Folketingsvalg 2022

Mai Villadsen anklager Mette Frederiksen for lønsvigt: - Har sagt nej, nej og nej hver eneste gang

Det er "et stort problem", at en sosu-assistent får mindre i løn end sammenlignelige faggrupper, mener Enhedslisten.

Den socialdemokratiske regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har svigtet, når det gælder ligeløn.

Det er dem, der har sagt nej, nej og nej, hver eneste gang, vi har presset på

Mai Villadsen (EL)

Sådan lyder det fra Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, i TV 2-programmet 'Partilederne LIVE' tirsdag aften:

- Det var dem, der lavede et indgreb mod sygeplejerskerne, hvor vi stemte imod, og det er dem med Mette Frederiksen i spidsen, der har sagt nej, nej og nej, hver eneste gang, vi har presset på for mere ligeløn, siger hun.

Et efterslæb fra 1969

Ifølge tal fra Danmarks Statistik er der et løngab på 11,6 procent mellem kønnene i kommunerne og regionerne.

Blandt andet et udtryk for, at man tilbage i 1969 vedtog den såkaldte tjenestemandsreform, der den dag i dag spænder ben for, at mænd og kvinder kan få samme løn, mener Mai Villadsen:

- Man besluttede sig for, at de fag, for eksempel sygeplejefaget, hvor der var mange kvinder, ikke skulle have den samme løn som mænd, fordi de bare skulle have en art lommepenge, siger hun.

- Det er et efterslæb fra det, vi har i dag, og det skaber et kæmpe problem i vores velfærdssamfund, og det er uretfærdigt.

Hvad er tjenestemandsreformen?

  • Tjenestemandsreformen blev vedtaget af Folketinget 18. juni 1969.
  • Med reformen blev de offentligt ansatte indplaceret på 40 forskellige lønrammer i et såkaldt offentligt lønhierarki. 
  • Sygeplejersker og pædagoger blev placeret lavest i hierarkiet, mens læger blev placeret højest. 
  • Forud for vedtagelsen lå fem års kommissionsarbejde, der skulle begrunde alle placeringerne. Det lykkedes dog aldrig kommissionen. 
  • Hierarkiet var tiltænkt som en midlertidig løsning, og systemet skulle være dynamisk. Det blev dog aldrig realiseret.
  • I lønforskning er der en fremherskende tese om, at faggruppernes relative placeringer fra Tjenestemandsreformen påvirker, hvor de er placeret i dag, og er en forklaring på lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Kilde: Historisk Tidsskrift

Men selvom vi generelt har talt meget om sygeplejerskers løn under både den nuværende valgkamp og i 2021 under den over to måneder lange sygeplejerskestrejke, afviser Mai Villadsen, at uretfærdigheden kun gælder sygeplejersker.

Den gælder ifølge den politiske ordfører også for jordemødre, radiografer, bioanalytikere, pædagoger og social- og sundhedsassistenter.

Har ikke noget bud på konkret løn

En sosu-assistent tjener ifølge tal fra regionernes og kommunernes løndatakontor 25.046 kroner i grundløn om måneden.

Tallet er uden eventuelle tillæg og pension.

Ifølge Mai Villadsen er det grundlæggende "et stort problem", når en sosu-assistent får mindre i løn end sammenlignelige faggrupper, mener Mai Villadsen.

Så de her faggrupper skal have det samme i løn?

- Altså, vi kommer ikke til fra Enhedslistens hold at diktere krone for krone, hvad hvert fag skal have.

Så du har ikke noget bud på, hvor meget ekstra de skal have?

- Jamen, jeg synes i hvert fald, at de her tal taler for sig selv og siger, at der er et problem og en udfordring. Derfor har vi foreslået at afsætte en pulje, der skal gøre op med de her forskelle, siger Mai Villadsen.

Puljen i Enhedslistens udspil er på fem milliarder kroner.

Faggrupper skal have bedre løn

I Enhedslisten får alle ansatte den samme løn, uanset om de er demokratisk valgte eller ansat på anden vis. Månedslønnen i partiet afspejler timelønnen i fagforbundet Dansk Metal i København og lyder på 36.446 kroner.

Men er det så det niveau, Enhedslisten ønsker at sundhedsansatte skal ramme?

- Det gad jeg virkelig godt, men det tror jeg ikke, vi har penge til lige nu. Derfor skal vi i stedet se på, hvad sammenlignelige fag får i vores velfærd, siger Mai Villadsen.

Og fordi sundhedsvæsenet er ved at "knække midt over", er der naturligt en række faggrupper, der skal have "en bedre løn", mener den politiske ordfører.

Kommuner og regioner skal derfor ifølge Enhedslisten have en pengepulje, der kan fordeles på forskellige faggrupper. Fordelingen skal ske på baggrund af Lønstrukturkomitéens arbejde, der senest skal være afsluttet i slutningen af 2022.

De fem milliarder i Enhedslistens pulje skal blandt andet komme fra en genindførelse af formueskatten, som blev afskaffet i 1997 – dog "i en anden form", lyder det fra Enhedslisten.