Folketingsmedlemmer retter hård kritik af minister: - Det er foruroligende

Kaare Dybvad Bek (S) beklager, at der ikke er lavet kriminalitetstjek af borgere, der har søgt om statsborgerskab.

Der er vrede miner på den politiske højrefløj.

Det skyldes, at det er kommet frem, at der siden januar 2021 ikke er lavet et ekstra tjek af, om de personer, der har fået dansk statsborgerskab, har begået kriminalitet før ansøgningen om statsborgerskab.

Det skulle der ellers være ifølge lovgivningen om et særligt tjek, der blev indført i 2018.

Jeg er faktisk ret rystet, og jeg er også vred

Birgitte Klintskov Jerkel (K), indfødsretsordfører

I et brev til Folketingets indfødsretsudvalg beklager udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S).

- Jeg beklager meget den manglende gennemførsel af de supplerende kriminalitetstjek, skriver Kaare Dybvad Bek i brevet.

- Jeg ser med stor alvor på sagen, og jeg har derfor anmodet Udlændinge- og Integrationsministeriet om at foranstalte, at de supplerende kriminalitetstjek prioriteres højt.

En skandale

I brevet retter Kaare Dybvad Bek hård kritik mod Indfødsretskontoret, der har fravalgt at lave det supplerende kriminalitetstjek. Det er et ekstra tjek, der skal laves to år efter, at ansøgeren har fået statsborgerskab.

Kaare Dybvad Bek skriver i brevet, at det skyldes, at embedsmændene selv har prioriteret andre opgaver.

- Det er stærkt beklageligt, og jeg har derfor indskærpet, at hvis en sådan prioritering skal foretages, hører den til på ministerens bord, skriver ministeren.

Det manglende tjek møder nu stor kritik fra flere folketingsmedlemmer, der mener, at det i sidste ende er ministerens ansvar.

Blandt andet Dansk Folkepartis indfødsretsordfører, Mikkel Bjørn. Han mener, at det er et brud på tilliden til embedsmændene og systemet.

- Det er foruroligende. Hele forudsætningen for, at vi kan tildele statsborgerskab i Folketinget, er jo, at mennesker får statsborgerskab, fordi de lever op til kriterierne, Folketinget er blevet enige om, siger Mikkel Bjørn til TV 2.

Partiet vil nu indkalde ministeren i samråd, hvor han skal redegøre for, hvordan fejlene har kunnet ske.

Ministeren er allerede ude at sige, at han ser med stor alvor på sagen. Er det ikke nok?

- Det er jo ikke nok at sige, at man ser med stor alvor på sagen. Det vigtigste er, at der kommer orden i sagerne, og at de personer, der måtte have fået et statsborgerskab på baggrund af fortielse af oplysninger om eventuelle kriminelle forhold, får frataget deres statsborgerskab hurtigst muligt, siger han.

- Jeg er faktisk ret rystet

Danmarksdemokraterne kalder det "en kæmpe skandale" og indkalder ligesom Dansk Folkeparti ministeren til et samråd.

- Ministeren bliver nødt til at få styr på det her, siger udlændingeordfører Peter Skaarup (Æ) til Ritzau.

Det var den daværende Venstre-ledede regering, der sammen med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i 2018 indførte det særlige tjek af ansøgerne.

Dengang var Det Konservative Folkeparti en del af regeringen. Indfødsretsordfører Birgitte Klintskov Jerkel (K) siger til Ritau, at det er "dybt alvorligt".

- Vi skal jo som politikere kunne have tillid til, at når vi indgår politiske aftaler, så bliver de ført ud i livet. Og det er ikke sket her, siger hun.

- Det er selvfølgelig ministerens ansvar at sikre, at der bliver fulgt op på de politiske aftaler. Jeg er faktisk ret rystet, og jeg er også vred.

Ved den seneste gennemgang i januar 2021 blev 1255 personer tjekket for, om der var kriminalitet, de ikke havde fortalt om.

Det resulterede i, at politiet blev anmodet om at efterforske to sager. Kaare Dybvad Bek oplyser i brevet om, at der endnu ikke er blevet fulgt op på de to sager.

For at få dansk statsborgerskab skal man bestå en indfødsretsprøve, leve op til en række krav om blandt andet arbejde og danskevner, og så må man ikke have begået nogle bestemte former for kriminalitet.

I 2022 fik 1387 personer tildelt statsborgerskab i Danmark.