Jakob Ellemann hjemsender departementschef: Har ikke længere tillid

Forsvarsministeren har hjemsendt sin departementschef efter ny "voldsomt beklagelig" sag i ministeriets våbenindkøb.

Efter et helt utraditionelt kort hastemøde holdt forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) pressemøde om den massivt fejlbehæftede Elbit-sag.

For nye afgørende fejl er dukket op til overfladen, og det får nu konsekvenser for ministeriets embedsmandstop.

Forsvarsministeriets departementschef, Morten Bæk, er blevet hjemsendt, fortalte ministeren på pressemødet.

- Jeg har meddelt departementschef Morten Bæk, at jeg ikke længere har tillid til ham som departementschef, sagde han.

Hjemsendelsen er en såkaldt tjenestefritagelse, som betyder, at Morten Bæk er fritaget for sine arbejdsopgaver som departementschef. På nuværende tidspunkt er han stadig formelt tjenestemand i staten.

Forsvarsministeriet oplyser til TV 2, at der endnu ikke er tale om en fyring, da Morten Bæks eventuelle fremtidige arbejdsopgaver ikke er defineret endnu.

Fejl pĂĄ fejl

Den såkaldte Elbit-sag drejer sig om indkøb af våben fra den israelske våbenproducent Elbit Systems.

Elbit-sagen kort fortalt

I januar gav forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) Folketingets finansudvalg ganske fĂĄ timer til at godkende et milliardindkøb af vĂĄben fra den kontroversielle israelske vĂĄbenproducent Elbit Systems.

Ministeren oplyste til Folketinget, at “aktstykket haster, idet kontrakten med leverandøren skal underskrives hurtigst muligt og inden udgangen af januar".

Det passede dog ikke, viser den interne redegørelse af foreløbet, som blev præsenteret 8. august. Tilbuddet pĂĄ 1,74 milliarder kroner løb indtil udgangen af juni. 

Ministeriet oplyste også til Folketinget, at der var indhentet tilbud fra tre forskellige leverandører.

Men det passede heller ikke. Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse baserede den sĂĄkaldte "markedsundersøgelse" pĂĄ tidligere kontakt med den franske vĂĄbenfabrikant Nexter og sydkoreanske Hanhwa.

Det kritiseres ogsĂĄ i redegørelsen, at hverken forsvarsministeren eller Folketinget blev oplyst om, at der var indgĂĄet et forlig med Elbit kort før, der blev indgĂĄet aftale om milliardordren. 

Artillerisystemet fra Elbit Systems skal erstatte det Ceasar-artillerisystem, som Danmark har doneret til Ukraine. 

Forsvarsminister Jakob Ellemann har undskyldt, at Folketinget har fĂĄet forkerte oplysninger og pĂĄtaget sig ansvaret som minister. 

Han opfordrer til at fĂĄ en uvildig uvildig advokatundersøgelse af, hvordan fejlene er opstĂĄet. 

Kort før Jakob Ellemann-Jensens stresssygemelding videregav han forkerte oplysninger til Folketinget for at lede en forhastet proces med indkøbet.

Folketinget blev orienteret om, at købet skulle gå særdeles stærkt, hvilket beroede på en en misforståelse.

Det har Ellemann-Jensen undskyldt, men dagens hastemøde drejede sig om en ny udvikling.

For deadlinen var ikke i januar, men derimod omtrent seks mĂĄneder senere i juni. Det viser et dokument, som Altinget har fĂĄet indsigt i.

Dokumentet stammede fra departementet, og det burde have indgået i den færdiggjorte redegørelse om forløbet. Det gjorde det bare ikke.

Jakob Ellemann-Jensen fortalte på pressemødet, at han torsdag blev orienteret om, at Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) og departementet havde fundet et dokument, der ikke indgik i redegørelsen tirsdag.

Der var tale om en intern redegørelse, som i sagens natur betyder, at ledelsen i Forsvarsministeriet undersøgte sig selv.

Det er altså i den undersøgelse, at der ifølge Jakob Ellemann-Jensen er blevet udeladt det helt afgørende dokument om datoen for indkøbsaftalens udløb.

Det markerer den indtil videre anden gang, at der er blevet videregivet usande oplysninger i sagen.

- Først giver man forkerte oplysninger, og i en redegørelse, hvor man undersøger sig selv, undlader man oplysninger, sagde Ellemann-Jensen.

På pressemødet blev forsvarsministeren spurgt, hvordan det kan passe, at departementet med chefen i spidsen er bekendt med oplysninger om en deadline, som ministeren selv ikke er bekendt med.

- Det kan jeg ikke svare på, sagde Jakob Ellemann-Jensen og understregede, at der nu bliver igangsat en uvildig undersøgelse af sagen:

- Det er voldsomt beklageligt, sagde han.