Den nye regering vil nedlægge jobcentrene og "sætte de ledige fri"

Ifølge regeringsgrundlaget vil man reducere udgifter for tre milliarder i 2030 ved at nedlægge jobcentrene.

Landets 94 kommunale jobcentre skal nedlægges. Sådan lyder det i regeringsgrundlaget fra den nye SVM-regering.

En sådan nedlæggelse skal ifølge regeringen reducere udgifterne til beskæftigelsesindsatsen med tre milliarder kroner i 2030.

Planerne om en ny beskæftigelsesindsats er led i reformprogrammet 'Velfærd 2.0', der består af i alt otte spor.

Vi kan kun gisne om, hvad der ligger i de formuleringer

Signe Færch, forkvinde, Dansk Socialrådgiverforening

Fremover skal a-kasser og private aktører spille en større rolle i beskæftigelsesindsatsen for dem, der kun er kortvarigt ledige.

- Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job. De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt, lyder det blandt andet i afsnittet om beskæftigelse i det 60 sider lange regeringsgrundlag.

Det siger regeringsgrundlaget om beskæftigelsesindsatsen

Regeringen vil:

Sætte den enkelte ledige i centrum og give frihed til dem, der kan selv, uden at gå på kompromis med jobfokus. Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen, så udgifterne hertil reduceres med tre milliarder kroner i 2030.

Det skal ske ved at nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet. Den ledige får frihed til at vælge den bedste vej frem. Kommunerne får frihed til at organisere beskæftigelsesindsatsen.

Målet med initiativerne skal være, at de ledige kommer hurtigere i arbejde.

A-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen for dem, der kun i korte perioder står uden arbejde, uden at det svækker tilskyndelsen til job. Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job. De skal i stedet omfattes af mere værdige indsatser med større effekt. Socialt bedrageri skal mødes med en hård og markant konsekvens.

Kilde: Regeringsgrundlaget

Hos Dansk Socialrådgiverforening skaber afsnittet i regeringsgrundlaget mange spørgsmål, selvom intentionen i forslaget bliver hilst velkommen, siger forkvinde Signe Færch. Hun vil nu afvente yderligere information fra en kommende beskæftigelsesminister om, hvordan planen mere præcist skal sættes i værk.

- Vi kan kun gisne om, hvad der ligger i de formuleringer. Men vi vil gå konstruktivt ind i det, og vi håber, at socialrådgivere faktisk bliver sat fri, som der bliver lagt op til, siger Signe Færch til TV 2.

Jobcentre beskæftiger 12.500

Jobcentrene har eksisteret siden 2007, hvor beskæftigelsesindsatsen blev samlet lokalt hos kommunerne under kommunalreformen. Siden da er antallet af ansatte vokset, og en analyse fra a-kassen Ase fra august viste, at der er "rekordmange" ansatte på landets jobcentre på trods af en historisk lav ledighed.

Og med nedskæringer for tre milliarder kroner er det svært ikke at skabe usikkerhed blandt mange af dem, der arbejder med beskæftigelsesindsatsen, siger Signe Færch.

- Det vækker stor bekymring blandt vores medlemmer, som bliver sat i en usikker position, når der bliver meldt sådan noget ud. Og vi hejser et stort advarselsflag – for en bedre beskæftigelsesindsats rimer ikke på besparelser for tre milliarder, siger forkvinden til TV 2.

I efteråret satte TV 2-dokumentaren 'Håbløst arbejde' fokus på de mennesker, der er for syge til at have et normalt arbejde, men for raske til at gå på førtidspension. Dokumentaren fik dengang flere partier til at kalde på akutte reformer. Noget, den nye regering har taget med i sit arbejde.

Hjælp den svageste gruppe bedre

Om man nedlægger jobcentrene eller ej, er ikke det mest centrale spørgsmål ifølge Lisbeth Pedersen, der er forsknings- og analysechef for Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Vive.

Ligesom Dansk Socialrådgiverforening mener hun også, at det er meget tidligt og småt med konkrete planer for regeringens planlagte nedlæggelse af jobcentrene. Men det vigtigste bør ifølge hende være et øget fokus på gruppen af borgere, der har sværest ved at komme i beskæftigelse.

- Man kan godt gøre mere for at forenkle processen og gøre det nemmere for de ressourcestærke og forenkle indsatsen der, hvor man måske gør for meget. Men det vigtigste er den store opgave, der ligger i at øge arbejdsstyrken blandt de svageste, siger forsknings- og analysechef Lisbeth Pedersen til TV 2.

Hos Dansk Socialrådgiverforening er de mulige konsekvenser for de svageste i systemet ved besparelserne også et bekymringspunkt.

- Vi synes, det er positivt, at der bliver tænkt nyt. Vi vil gerne have bedre tid og vilkår til at hjælpe de arbejdsløse med sociale og psykiske problemer, men min frygt er, at hvis man ikke sikrer rammer for en god indsats, så får de lov til at blive ladt i stikken på meget lave ydelser, lyder det fra Signe Færch.