Opråb fra plejehjemmet

“Sindsoprivende” og “umenneskeligt”: Ældreorganisationer forarges over TV 2s afsløringer af svigt

Ældre Sagen og Alzheimerforeningen er rasende over TV 2s afsløringer af svigt på plejehjem. Nu skal de ansvarlige stilles til ansvar, lyder det.

Mange vil huske Else Marie Larsen.

Eller bare “90-årige Else”, som landets politikere yndede at kalde hende, når de fortalte om hendes hjerteskærende historie tilbage i 2020.

Else blev uretfærdigt og nedværdigende behandlet, viste TV 2s dokumentar ‘Plejehjemmene bag facaden’ dengang. Hun havde som borger i dette land i slutningen af et langt liv brug for og krav på en værdig ældrepleje. Men fik den ikke.

Hvad der ikke kunne forsvares, kunne forhåbentlig ændres i fremtiden. 1,9 milliarder kroner blev afsat i en stor velfærdsaftale til ældreområdet, og 1000 nye medarbejdere skulle tilføres til ældresektoren.

Alzheimerforeningen: - De bliver udsat for omsorgssvigt

Men i dag udkommer endnu en dokumentar fra TV 2, ‘Opråb fra plejehjemmet’, som viser nye kritisable sager.

Man er bare nødt til at snakke lidt hårdt til hende

Ansat på Nørremarken Plejehjem om beboer

Nis Peter Nissen er direktør Alzheimerforeningen, han medvirker i dokumentaren, og han forarges over billederne, han bliver vist.

- De bliver udsat for omsorgssvigt. Og vi kan jo se, at vi får mange, mange flere henvendelser om fuldstændig tilsvarende eller værre eksempler på umenneskelig behandling på plejehjemmene, siger han til TV 2.

‘Opråb fra plejehjemmet’ afslører det, som eksperter betegner som omsorgssvigt af ældre beboere på Nørremarken Plejehjem i Køge Kommune.

En journalist fra TV 2 har været ansat på plejehjemmet og har gennem 28 vagter med skjult kamera afdækket svigt af dets beboere, der spænder fra hård tone, magtanvendelse til forsømmelse af basale arbejdsopgaver.

Ældresagen: - Det er sindsoprivende

En episode udspiller sig i dokumentaren en aften, hvor en beboer skal have skiftet sin våde ble, inden hun lægges i seng. Beboerens tøj er smurt ind i afføring, men hun vil ikke have sit tøj af eller i bad.

- Du er bare sær, siger en ansat på plejehjemmet til beboeren.

Beboerens hænder bliver holdt fast, og den ansatte skælder hende ud. Når det til sidst lykkedes at få vasket beboeren, siger den ansatte til TV 2s journalist:

- Man er bare nødt til at snakke lidt hårdt til hende.

"Et kolossalt politisk svigt"

Administrerende direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup fortæller i dokumentaren, at han er bekendt med mange klager “af alle typer”.

- Det er sindsoprivende og uværdigt, og vi bliver bekræftet i mange af de henvendelser, vi får fra pårørende. De fleste på et plejehjem har en demensdiagnose. Mange har diabetes, hjertekarsygdomme, kræft eller andre sygdomme. De er hjælpeløse, når personalet ikke er hos dem. De er fuldstændig i kommunes og personalets vold, og de har ikke en chance for at sige fra, siger han til TV 2:

- Jeg føler, at det er et kolossalt politisk svigt. Personalet, plejehjemslederen, direktøren for omsorg i kommunen, politikerne og borgmesteren – alle de mennesker skal stilles til ansvar.

En plejer forlader en beboer, selvom vedkommende hverken er blevet lagt i seng eller har fået skiftet ble. Video: Casper Fauerholdt

I 2020 efter første dokumentar var der tilsyneladende en vilje til at få ændret på problemerne, siger Nis Peter Nissen.

I dag må han sande, at det ikke er sket.

- Vi havde et håb, og politikerne inviterede jo til, at man kom med alle mulige gode idéer og råd, men de har jo besluttet sig for at gå videre med dem, der passede ind i deres politiske dagsorden, siger han.

Problemet er blevet større

Ifølge Bjarne Hastrup er der i visse kommuner sket forbedringer, men løftet om gennemgående indgriben og politisk ansvarstagen er ikke blevet overholdt.

Nis Peter Nissen har set en udvikling, men det er den stik modsatte af, hvad man kunne have håbet.

- Vi kunne sammenligne det sidste halvandet år med det halvandet år, der gik forud for den første dokumentar. Ikke nok med, at antallet af henvendelser om umenneskelig behandling og omsorgssvigt er fordoblet – andelen af samtaler om omsorgssvigt er steget fra hver tiende til hver femte, siger han.

Ifølge Alzheimerforeningen lider mellem 75 og 85 procent af landets plejehjemsbeboere af en fremskreden demenssygdom.

- Vi har råbt politikerne op i hovedet, at nu må de gribe ind, og vi har ikke fået nogle konkrete ting på bordet. Vi har i stedet fået nogle løse ender af en foreløbig ældrelovgivning, som vi ikke kan bruge til noget, siger Bjarne Hastrup.

Andre lande lykkedes

Ældre Sagens Bjarne Hastrup mener, at det er på tide at insistere på, at pengene i kommunerne skal øremærkes til fordel for plejehjemsbeboerne.

- Man giver pengene til kommunerne, som har frit valg, om de vil bruge det på ældreområdet eller andre områder. Der er kommuner, der skærer ned på trods af, at de har fået flere penge. Systemet fungerer ikke, siger han.

Og Nis Peter Nissen undrer sig over, at det står så grelt til i Danmark. For problemet er ikke umuligt at løse: Det findes der beviser på.

Sverige, fortæller han, har haft "enorme effekter" med at gå systematisk til værks ved at indsamle data for plejehjemsbeboeres adfærd for at blive klogere på, hvordan personalet bedst sikrer sig, at beboerne er glade, samarbejdsvillige og trygge.

Det har været forsøgt i Danmark, fortæller Nis Peter Nissen, og også her var det en enorm succes.

- Beboere, pårørende, medarbejdere og ledere er glade, og nu er der lavet en pjece, som ligger og samler støv på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Vi vil foreslå, at man gør det obligatorisk for alle plejehjem at benytte sig af den her metode. Og at man afsætter en halv milliard kroner til at gennemføre det. Det ville have effekt med det samme på plejehjemmene, siger han.

Bjarne Andersen, der er konstitueret velfærdsdirektør i Køge Kommune, som har ansvaret for Nørremarken, siger i dokumentaren, at han ikke kan udtale sig om konkrete sager, men at han "beklager", hvis noget ikke er, som det skal være.

- Helt generelt kan jeg sige, at det er min klare forventning, at støder man på sager, der handler om omsorgssvigt, handler man, siger han.