Terrordømt efterlyser PET’s og FE’s beviser mod ham: - Så kan vi én gang for alle få lukket den her sag

TV 2-programmet Kernen har interviewet den terrordømte Ahmed Samsam i Enner Mark Fængsel. Han opfordrer PET og FE til at fremlægge anklagerne mod ham.

Hvis Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) mener, at terrordømte Ahmed Samsam har gjort noget ulovligt, så må de lægge det åbent frem.

Sådan lyder opfordringen nu fra hovedpersonen selv, efter de to efterretningstjenester i december sidste år i en udtalelse oplyste, at man ikke nødvendigvis er straffri, selvom man har arbejdet som agent for Danmark.

- Så kan vi én gang for alle få lukket den her sag.

Men der er ikke noget (bevis, red.), og de kommer aldrig nogensinde til at kunne finde noget, som siger, at jeg har begået den her kriminelle handling på det her tidspunkt og derfor har fortjent at sidde i fængsel. Jeg udfordrer dem faktisk til at gøre det, siger Ahmed Samsam, da TV 2-programmet 'Kernen' besøger ham i Enner Mark Fængsel.

Her afsoner den 33-årige dansk-syrer en fængselsdom for terror, han fik i Spanien i 2018, selvom han mener, at han uskyldig, da han hævder at have været udsendt til Syrien som agent for PET og FE.

PET’s og FE’s udtalelse kom, efter TV 2 og andre medier i december bragte uddrag fra en række breve i sagen om Ahmed Samsam, som beskriver forhandlinger om et forlig mellem Samsam og PET og FE.

Ifølge Ahmed Samsams advokat et klart bevis på, at hans klient var ansat som agent af efterretningstjenesterne og er uskyldigt dømt.

I udtalelsen hverken be- eller afkræfter PET og FE, at Ahmed Samsam har arbejdet som agent for dem, men de henviser til, at dansk og udenlandsk straffelov også gælder danske agenter.

- Det gælder uanset, om en strafbar handling er begået før, under eller efter den eventuelle kildevirksomhed. Derfor er det heller ikke sådan, at en person generelt er straffri, fordi den pågældende fungerer eller har fungeret som kilde for en dansk efterretningstjeneste, skriver de.

Ahmed Samsam-sagen kort fortalt

Den danske statsborger Ahmed Samsam blev i juni 2017 anholdt under en tur i Spanien.

I 2018 blev han idømt otte års fængsel i Spanien for at have kæmpet for Islamisk Stat fra 2012 til 2014. 

Ifølge DR's oplysninger var Ahmed Samsam sendt ud og betalt af Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) under flere rejser til Syrien.

Målet var at indsamle informationer om danske syrienkrigere.

Den spanske dom blev i Danmark konverteret til seks år, som Ahmed Samsam nu afsoner i et dansk fængsel. Han har siden dommen forsøgt at komme ud og har nu stævnet PET og FE for at få anerkendt sit arbejde for efterretningstjenesterne.

Samsam: Hvorfor blev jeg ikke retsforfulgt i Danmark?

Ahmed Samsam kalder udtalelsen fra PET og FE “idiotisk” og stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor han aldrig er blevet retsforfulgt for terror af de danske myndigheder, hvis efterretningstjenesterne mener, han har overtrådt lovgivningen.

- Jeg har ikke begået noget ulovligt i den tid, jeg har haft et samarbejde. Begår jeg noget ulovligt, hvorfor bliver jeg så ikke fucking anholdt i Danmark og retsforfulgt for det i Danmark?, spørger han i sit interview med TV 2.

Ahmed Samsams opfordring kommer, efter den nytiltrådte justitsminister, Peter Hummelgaard (S) 15. december sidste år meddelte, at SVM-regeringen alligevel ikke agter at inddrage sagen om Ahmed Samsam i den kommission, der skal undersøge Forsvarets Efterretningstjeneste.

- Regeringen har ikke fundet anledning til at nedsætte en undersøgelseskommission om det specifikke spørgsmål. Og det har jeg ikke yderligere at føje til, lød det fra Peter Hummelgaard.

Dét selvom alle tre regeringspartier under valgkamp lod forstå, at partierne var åbne for at drøfte en FE-kommission, der også skulle undersøge Samsam-sagen.

Enhedslisten: Han bliver inkrimineret uden mulighed for forsvar

På Christiansborg besluttede Granskningsudvalget 3. februar, at der skal indledes en forundersøgelse af Samsam-sagen. Torsdag besluttede udvalget så at indkalde relevante ministre til fire samråd i den kommende tid for at vurdere, om der er grundlag for yderligere undersøgelse.

Enhedslistens Peder Hvelplund, der sidder i Granskningsudvalget og oprindeligt foreslog at indlede forundersøgelsen, forstår godt Ahmed Samsams opfordring til, at PET og FE fremlægger deres anklager.

- Det er jo en fuldstændig urimelig situation, han er blevet sat i, hvor han bliver inkrimineret uden at kunne forsvare sig, fordi anklagerne ikke bliver lagt åbent frem, siger han.

Peder Hvelplund anerkender, at der kan være fortrolige detaljer i sagen, som ikke kan lægges offentligt frem, men henviser til, PET i en tidligere sag faktisk har bekræftet et samarbejde med en kilde.

- Der er selvfølgelig ting, som af hensyn til statens sikkerhed skal være omfattet af fortrolighed, men så må man lægge det frem for en domstol, så man netop lever op til, at man som myndighed ikke medvirker til justitsmord, ligesom man har en forpligtigelse til at gøre opmærksom på et samarbejde, der betyder, at en borger er blevet inkrimineret, siger Peder Hvelplund.

Han peger på, at man også kan tilrettelægge en egentlig granskningskommisssion, så dele af arbejdet bliver underlagt fortrolighed.

Ministre og efterretningstjenester vil ikke interviewes

En anden af de politikere, der også bakker op om forundersøgelsen, er retsordfører Peter Skaarup fra Danmarksdemokraterne.

Han har på nuværende tidspunkt svært ved at tage stilling til detaljerne i Samsam-sagen, og derfor ønsker han at få belyst sagen yderligere.

- Jeg vil meget gerne overbevises om, at der ikke sker et justitsmord her. Men det er klart, at med de oplysninger, der er kommet indtil nu, så er der noget, der tyder på, at han har været agent for efterretningstjenesterne, siger Peter Skaarup.

Samtidig udtrykker ordføreren bekymring for tilliden til det danske efterretningsvæsen, hvis Ahmed Samsam har været agent for Danmark og er blevet ladt i stikken af Danmark.

- Det er klart, at hvis mennesker, der potentielt vil hjælpe os med det (agentarbejde, red.), får det indtryk, at vi i øvrigt lader folk sejle i deres egen sø bagefter, så får vi jo ikke nogen til at hjælpe os i fremtiden, siger Peter Skaarup.

TV 2 har i forbindelse med interviewet med Ahmed Samsam forsøgt at få et interview med Justitsminister Peter Hummelgaard (S), forsvarsministeren, PET samt FE.

Ingen har ønsket at stille op til interview.

Justitsministeriet og PET henviser til den fælles udtalelse fra PET og FE.