Politik

Regering og KL lander aftale med 2,4 milliarder til børn og ældre

Få overblik over aftalens vigtigste elementer nede i artiklen.

Regeringen og Kommunernes Landsforening, KL, har torsdag aften indgået en aftale om kommunernes økonomi for 2024.

Det oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Med aftalen bliver den kommunale serviceramme hævet med 2,4 milliarder kroner. Det skal blandt andet dække udgifterne for flere børn og ældre.

Besparelser på administration

Parterne har også aftalt, at kommunerne får 1,5 milliarder kroner til at bygge flere botilbud fra 2024 til 2026.

Samtidig betyder aftalen, at kommunerne skal spare 700 millioner kroner på administration. Den besparelse skal bruges til højere løn og bedre arbejdsvilkår for ansatte på velfærdsområderne.

Anlægsloftet for 2024 er på 19,3 milliarder kroner. Det er det beløb, som Danmarks 98 kommuner samlet set må bruge til blandt andet at renovere og bygge nye bygninger.

Finansministeren er glad

Det er ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) et ansvarligt niveau, hvor der er taget højde for den høje inflation.

- Jeg er glad for, at vi sammen har lavet en ansvarlig aftale, som understøtter kommunernes mulighed for at prioritere velfærd, og som samtidig tager højde for den stadig for høje inflation, siger Nicolai Wammen.

- Med aftalen tager vi også de første skridt mod at få luget ud i meget af al den unødvendige administration og dokumentation, så vi kan sikre bedre løn og arbejdsvilkår for dem der er rygradden i vores velfærdssamfund.

Her er aftalens vigtigste elementer

* Den kommunale serviceramme løftes med 2,4 milliarder kroner i 2024.

Pengene skal blandt andet bruges til at dække den demografiske udvikling i takt med, at der kommer flere børn og ældre, samt til at understøtte kommunernes mulighed for at prioritere.

* Der arbejdes også videre med en række initiativer, som kommer i forlængelse af anbefalinger fra den første delrapport fra ekspertudvalget på socialområdet. Rapporten blev præsenteret i starten af maj.

Det betyder blandt andet, at der indføres takstlofter på tilbud underlagt selvmødeprincippet, og at der gennemføres et eftersyn af tilsyn med sociale tilbud.

Derudover bliver der afsat en ekstraordinær ramme og lånepulje på 200 millioner kroner i 2024, 600 millioner kroner i 2025 og 700 millioner kroner i 2026 til investeringer i øget botilbudskapacitet.

* Der sker en reduktion af kommunernes administrationsudgifter på 0,7 milliarder kroner i 2024 med det formål at frigøre ressourcer til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd.

* Et flerårigt samarbejdsprogram mellem regeringen og KL bliver etableret. Det skal understøtte kommunernes arbejde med at nedbringe administrationsudgifterne.

* Der afsættes en samlet ramme til investeringer på 19,3 milliarder kroner, herunder i øget botilbudskapacitet.

* Et samlet regionalt tilbud til mennesker, der både har en psykisk lidelse og et behandlingskrævende misbrug vil blive oprettet.

De nuværende 114 særlige pladser i psykiatrien omlægges desuden til 88 pladser i et længerevarende og mere fleksibelt tilbud forankret i den regionale psykiatri målrettet samme målgruppe.

Kilde: Finansministeriet

KL kalder aftalen fornuftig

Formanden for KL, Martin Damm, sagde ved forhandlingernes start i sidste uge, at kommunekasserne har udhulet kommunekasserne, hvilket borgerne vil komme til at kunne mærke.

KL kalder dagens aftale for "fornuftig", selv om kommunernes økonomi fortsat er udfordret.

- Det er en stram økonomiaftale, vi i dag har indgået, hvor det ikke har været muligt fuldt ud at imødegå hele presset på kommunernes økonomi, når der kommer flere ældre og børn samt flere danskere med diagnoser og andre behov for hjælp, udtaler Martin Damm i en pressemeddelelse.

- Kommunernes økonomiske situation betyder, at borgerne vil opleve stigende afstand mellem den offentlig service og de privatøkonomiske muligheder.