Politik

Statsrevisorerne retter skarp kritik mod Forsvarsministeriet

Det er en skærpende omstændighed, at kritikken af Forsvarsministeriets manglende økonomistyring går flere år tilbage.

Forsvarsministeriet har så lidt styr på økonomien, at Statsrevisorerne nu i en netop offentliggjort beretning retter skarp kritik.

Statsrevisorerne påtaler blandt andet, at ministeriet ikke har "levet op til grundlæggende og al­min­deligt udbredte principper for god statslig økonomistyring":

- Konsekvensen af den mangelfulde økonomistyring er, at Folketingets og Forsvarsministeriets muligheder for at vurdere bevillingsbehovet og prioritere på et oplyst grundlag begrænses.

Kan ikke redegøre for forligsmidler

De seks statsrevisorer, som alle er udpeget af Folketinget, tog i januar sidste år initiativ til undersøgelsen, da det stod klart, at Hærens 1. brigade ikke ville blive klar inden 1. januar 2024 som lovet.

Brigaden skal bidrage til NATO's samlede forsvar og bestå af 4000 soldater, som kan indsættes i skarpe missioner.

I november sidste år sagde forsvarschef Flemming Lentfer til Folketingets partier, at den forsinkede brigade vil være på plads i 2026 eller 2027.

- Statsrevisorerne finder det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke har tilrettelagt en økonomistyring, der gør ministeriet i stand til at redegøre for, om forligsmidlerne er anvendt til at løse de opgaver og nå de mål og effektiviseringer, som er forudsat i forsvarsforliget 2018-2023, fremgår det af beretningen.

Det indskærpes nu overfor Forsvarsministeriet, at de "snarest muligt bør styrke økonomistyringen".

Historikken skærper omstændighederne

Det er langt fra første gange, at Statsrevisorerne retter kritik af Forsvarsministeriet.

I 2011 gjorde de for eksempel Folketinget opmærksom på, at der var "væsentlige problemer med forsvarets økonomistyring".

Det kunne potentielt "svække grundlaget for Folketingets prioriteringer og beslutninger om opgaver, aktiviteter og ressourcer i forsvaret," lød det dengang.

Det er da også en skærpende omstændighed, at både Statsrevisorerne og Rigsrevisionen i "en årrække" har rejst kritik af forsvarsområdets manglende styring med økonomien, skriver revisorerne i dag.

"Et vink med en vognstang"

Forud for offentliggørelsen af de nye beretninger sagde statsrevisor Serdal Benli fra SF til TV 2, at han sidder tilbage med "en fornemmelse af, at Forsvarsministeriet ikke har styr på økonomien i forhold til 1. brigade".

- Jeg håber, at det her bliver et vink med en vognstang om, at Forsvarsministeriet skal få mere styr på økonomi og overblik i forhold til de store projekter.

Statsrevisorerne afholder pressemøde på Christiansborg klokken 14, hvor de vil sætte flere ord på kritikken og besvare spørgsmål fra pressen.

TV 2 forsøger at få et interview med forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V).

I en pressemeddelelse skriver Forsvarsministeriet, at de "tager Rigsrevisionens kritik til efterretning og vil følge op på den som en del af det kommende forsvarsforlig".