Tog til Sverige for en abort efter afslag i Danmark, nu vil hun ændre hele systemet

Et foster på 12 uger er tydeligvis et menneske, mener tidligere formand for Etisk Råd.

I et stykke tid havde Tabita Mortensen haft ondt i maven.

Det gav hende bange anelser, fordi hendes egen mor døde af kræft i underlivet, da Tabita Mortensen var bare 14 år gammel.

Derfor gik hun til lægen, men meldingen var en lidt anden end det, hun havde troet.

Hun var gravid i 13. uge – en uge for sent til abort i Danmark.

Det var ifølge Tabita Mortensen ikke en glædelig nyhed, for hun havde aldrig ønsket at få børn.

- Det var at slå mit liv ihjel at skulle have et barn, fortæller hun i ‘Go’ aften LIVE’.

Derfor forsøgte Tabita Mortensen at få en senabort, men det fik hun afslag på.

Tabita Mortensen mener ikke, at der i afslaget blev taget lige så meget hensyn til hende som menneske, som der blev taget til fosteret i hendes mave. Derfor vil hun nu have den danske abortgrænse hævet, så den matcher lande som England og Sverige.

For velfungerende til at få abort

Det første, som Tabita Mortensen gjorde, da hun fandt ud af, at hun var gravid, var at søge særlig tilladelse til at få en senabort.

Fakta om senabort

Hvis aborten foretages efter udgangen af 12. uge, kaldes den en senabort. Her kræves tilladelse fra et samråd.

Der gives kun tilladelse, hvis fosteret er handicappet eller sygt, eller hvis der er særlige forhold for moderen af helbredsmæssig eller social betydning.

Det er ikke lovligt at udføre abort på et foster, som vil kunne overleve en fødsel med undtagelse af svært misdannede eller handicappede fostre. 

Kilde: Abortlinien

Det blev afvist, og derfor ankede hun afgørelsen til Abortankenævnet.

Der gik ikke mere end to dage, før afgørelsen fra Styrelsen for Patientklager havnede i hendes postkasse.

- Abortankenævnet har ved vurdering lagt vægt på, at du fremstår velfungerende og rask, og at du har et godt og stabilt netværk, uddannelse, fast arbejde og gode økonomiske og boligmæssige forhold, lød afgørelsen.

Og af den grund mente Abortankenævnet ikke, at barnet ville medføre en alvorlig belastning for Tabita Mortensen. Konklusionen var endelig. Tabita Mortensen kunne ikke få foretaget en senabort i Danmark.

Derfor rejste hun kort efter til Sverige, hvor der er fri abort til 18. graviditetsuge, for hun var ikke i tvivl om sin beslutning.

- Jeg har ikke lyst til at få børn. Hvorfor skal man argumentere mere for det? spørger hun.

Lige så god grund til at sætte grænsen ned

Tabita Mortensen er ikke den eneste, der ender i den situation.

I 2021 blev der ifølge Styrelsen for Patientklager ansøgt om 803 aborter efter 12. graviditetsuge. Ud af dem blev 750 tilladt, og 53 blev afvist.

Den danske abortgrænse har ligget fast på 12 uger de seneste 50 år, men nu udtaler Etisk Råd til TV 2, at de til december vil undersøge, om abortgrænsen skal hæves.

Men det er læge og tidligere formand for Etisk Råd Gorm Greisen uenig i.

- Når kvinden er så langt henne, som Tabita har været, så har vi jo med menneskeliv at gøre. Et foster på 12 uger er tydeligvis et menneske, mener han.

Hele systemet skal laves om

Tabita Mortensen, sommelier

Gorm Greisen er ikke stålsat på 12 uger, måske nærmere tværtimod:

- 12 uger er ikke noget helligt for mig, men der kunne være ligeså god grund til at rykke den ned, lyder det fra ham.

En grænse på 22 uger

Det er i dag otte år siden, at Tabita Mortensen fik foretaget aborten. Og det fortryder hun ikke.

- Det har haft kæmpestor betydning for mig. Mit liv ville være ødelagt, hvis jeg fik det barn. Jeg ville slet ikke kunne rumme det, siger hun.

Tabita Mortensen fortæller, at hvis hun havde haft muligheden for at få en abort i Danmark, havde hun undgået den vrede mod systemet, som hun har båret rundt på de seneste otte år.

Og ifølge hende er det ikke kun selve abortgrænsen, der skal gøres noget ved:

- Jeg så jo helst, at den skulle ligge i 22. uge, men også, at hele systemet skal laves om. Folk vurderer noget for mig, der har så stor betydning for mit liv, men de har aldrig set mig i øjnene. Det skal laves om, slutter Tabita Mortensen.

Se hele indslaget om den danske abortgrænse i ‘Go’ aften LIVE’ på TV 2 Play.