Politik

Økonomisk trængte danskere skal hjælpes med inflationspakke – ikke alle organisationer jubler

Rådet for Socialt Udsatte glæder sig over fokus på inflationshjælp til udsatte, mens Red Barnet er meget bekymret.

En ny inflationshjælp til trængte danskere står som det allerførste punkt i det 63 sider lange regeringsgrundlag 'Ansvar for Danmark'.

- Priserne stiger på meget af det, som danskerne bruger mest. Og nogle familier har svært ved at få privatøkonomien til at hænge sammen, lyder det indledningsvist.

Kira West, der er formand for Rådet for Socialt Udsatte, glæder sig over, at hjælp til økonomisk trængte danskere står i første afsnit på første side.

- Det viser, at den nye regering tager det alvorligt, at nogle har rigtigt meget brug for en håndsrækning nu. Det er også positivt, at man vil målrette hjælpen til dem, der har allermest brug for det, så man ikke skyder med spredehagl, siger hun.

Den nye regering skriver, at der i år skal afsættes 50 millioner kroner til en jule- og vinterhjælp, som via hjælpeorganisationer skal uddeles til trængte danskere hurtigst muligt.

Hos Red Barnet er der stor skepsis over grundlaget for den nye SVM-regering.

- Vores opfordring til den nye regering er klar: I er nødt til at løfte de fattigste børn, og det haster. Det gør man ikke med julehjælp alene, siger generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen.

Ny inflationspakke

I tillæg til julehjælp vil regeringen i januar 2023 fremlægge et forslag til en ny inflationspakke, som "målrettet og midlertidigt" skal hjælpe de borgere og virksomheder, der har mest brug for hjælp, lyder det i regeringsgrundlaget.

En del af denne hjælpepakke vil bestå af en håndsrækning på yderligere 5000 kroner til ældre, som modtager ældrecheck. Og så vil der komme endnu udefinerede tiltag målrettet de danskere, der har skyhøje varmeudgifter til deres bolig, fordi de bruger eksempelvis gasfyr eller træpiller.

Herudover vil de penge, der skulle være brugt på et midlertidigt børnetilskud i 2023, blive til en pulje på 300 millioner kroner, som målrettes økonomisk udsatte børnefamilier.

Vi er meget bekymrede over, at børnene som udgangspunkt ikke længere vil få ret til gratis medicin

Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet

Det er især ændringen af det midlertidige børnetilskud, der vækker kritik fra Red Barnet.

- Regeringen fjerner et vigtigt børnetilskud fra omkring 23.000 af de fattigste børn i Danmark for i stedet at placere pengene i en pulje. Det er uklart, hvad pengene skal gå til, og hvem der kan søge dem. Det bekymrer os, siger Johanne Schmidt-Nielsen.

Hun pointerer desuden, at den nye regering vil droppe en kontanthjælpsaftale, som har sikret børn af forældre på kontanthjælp gratis receptpligtig medicin.

- I stedet vil regeringen igangsætte en analyse af ordningerne for medicintilskud. Vi er meget bekymrede over, at børnene som udgangspunkt ikke længere vil få ret til gratis medicin. I Red Barnet møder vi desværre børn og familier i vores aktiviteter, der sommetider er tvunget til at vælge medicinen fra, simpelthen fordi der ikke er råd, siger hun.

En betinget tommelfinger op

Mange spørgsmål står fortsat ubesvaret, i forhold til hvordan regeringen vil hjælpe inflationsramte danskere.

Jo mere udsat du er, jo mindre overskud har du til selv at søge hjælp

Kira West, formand for Rådet for Socialt Udsatte

Kira West håber derfor, at regeringen vil lade sig inspirere af Rådet for Socialt Udsattes forslag om at sende støtte ud via boligstøttesystemet. For det system tager allerede højde for folks indkomst, boligudgift og rådighedsbeløb.

Derudover ønsker rådet, at regeringen igangsætter en mere opsøgende indsats.

- Én ting er kriterier for, hvem der skal have hjælp. Noget andet er at sørge for, at hjælpen kommer ud. Jo mere udsat du er, jo mindre overskud har du til selv at søge hjælp, siger hun.

DR beskrev i efteråret, hvordan det gik trægt med at få pengene i en såkaldt varmepulje ud til trængte danskere.

Alt i alt giver rådet regeringen en "betinget tommelfinger op" i forhold til de initiativer, der er på inflationsområdet.

- For det er fint, at der bliver sat penge af, og at man er opmærksom på, at pengene skal målrettes dem, der har allermest brug for det. Men der er også meget metodik i at få pengene ud til de rette – der må vi vente og se, om regeringen lever op til sit ansvar, siger Kira West.

- Det er ikke første gang, vi har hørt om høje ambitioner

Mødrehjælpen er glad for, at det nye regeringsgrundlag særligt nævner familierne, der kan være udsatte på grund af inflationen.

- Jeg er rigtigt glad for, at der er fokus på, at der er brug for akut inflationshjælp, siger organisationens direktør, Ninna Thomsen.

Men selvom hun på stående fod står til at rose det nye regeringsgrundlag, afventer hun resultaterne på den lange bane.

- Når denne regeringsperiode er ovre, vil vi måle regeringen på, om trivslen blandt børn og unge er stigende, og om det er lykkedes at hjælpe flere familier ud af fattigdom, siger hun og tilføjer:

- Det er ikke første gang, at vi har hørt om høje ambitioner i forhold til at hjælpe børn. Vi har haft en statsminister (Mette Frederiksen, red.), der kaldte sig børnenes statsminister, hvor det måske alligevel var så som så med de konkrete aftryk.

Den nye regering skriver i det nye aftaledokument, at en ny inflationspakke vil blive skruet sådan sammen, at den ikke puster til inflationen.

Foruden en række tiltag i den ny inflationspakke vil den nye regering også tilskynde flere til at tage et arbejde ved at hæve beskæftigelsesfradraget. Især vil enlige forsørgere få et højere fradrag. Det kan hjælpe de inflationsramte danskere, der kan arbejde.