Politik

Efter stribevis af knivstik i København: Regeringen vil skærpe straffene

Til foråret vil der blive præsenteret en ny bandepakke og indkaldt til forhandlinger, lyder det.

På lidt over en måned er 16 personer blevet stukket med kniv i København.

Den udvikling vækker stærk bekymring hos Københavns Politi og nu også hos landets justitsminister, Peter Hummelgaard (S).

- Det er noget, vi tager meget seriøst. Det er dybt bekymrende, at vi har været vidne til en lang række serielle overfald i det samme område med en jævnaldrende gruppe, siger han til TV 2.

Ifølge Peter Hummelgaard understreger situationen vigtigheden af nye politiske tiltag på bandeområdet.

- Vi kommer til i løbet af foråret at indkalde til forhandlinger. Under den daværende S-regering lagde vi eksempelvis op til at hæve straffen for knivoverfald, som er banderelateret. Det er noget, vi vil tage fat på.

- Mange føler sig utrygge

Ifølge justitsministeren skaber de mange knivoverfald utryghed i lokalområdet, og det er et af de bærende argumenter for, at man skal sætte ind politisk.

- Jeg tror, der sidder mange, der på egne vegne eller deres børns vegne ikke føler sig tryg, og derfor er vi er nødt til at tage skridt for at komme det her til livs.

Knivstikkerierne har overvejende været centreret omkring Nørrebro og Nordvest-kvarteret, men der har også været tilfælde på Amager og andre steder i København.

Politiet har flere gange senest tirsdag understreget, at den almindelige borger ikke behøver være bekymret, fordi konflikten foregår mellem kriminelle, og ofrene derfor ikke er tilfældige.

Hvis du er villig til at gå ud og dolke en på åben gade, så er du ligeglad med om du får en længere straf

Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance

Præsenterer nyt forslag

Alligevel mener Peter Hummelgaard altså, at de mange knivoverfald taler for en ny bandepakke.

Det er ikke besluttet endnu, hvad den mere præcist skal indeholde, men ifølge justitsministeren vil den "komme på ryggen" af det udspil, som Socialdemokratiet kom med under valgkampen.

Hvad er straffen?

For at bære kniv ulovligt:

Udgangspunktet for overtrædelse af knivloven, når besiddelsen sker på et offentligt tilgængeligt sted, er en bøde på 3000 kroner. Der kan dog være tale om fængselsstraf under skærpende omstændigheder som gentagelsestilfælde.

For knivoverfald: 

Strafferammen for vold  herunder knivstik  er fængsel i tre år, men den typiske straf er i praksis ofte lavere. 

Her var der især et stort fokus på unge kriminelle, som ifølge Københavns Politi netop står bag flere af knivoverfaldende i København den seneste måned.

- Vi vil som ny regering præsentere et nyt forslag, og så vil vi indkalde Folketingets partier til forhandling, siger Peter Hummelgaard.

De seneste år er der vedtaget en række bandepakker under skiftende regeringer. Alle har haft til formål at give politiet flere beføjelser i forhold til at bekæmpe organiseret kriminalitet og at skærpe straffene.

Hvor pengene skal komme fra, og hvordan et i forvejen presset rets- og fængselsvæsen skal kunne håndtere hårdere straffe, kommenterer Peter Hummelgaard ikke på.

Blandet modtagelse

Den netop tiltrådte SVM-regering har flertal, og derfor kan den i princippet stemme nye tiltag igennem, uden at det kræver opbakning fra andre partier.

TV 2 har alligevel taget temperaturen hos flere af dem.

Fra både Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Socialistisk Folkeparti lyder det, at man ser med stor alvor på situationen i København, og at man gerne deltager i drøftelser med regeringen.

Det konkrete forslag om øget straf ved banderelateret knivoverfald møder umiddelbar opbakning hos SF og K.

- Vi vil rigtig gerne øge straffen. Det er meget personfarlig kriminalitet at begå knivstik, og vi tror, at en højere straf vil betyde, at færre bærer kniv, siger Mai Mercado, retsordfører for de konservative, til TV 2.

Konkret vil partiet hæve straffen for knivstik fra to til fire år.

Liberal Alliance er dog mostander. Retsordføreren Steffen Larsen tror simpelthen ikke, det vil have en effekt.

- Hvis du i forvejen er villig til at gå ud og dolke en på åben gade, så er du ligeglad med, om du får en lidt længere straf, siger han til TV 2.

Arbejdsro til politiet

Steffen Larsen mener i stedet, at politiet skal have ro til at efterforske, og hvis de mangler ressourcer til den del, skal politikerne kigge på det i stedet.

Det er Peter Hummelgaard enig i.

- Først og fremmest skal vi give politiet arbejdsro til at efterforske i dybden og få fat i gerningsmændene. Det har jeg stor tillid til, at de kan.

TV 2 har tirsdag talt med Københavns Politi om situationen. Fra vicepolitiinspektør, Knud Hvass, lyder det, at man efterforsker intenst og gør "alt, hvad man kan", for at forhindre nye knivstik.