Politik

Tusindvis af nye statslige arbejdspladser i hovedstaden – stik imod årelange politiske ambitioner

Udviklingen har fået Danmarksdemokraterne til at stille spørgsmål til regeringens ambitioner på området.

København har fået knap 10.000 nye statslige arbejdspladser siden 2015 – dét på trods af, at den politiske ambition i skiftende regeringer har været at flytte statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen.

Det fremgår af en analyse fra Balance Danmark på baggrund af tal fra Danmarks Statistik. Bag Balance Danmark står blandt andet en række virksomheder og kommuner i tyndtbefolkede områder.

Både V-regeringen fra 2015, VLAK-regeringen fra 2016 og S-regeringen fra 2019 har haft politiske ambitioner om at udflytte statslige arbejdspladser for at skabe bedre balance mellem land og by.

Og selvom det er lykkedes at flytte tusindvis af arbejdspladser ud, er der bare ét problem: Der er opstået endnu flere nye i København.

Flere nye ind end ud

V- og VLAK-regeringen flyttede fra 2015-2018 i alt 5750 statslige arbejdspladser væk fra København.

Men i dag er arbejdspladserne mere end bare tilbage igen.

For selvom mange arbejdspladser er blevet flyttet ud i landet, er der opstået en masse nye i hovedstaden, viser analysen fra Balance Danmark.

Det er en udfordring, vi anerkender fuldt ud

Louise Schack Elholm (V), minister for landdistrikter

I dag findes der 4.200 flere statslige arbejdspladser i hovedstaden, end der gjorde i 2015. Det svarer til, at 75 % af alle nye statslige arbejdspladser i perioden er endt i København.

Udviklingen har vakt Danmarksdemokraternes bekymring for den nye regerings ambitioner på området.

Nye arbejdspladser skal ud af byen

Før valget slog Venstre på tromme for, at udflytningen af statslige arbejdsplaner skal fortsætte frem mod 2030. Specifikt skrev Venstre i udspillet "Et stærkt og sammenhængende Danmark", at partiet havde ambitioner om at etablere yderligere 5000 arbejdspladser udenfor hovedstadsområdet frem mod 2030.

Det er enormt vigtigt, at Danmark ikke knækker mere over, end det er i forvejen

Susie Jessen (DD)

I regeringsgrundlaget står der, at den nye SVM-regering "som udgangspunkt" ønsker at placere nye statslige institutioner eller udvidelser af eksisterende institutioner uden for de største byer. Der vil være undtagelser, hvis "helt særlige grunde taler imod".

Men der står ikke noget om at udflytte allerede eksisterende statslige arbejdspladser i regeringsgrundlaget, eller hvor mange arbejdspladser, der vil være tale om.

Derfor spurgte landdistriktssordfører for Danmarksdemokraterne Susie Jessen onsdag den nye minister for landdistrikter, Louise Schack Elholm (V), om hun stadig er enig i Venstres målsætning.

Et knækket Danmark

Danmarksdemokraterne synes ikke, at diskussionen om et "Danmark i balance" er tilstedeværende nok i regeringsgrundlaget.

- Det er enormt vigtigt, at Danmark ikke knækker mere over, end det er i forvejen. Vi har brug for arbejdspladser ude i landet, for at skolerne kan hænge sammen og for at infrastrukturen bliver ved med at være der. Det hele er jo et kredsløb, siger Susie Jessen (DD) til TV 2 forud for onsdagens spørgetime i folketingssalen.

En målsætning, som også den nye minister for landdistrikter er "stærkt optaget af", fortæller hun på talerstolen.

- Regeringen vil derfor med det kommende forsvarsforlig have fokus på, at investeringer i arbejdspladser bliver placeret i hele landet, siger Louise Schack Elholm (V).

Ministeren svarer dog ikke på, om regeringen vil udflytte 5000 allerede eksisterende statslige arbejdspladser, som Venstre foreslog før valget.

Anerkender udfordringen

Susie Jessen (DD) fremhæver Balance Danmarks analyse, der påviser mange nye statslige arbejdspladser i hovedstaden på trods af årelange politiske ambitioner om det modsatte.

- Hvordan har ministeren det med, at det faktisk ikke er blevet bedre?, spørger hun.

- Det, synes jeg, man kan se i regeringsgrundlaget, at vi har taget seriøst, siger Louise Schack Elholm (V) og henviser til, at regeringen fremover vil forsøge at placere nye statslige arbejdspladser uden for de større byer.

- Jeg synes, det afspejler, at vi gerne vil rykke ved den balance, der har været. Man har også forsøgt det flere gange tidligere. Det er en udfordring, vi anerkender fuldt ud, siger den nye minister.