Folketingsvalg 2022

Danmarks Statistik udskyder offentliggørelse af mandatfordeling

På grund af et tæt valg laver Danmarks Statistik en ekstra kontrol, inden de fordeler mandaterne.

Danmarks Statistik offentliggør ikke onsdag stemmetallene fra fintælling efter folketingsvalget, men først når tallene er blevet kvalitetssikret en ekstra gang.

Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Danmarks Statistik vil gerne gennemføre en ekstra kvalitetskontrol inden offentliggørelsen, fordi valgresultatet har været så tæt.

Det ser også ud, som om folketingsvalglovens paragraf 77 styk 4 skal tages i brug.

Paragraffen er en fordelingsregel, som ikke tidligere har været nødvendig at tage i brug.

Tvivl om ekstra kredsmandat

Reglen indebærer, at hvis et parti får flere kredsmandater end det samlede antal mandater, som partiet skulle tildeles på baggrund af stemmetallene på landsplan, får partiet lov til at beholde det ekstra kredsmandat.

Valgforsker Martin Vinæs Larsen fortalte tidligere onsdag til Politiken, at han har regnet sig frem til, at reglen betyder, at Socialdemokratiet har fået et mandat mere, end partiet ville have fået alene på baggrund af stemmetallene.

Alt det betyder, at Danmarks Statistik efter aftale med Indenrigs- og Boligministeriet først oplyser, hvor mange mandater partier får, og hvilke politikere der får dem, når der er kvalitetssikret en ekstra gang.

Tallene vil blive offentliggjort, så snart det er muligt.

Allerede nu fremgår der stemmetal af Danmarks Statistiks hjemmeside. Der er ikke usikkerhed omkring de tal. Men Danmarks Statistik venter med at offentliggøre, hvordan mandaterne er blevet fordelt.