdselsstyrelsen har udpeget steder mellem Aarhus og Høje-Taastrup, hvor der er brug for ændringer, skriver ministeriet.

Der skal for eksempel oprettes såkaldte omkoblingspladser til de lange lastbiler. Disse skal bruges til at skille dem ad eller samle dem, inden lastbilerne kan køre videre på det øvrige vejnet.

- Vi skal ikke kun sikre, at lovgivningen er på plads til dobbelttrailerne. Vi skal også sikre de fysiske rammer, så det rent faktisk er muligt og sikkert at køre med så lange lastbiler på danske veje.

- Vi er derfor i gang med at oprette omkoblingspladser, så der er god plads til, at dobbelttrailere kan køre ud på forsøgsvejnettet, siger Danielsen.

Glæde hos Dansk Erhverv

Allerede i april 2022, altså i den seneste valgperiode i Folketinget, blev et bredt flertal enig om forsøget med dobbelttrailere på strækningen mellem Aarhus og Høje-Taastrup.

Hos Dansk Erhverv er der glæde over ordningen med ekstra lange lastbiler. Det siger Jesper Kronborg, der er branchedirektør i Dansk Erhverv Transport, i en skriftlig kommentar:

- Brug af dobbelttrailere i vejgodstransporten er et redskab i værktøjskassen, der er godt for både CO2-reduktion og erhvervslivets effektivitet og konkurrenceevne, da man kan køre med et større læs på én trækker. Det er kort sagt "win-win," siger han.