Store problemer med særlig type boliger – skuffede partier kræver akutplan

SF og Enhedslisten har mistet tålmodigheden med boligministeren.

Det almene boligbyggeri er flere steder i landet næsten gået i stå. Aktivitetsniveauet i 2022 var markant lavere end normalt, og heller ikke i år ser det ud til, at der er kommet gang i byggeriet.

Det viser nye tal fra Bygherrebarometeret, der er et samlet overblik over boligselskabernes byggeaktiviteter.

Alligevel afviser boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at der er behov for nye politiske initiativer for at sætte gang i byggeriet.

Mens det almene boligbyggeri totalt er gået i stå, skyder der jo dyre private boliger op som paddehatte

Pelle Dragsted (Ø), boligordfører

- For nu virker det til, at den ordning, vi fik startet i sommeren sidste år – sammenholdt med den faldende inflation – kan være nok til, at det kan komme i gang igen, siger ministeren.

Men når man kigger på tallene, så ser det jo ikke ud til, at det er nok. Hvad siger du til det?

- Jeg synes, at det er for tidligt at konkludere det. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at vi slet ikke nu er oppe på det niveau, som vi gerne vil se. Der kan godt være et time gap, som gør, at vi endnu ikke kan se tingene slå igennem, siger hun.

SF og Enhedslisten kræver akutplan

Boligministerens argumenter om at se tiden an preller dog af på SF og Enhedslisten, der efterlyser en akutplan på området.

- Tilgangen i Boligministeriet har desværre meget været, at man gerne vil vente og se. Men det her er alt for vigtigt til at vente og se, siger Sigurd Agersnap, SF's boligordfører.

Også Enhedslisten kræver handling.

- Det her er uacceptabelt, og det kræver en akutplan. Der er masser af redskaber, man kan tage i brug, så det handler bare om at komme i gang, siger boligordfører hos Enhedslisten, Pelle Dragsted.

De to partier mener, at der er masser af redskaber, der kan tages i brug: at hæve loftet for byggeriernes maksimumpris, forlænge tilbagebetalingsperioden på realkreditlånene og give kommunerne friere rammer. Det er blot nogle af de redskaber, de to røde partier peger på.

Boligministeren: Det er en hårfin balance

Pernille Rosenkrantz-Theil understreger, at hun følger udviklingen tæt, og at hun er klar til at reagere, hvis hun vurderer, at det er nødvendigt.

Men hun mener ikke, at det skal være nu.

Vi skal holde den hårfine balance, hvor vi ikke kommer til at drive inflationen frem

Pernille Rosenkrantz-Theil (S), boligminister

- Før vi får startet nye initiativer op, har vi brug for at kunne se, hvordan udviklingen er, siger ministeren.

Hun peger på, at netop byggeriet er noget af det, der kan påvirke inflationen, og at en meget stor aktivitet derfor kan bidrage til, at inflationen igen tager fart.

- Vi skal holde den hårfine balance, der er imellem, at vi gerne vil have det til at flytte sig ud over isen uden at få lavet nogle ordninger, hvor vi kommer til at drive inflationen frem, siger hun.

Hos Enhedslistens Pelle Dragsted er der forståelse for, at netop aktiviteten i byggeriet kan påvirke inflationen, men han mener ikke, at det kan bruges som et argument i forhold til det almene byggeri.

- Mens det almene boligbyggeri totalt er gået i stå, skyder der jo dyre private boliger op som paddehatte, siger han og uddyber:

- Hvis man er bange for inflationen, bør man i stedet sætte en stopper for det private byggeri. Man kunne indføre et byggestop, ligesom man gjorde i 1970’erne og i 1980’erne.

Inflationen var sidste år den højeste i næsten 40 år og toppede i efteråret med en stigning på mere end 10 procent. Inflationen er faldet i år, men den ligger stadig markant højere end normalt.

De seneste tal fra april viser en inflation på godt 5 procent.