Statsministeren bliver væk fra centralt samråd – opposition kalder det respektløst

Enhedslisten og Liberal Alliance foreslår at nedsætte en kommission, men har ikke flertal for det.

Mandag eftermiddag var tre ministre sat i stævne for Granskningsudvalget, som havde indkaldt til samråd om Samsam-sagen.

De tre ministre talte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), justitsminister Peter Hummelgaard (S) og fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V).

Men der manglede én.

Det mener i hvert fald mange af udvalgets medlemmer. De ville nemlig også gerne have stillet statsminister Mette Frederiksen (S) spørgsmål bag de lukkede samrådsdøre.

Hun har nægtet at stille op. En beslutning, der ikke blev rokket ved trods en klage fra ni partier og en bemærkning fra Folketingets formand om, at samråd er et ”vigtigt redskab”.

Det er mangel på respekt for folkestyret

Peder Hvelplund (Ø)

Ole Birk Olesen (LA), formand for Granskningsudvalget, kalder statsministerens manglende tilstedeværelse "for dårlig".

- Vi opfatter det sådan, at vi har fået et "goddag mand økseskaft"-svar fra statsministeren. Vi siger, at vi gerne vil vide, hvad hun har vidst om det her forløb undervejs. Hun hævder, at der er andre ministre, der skal fortælle om det. Det er der ikke, siger han.

Lyn-analyse

Sagen om Samsam er penibel for regeringen. Det er derfor, Mette Frederiksen nægter at stille op i samråd. Hun forsøger åbenlyst at undgå, hun bliver inddraget ved at bede andre ministre om at svare for sig.

Sager om efterretningstjenesterne er svære at håndtere – både for regeringen og Folketinget. De er omgivet af en vis fortrolighed. Derfor kan ministrene ikke fortælle alt, de ved. Og derfor får oppositionen heller ikke svar på alle spørgsmål.

I Samsam-sagen er regeringen under yderligere pres. Før valget bakkede alle tre partier op om en undersøgelse. Nu afviser de yderligere undersøgelser.

'Mangel på respekt'

Liberal Alliance og Enhedslisten stiller nu forslag om, at der nedsættes en granskningskommission.

Men da regeringen ikke ønsker at gå den vej, er de to partiers kamp om mandaterne tabt på forhånd.

- Det er temmelig forstemmende, at ministrene har været så tilbageholdende i forhold til at oplyse om, hvorvidt der har været et samarbejde, i hvilket omgang danske myndigheder har bistået den spanske domstol og dermed også belyse, om man har gjort alt, hvad man kan for at forebygge, at der ikke er begået et justitsmord, siger Peder Hvelplund til TV 2.

Tror du, der er begået et justitsmord i den her sag?

- Det er jo det, der er det store spørgsmål – og dét spørgsmål, som vi ikke kan få svar på. Det her er ikke et spørgsmål om, hvorvidt Samsam er skyldig eller ej, men om danske myndigheder har bidraget med de oplysninger, de har kunnet.

Mette Frederiksen dukkede ikke op i dag. Hvad mener du om det?

- Jeg synes, det er mangel på respekt for folkestyret. Når Folketinget har væsentlige og relevante spørgsmål at stille, så bør statsministeren naturligvis møde op. Især når der er tale om så afgørende spørgsmål, som ingen andre kan svare på end statsministeren.

Har du grund til at tro, at statsministeren dækker over noget?

- Statsministeren kunne jo netop sikre, at den mistanke kunne affejes ved at møde op og afgive de oplysninger, hun har.

Ahmed Samsam-sagen kort fortalt

Den danske statsborger Ahmed Samsam blev i juni 2017 anholdt under en tur i Spanien.

I 2018 blev han idømt otte års fængsel i Spanien for at have kæmpet for Islamisk Stat fra 2012 til 2014. 

Ifølge DR's oplysninger var Ahmed Samsam sendt ud og betalt af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) under flere rejser til Syrien.

Målet var at indsamle informationer om danske syrienkrigere.

Den spanske dom blev i Danmark konverteret til seks år, som Ahmed Samsam nu afsoner i et dansk fængsel. Han har siden dommen forsøgt at komme ud og har nu stævnet PET og FE for at få anerkendt sit arbejde for efterretningstjenesterne.

I strid med sandheden

Granskningsudvalget klagede 17. marts til Folketingets Præsidie over statsministerens nej til samrådet.

Det skete på vegne af SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alternativet og Nye Borgerlige over Mette Frederiksen nej til at besvare deres spørgsmål.

I klagen skrev formand Ole Birk Olesen blandt andet, at statsministeren er den eneste, der kan besvare udvalgets spørgsmål om, hvilken orientering om sagen hun har fået.

Han skrev også, at det er i strid med sandheden at påstå, at forsvarsministeren og justitsministeren kan besvare netop det spørgsmål.

det afspejler, at Præsidiet agerer på vegne af regeringen, ikke på vegne af Folketinget

Ole Birk Olesen (LA), formand for Granskningsudvalget

Formanden for Folketinget, Venstre-manden Søren Gade, bemærker i et skriftligt svar til Granskningsudvalget, at det ”principielt” er et ”vigtigt redskab”, at ministre stiller op til de samråd, de måtte blive indkaldt til.

Men konklusionen på klagesagen blev alligevel, at statsministeren er i sin gode ret til henvise til en ressortminister.

- Ministre er ikke retligt forpligtet til at besvare samrådsspørgsmål. Præsidiet finder på denne baggrund ikke grundlag for at foretage sig yderligere, skriver Folketingets formand i svaret.

Ole Birk Olesen havde gerne set, at Præsidiet havde stillet sig bag en kritik af statsministeren, siger han til TV 2:

- Jeg er skuffet over Præsidiet i den her sag. Jeg synes, det afspejler, at Præsidiet agerer på vegne af regeringen, ikke på vegne af Folketinget.

'Ingen benægtelse'

På trods af dagens samråd og svarene fra de tre fremmødte ministre føler udvalgsformanden ikke, at de er "nået til bunds i sagen".

- Vi har ikke fået svar på alle de spørgsmål, vi har stillet – og nogle af de spørgsmål har været meget vigtige for os, siger Ole Birk Olesen og tilføjer:

- Det har for eksempel været meget vigtigt for os, om den spanske domstol har fået at vide, at der har været et eventuelt samarbejde mellem Samsam og efterretningstjenesten i Danmark, siger Ole Birk Olesen.

Hvad siger det dig, at I ikke kan få et svar på, om de danske myndigheder har haft et samarbejde med Samsam?

- Der er ingen benægtelse. Ministrene benægter ikke, at der har været et samarbejde, og der er meget, der tyder på, at der har været et samarbejde.

Har du grund til at tro, at der er sket et justitsmord i den her sag?

- Jeg synes, der er tvivl om, om han har fået den dom, han skulle have haft.