Folketingsvalg 2022

De radikale vil væk fra sort energi med nyt forslag til billig grøn varme

Radikale Venstre ønsker, at 400.000 husstande inden slutningen af 2025 skal være koblet på fjernvarme eller have installeret en varmepumpe.

Mandag morgen præsenterede Radikale Venstre et nyt energiudspil.

Det sker, fordi partiet mener, at det indtil nu er gået for langsomt med omlægningen af gas- og oliefyr til varmepumper.

- Her og nu vil vi i Radikale Venstre hjælpe dem, der har allermindst at gøre godt med økonomisk, udtaler politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R) i forbindelse med udspillet.

Derfor foreslår partiet, at det skal være gratis for danskerne at blive tilsluttet fjernvarme og koblet af gasnettet.

Fjernvarme bliver tvang

De radikales nye energiplan består af 12 konkrete tiltag, der i alt vil koste 7 milliarder kroner.

Udover at det skal være gratis for husstande at omlægge fra gas til fjernvarme, ønsker Radikale Venstre at tilbyde danskere et tilskud til nye fjernvarmeprojekter og varmepumper.

- Vi vil tvinge folk til at skifte over til fjernvarme, men vi vil også samtidig give et tilskud, så vi sikrer, at det er en god forretning for alle, siger Martin Lidegaard.

Her er de 12 overskrifter i Radikale Venstres energiplan

 1. Aktivering af National Operativ Energikrise-stab
 2. Partnerskab med pensionsselskaber
 3. Grøn krise-trepart
 4. Statslig risikopulje til nødstedte fjernvarmeprojekter
 5. Nul kroner i tilslutningsbidrag til fjernvarmen
 6. Kriseregulering og opgør med unødvendigt bureaukrati
 7. Permanent afskaffelse af afkoblingsgebyr
 8. Udrulning af fjernvarme
 9. Varmepumper i hele Danmark uden ventetid og tomme puljer
 10. Styrket bygningspulje og national rådgivningsindsats
 11. Fremme borgernære varmefællesskaber
 12. Lempelse af elafgiften til supplerende varmepumper

I alt er der sat 4,2 milliarder kroner af til tilskud. 500 millioner af dem vil blive rettet mod husstande med en lav indkomst.

- Det her er en kæmpe kriseplan – ligesom i udgangen af 1970’erne, da man gik fra olie til gas, siger Sofie Carsten Nielsen til TV 2.

En bedre koordinering

I forslaget vil Radikale Venstre blandt andet fokusere på lokalområderne.

Det skal ske gennem en støtte på 50 millioner kroner til lokale initiativer, der er med til at fremme en mere grøn energi i Danmark. Der vil blandt andet være tale om rådgivningstilbud til lokale borgere, der går sammen i varmefællesskaber.

Derudover foreslår de radikale, at man igen aktiverer Den Nationale Operative Stab. Det skete sidst under gaslækket i Nordsøen.

Den Nationale Operative Stab skal være med til at sikre en bedre koordinering mellem myndighederne, så der kan sættes fart på den grønne omstilling.

Danskerne ramt af kriser

Forslaget skal ifølge partiet sikre, at der bliver handlet på den klima- og energikrise, danskerne lige nu står i, og som samtidig ser ud til at have lange udsigter.

Kriserne kan på mange måder tilskrives Vladimir Putins krig i Ukraine, der har medført historisk høje priser på gas, olie og træpiller.

- Vi befinder os i en historisk krise, men hidtil er der i dansk politik ikke handlet tilstrækkeligt på den langsigtede energi- og klimakrise, vi står midt i, siger Sofie Carsten Nielsen.

Radikale Venstre henviser blandt andet til, at udrulning af fjernvarme i flere kommuner lige nu er sat på pause. Det skyldes blandt andet manglen på arbejdskraft og materialer.

- Det her er en kriseplan, hvor man hurtigt skaffer arbejdskraften ved at sætte pause på de store infrastrukturprojekter og ved at flytte de mennesker, der bliver ledige i byggeriet, over på udrulningen af fjernvarme og varmepumper, siger Sofie Carsten Nielsen til TV 2.

Se hvilke partier, der er enige med dig

400.000 husstande med grøn varme

Med udspillet ønsker de radikale at sikre, at Danmark bliver mere uafhængig af fossil energi.

I 2023 ønsker man, at 175.000 husstande er helt fri for olie, gas og træpiller.

Inden udgangen af 2025 venter partiet med udspillet, at 400.000 husstande enten vil være koblet på fjernvarme eller have installeret en varmepumpe.

Radikale Venstre vil i alt fremrykke udrulningen 10 år, så i alt 380.000 naturgasfyr og 160.000 olie- eller træpillefyr vil blive erstattet med fjernvarme eller varmepumper inden udgangen af 2028.

- Det her problem løser ikke sig selv. Det bliver dyrere og dyrere med de fossile brændsler. Den bedste måde at gøre folk trygge er ved at komme over på de grønne forsyningskilder. Det er det, folk råber efter, siger Sofie Carsten Nielsen.

Brian Vad Mathiesen, der er energiprofessor ved Aalborg Universitet, kalder over for Ritzau de radikales udrulningsplan "ekstremt ambitiøs".

- Men jeg tror, at det kan blive vanskeligt at nå inden 2025, tilføjer energiprofessoren og henviser især til den manglende arbejdskraft.