Folketingsvalg 2022

Regeringsforhandlinger fortsætter torsdag – nu gælder det økonomiske reformer

Mangel på arbejdskraft og uddannelse som supervåben er centrale punkter, mener Dansk Industri og Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Der venter endnu to lange dage, når forhandlinger om dannelse af en ny regering fortsætter torsdag morgen.

I denne ombæring er det økonomi og reformer, som vejer tungt på dagsordenen.

Både hos Dansk Industri (DI) og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) er der ønsker til et regeringsgrundlag, som har sigte på dansk økonomi og arbejdskraft.

Men der er stor uenighed i de to organisationer om, hvordan man sørger for at skaffe hænder nok til at holde hjulene i gang i årene fremover.

Uddannelse bliver supervåbnet i den nye reformpolitik

Morten Aastrup Jørgensen, økonom i Fagbevægelsen Hovedorganisation.

Flere skal fortsætte med at arbejde

Ifølge DI skal der skaffes 50.000 ekstra hænder til de danske arbejdspladser. Og det skal blandt andet ske ved, at folk bliver længere tid på arbejdsmarkedet, siger underdirektør Morten Granzau.

Det skal være sværere at trække stikket, og flere skal fortsætte længere med at arbejde.

- Vi har i dag fire forskellige tilbagetrækningsordninger, så man skal kigge på, at vi sikrer, at de nedslidte kan trække sig tilbage, lyder det fra Dansk Industri.

- Vi vil ikke lægge os fast på, om det er efterløn, Arne-pension eller seniorpensionen, der skal afskaffes. Men nogle skal se på, om vi kan få lavet et enklere system, der sikrer, at færre kommer på tilbagetrækning, lyder det.

Dansk Industri efterlyser samtidig, at det i et nyt regeringsgrundlag bliver nemmere at hente udenlandsk arbejdskraft til landet.

- Vi skal simpelthen se på en måde, så vi kan trække flere udenlandske medarbejdere til Danmark, siger DI's underdirektør.

Uddannelse er supervåben

Fagbevægelsens Hovedorganisation er ikke uenige i, at Danmark kommer til at mangle arbejdskraft. Men det er i højere grad et spørgsmål om at bruge, hvad vi har.

- Uddannelse bliver supervåbnet i den nye reformpolitik. Vi skal skabe de bedst mulige rammer for at kunne opkvalificere arbejdsstyrken til de kompetencer, der er brug for i fremtiden, siger Morten Aastrup Jørgensen, der er økonom i FH, til TV 2.

FH efterlyser reformer, som vil medvirke til at flytte folk til de områder, hvor der er mest brug for dem.

- For os er det ikke antallet af personer i arbejdsstyrken, der er så afgørende, men sammensætningen. Vi kommer til at mangle visse typer arbejdskraft, det viser alle fremskrivninger, men vi kommer til at have et overskud af ufaglærte. siger Morten Aastrup Jørgensen.

FH efterlyser reformer, som vil medvirke til at ændre sammensætningen af arbejdsstyrken.

- Vi mener, der er to centrale udfordringer. Den grønne omstilling vil øge efterspørgslen på faglært arbejdskraft. Samtidig er vores velfærd presset demografisk af et stigende antal børn og ældre, så der skal være mere arbejdskraft til de velfærdsområder.

Et af de områder, FH vil have indføjet i et nyt regeringsgrundlag, er en kraftig opgradering af erhvervs- og professionsuddannelserne.

Det skal ske med 500 millioner kroner mere om året til erhvervsuddannelserne til at forbedre både udstyr, gøre rammerne mere attraktive og styrke lærerkræfterne.

- Vi vil gerne gøre professions- og erhvervsskoler mere attraktive for de unge, så flere søger ind, for det er der et kæmpe potentiale i, siger Morten Aastrup Jørgensen.

Begrænset råderum

Ifølge Dansk Industri er det økonomiske råderum begrænset. Blandt andet fordi Forsvaret står overfor et historisk stort løft, der sikrer Forsvaret 7 millarder kroner de næste to år samt 18 millarder kroner ekstra årligt fra 2033.

- Der er kun to håndtag, man kan bruge til at øge det økonomiske råderum, hvis man ikke man samtidig vil ødelægge Danmarks konkurrenceevne. Det er ambitiøse reformer eller lavere offentlige udgifter. Og det vil være nødvendigt at bruge et eller begge håndtag, mener DI.

Siden valget er forhandlingerne med Mette Frederiksen (S) i spidsen foregået i statsministerens embedsbolig på Marienborg, men nu flytter det videre forløb ind i Statsministeriet i København.

Mette Frederiksen er udpeget som såkaldt kongelig undersøger, der skal undersøge muligheden for at danne en regering. Hun forhandler i øjeblikket med udgangspunkt i, at hun vil danne en bred regering hen over den politiske midte.

Alle partier bortset fra Danmarksdemokraterne deltager stadig i regeringsforhandlingerne. De fortsætter klokken 9 torsdag.