Politik

Morten Messerschmidt frifindes

En kæmpe sejr for Morten Messerschmidt, kalder TV 2s politiske redaktør afgørelsen.

Morten Messerschmidt frifindes.

Sådan lyder dommen, der netop er blevet afsagt i Retten på Frederiksberg.

- Thi kendes for ret. De tiltalte frifindes. Statskassen skal betale sagens omkostninger, lød kendelsen fra retsformand Søren Hafstrøm.

Det udløste lettede "yes"-råb og klapsalver i retten, så dommeren måtte bede tilhørerne om ro i salen.

- Det har været nogle hårde år

Morten Messerschmidt selv var ifølge TV 2s reporter i retten "afmålt", da han modtog dommen.

Da han kommer ud fra retten lægger han dog ikke skjul på, at han er en lettet mand.

Hvordan er det at være frifundet?

- Det er rart, det har jo været hårde år, siger Morten Messerschmidt til pressen.

- Og man må sige, at også i vennekredse og professionelle sammenhænge – får og bukke er blevet adskilt. Det havde ikke kunne lade sig gøre personligt at gennemgå, hvis ikke jeg havde haft Dot (Dot Wessman, red.) og de mange andre, der har støttet.

Kæmpe sejr for Messerschmidt

Morten Messerschmidts tidligere assistent, som i sagen har været anklaget for dokumentfalsk, er også frifundet.

Der er enighed blandt dommerne.

- Det er en kæmpe sejr for Morten Messerschmidt det her, siger TV 2s politiske redaktør, Hans Redder.

- Det er helt klart noget, han kommer til at bruge aktivt i sit forsøg på at genrejse Dansk Folkeparti. Han har haft den her sag hængende over hovedet i syv år.

Omdiskuteret konference i 2015

DF-formanden var anklaget for dokumentfalsk og svindel med 98.325 kroner i EU-støtte.

Han søgte i sin tid om pengene til en EU-konference, der skulle foregå sideløbende med Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i august 2015.

Hele sagen kredser om, hvorvidt der overhovedet var nogen EU-konference – afholdt af den europæiske politiske sammenslutning Meld, som Messerschmidt var formand for – eller om pengene snarere endte med at betale en del af gildet til DF's sommergruppemøde?

Det er imod EU-reglerne, der dikterer, at EU-støtte ikke må gå til nationale partier.

Anklager har ikke bevist skyld

Retsformand Søren Hafstrøm slog fast, at han, sagens anden dommer og de tre domsmænd var enige om afgørelsen.

- Vi finder det overvejende betænkeligt at anse det for bevist, at der ikke blev gennemført en sådan aktivitet, begrundede Søren Hafstrøm afgørelsen.

Da sagen kørte i Retten i Lyngby i august sidste år, fandt en enig domsmandsret, at der hverken formelt eller reelt blev afholdt en Meld-konference. Og Messerschmidt blev idømt seks måneders betinget fængsel.

Den dom blev dog annulleret, da der efterfølgende kunne sås tvivl om, hvorvidt dommeren var inhabil.

Udenfor Retten på Frederiksberg siger anklageren, at han endnu ikke har afgjort, om han vil anke dommen.

Der er 28 siders dom, han lige skal læse igennem først.

- Nu skal vi læse dommen og finde ud af, hvad der er op og ned, og finde ud af, hvad der er lagt vægt på, siger han.

Lyt til TV 2s nyhedspodcast Dato og forstå hele sagen: