Politik

Rødgrønne partier om klimarapport: Syngende lussing til regeringen

SF og Enhedslisten er meget kritiske over for regeringens klimaindsats efter rapport fra Klimarådet.

Klimarådets årlige rapport tegner et dystert billede af regeringens indsats for, at målsætningerne i klimaloven kan blive indfriet.

Det mener både Enhedslisten og SF, efter at Klimarådet tirsdag formiddag har fremlagt sin rapport.

- Det her er en syngende lussing til regeringens klimaindsats, siger Mai Villadsen, der er politisk ordfører og klimaordfører for Enhedslisten, i en skriftlig kommentar.

- Og det virker helt ærligt, som om regeringen ikke har forstået sagens alvor og dens forpligtelser i forhold til at leve op til klimaloven.

Udfordring at nå målet

I rapporten konkluderer rådet, at det bliver en udfordring at realisere planen om at nå 2030-målet. Målet er nedskrevet i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2020.

Målet handler om, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til udledningsniveauet i 1990.

I sin rapport gør rådet, der er et uafhængigt organ af eksperter, opmærksom på, at regeringens vej indeholder "betydelige risikoelementer".

Det gælder i forhold til fangst og lagring af CO2, en usikkerhed om den reelle effekt af den nye skattereform og så endelig regeringens planer om at lave CO2-reduktioner i landbruget.

Enhedslisten vil have klimaminister Lars Aagaard (M) i samråd.

- Lars Aagaard skal i et samråd og forklare, hvordan regeringen vil leve op til klimaloven. For det har han og regeringen pligt til at gøre.

- Klimaforandringerne er her nu, og handling kan ikke vente, siger Mai Villadsen.

SF: Falsk varebetegnelse

Også SF er stærkt kritisk over for regeringen efter Klimarådets rapport.

- Der sker simpelthen for lidt, når det handler om at få elektrificeret transporten og omstillet landbruget. Og det bliver altså ikke nemmere af, at vi udskyder, tværtimod vokser opgaven.

- Det begynder at nærme sig falsk varebetegnelse, at vi bryster os af at være et grønt foregangsland, siger klimaordfører Signe Munk (SF) i en pressemeddelelse.

Alternativets klimaordfører, Theresa Scavenius, mener ligeledes, at det går alt for langsomt med den grønne omstilling.

- Vi bliver nødt til at bringe det op på et europæisk plan og satse på et forpligtende internationalt samarbejde, som sikrer konkrete reduktioner, i stedet for at sidde og vente på et teknologisk quickfix, som måske aldrig kommer, siger hun i en skriftlig kommentar.

Radikale: Ikke klædeligt for en regering

Klimaminister Lars Aagaard henviser til, at ekspertgruppen for en grøn skattereform endnu ikke er kommet med anbefalinger til, hvordan landbruget mest hensigtsmæssigt kommer i mål med at reducere sin CO2-udledning med 55-65 procent i 2030.

- Den rapport kommer efter sommer. Jeg ser meget frem til at modtage den, og jeg forventer, at vi i regeringen vil følge meget hurtigt op på den, siger han.

Det argument preller af på De Radikales klimaordfører, Samira Nawa.

- Det er ikke klædeligt for en regering, der kalder klimakrisen vor tids største udfordring, blot at gemme sig bag ekspertkommissionens manglende anbefalinger.

- Klimaafgiften er grundstenen i omstillingen af landbruget, og afklaring haster, siger hun i en skriftlig kommentar.