Folketingsvalg 2022

Vi kommer ikke til at love bestemte faggrupper højere løn, siger minister

Lønspørgsmålet er "uomgængeligt", når der skal findes løsninger på personalemanglen i sundhedsvæsenet, medgiver Peter Hummelgaard (S).

Hvem skal ifølge Socialdemokratiet have mere i løn?

Svaret blæser fortsat i vinden, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i en tv-debat i september åbnede for at debattere højere løn til offentligt ansatte i velfærdsjob.

Dengang forsikrede beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S), at hans parti ville blive mere konkrete inden næste folketingsvalg.

Valget har vi siden fået en dato for – 1.november – men uddybningen fra Socialdemokratiet er endnu udeblevet.

Mette Frederiksen har dog forsikret, at socialdemokraterne vil fremlægge "principper" for, hvordan de vil håndtere løn- og arbejdsvilkårene i sundhedssektoren.

Over for TV 2 fastholder Peter Hummelgaard tirsdag, at der kommer en udmelding inden valget.

- Vi kommer til at blive mere konkrete på, ud fra hvilke principper vi gerne vil løse de gigantiske problemer, vi har i velfærdssamfundet med personalemangel. Men vi kommer ikke til at lægge op til, at hverken Folketinget eller regeringen skal love hele eller delvise faggrupper en konkret lønstigning, siger han.

Hummelgaard forklarer, at hans parti fortsat arbejder på detaljerne, og at de skal på plads, før socialdemokraterne melder endeligt ud.

- Det er ikke helt ukompliceret, fordi det fortsat skal ske inden for rammerne af den danske model, fastslår han.

Beskyldt for at stikke folk blår i øjnene

Spørgsmålet om lønnen er blevet aktuelt, da der er stor mangel på personale inden for en række faggrupper såsom sygeplejersker og sosu'er.

Faggrupperne og deres fagforeninger hævder selv, at dårlig løn og arbejdsvilkår er afgørende for rekrutteringsproblemerne.

Derfor har det også vakt opsigt, at Mette Frederiksen (S) først i et interview med Jyllands-Posten og en uge senere i tv-debatten på DR åbnede for at gøre lønnen til et politisk spørgsmål.

Men S-formanden ville ikke konkretisere, hvem der kan sætte næsen op efter en lønstigning.

- Jeg skal ikke stå og sige præcis, hvem der skal have højere løn, lød det fra Frederiksen under debatten. For det skulle ifølge statsministeren gøres "ordentligt og ansvarligt".

Den manglende konkretisering fik Venstres formand og statsministerkandidat, Jakob Ellemann-Jensen, til at beskylde Mette Frederiksen for at stikke folk blår i øjnene op til et folketingsvalg.

- Nu tror alle, at det er dem, der skal have flere penge, sagde Ellemann.

Lønspørgsmål er "uomgængeligt"

Tidligere tirsdag kunne TV 2 fortælle om en sygeplejerske, der fortsat efterlyser svar på, hvordan politikerne vil sikre, at der er nok sygeplejersker i fremtidens sundhedsvæsen.

Konkret efterlyser hun svar fra Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, efter at regeringen sidste år greb ind i sygeplejerskekonflikten, hvor sygeplejerskerne strejkede med krav om højere løn.

Og det mangler vi altså fortsat svar på.

Men Peter Hummelgaard (S) understreger over for TV 2, at socialdemokraterne er enige med sygeplejersken i, at mange af udfordringerne i vores velfærdssamfund kan koges ned til mangel på kompetente medarbejdere – og at problemet kun vil vokse sig større i årene frem.

- Som statsministeren har sagt, skal der mange ting til, og mange ting skal gøres, siger Hummelgaard.

Han opremser afbureaukratisering, faglig udvikling af medarbejdere, flytning mellem faggrænser og muligheden for at gå på fuld tid, hvis man ønsker det – hvilket har været muligt i regionerne siden 2020.

- Og så skal vi som et uomgængeligt element også forholde os til løn- og arbejdsvilkår for at kunne rekruttere det personale, vi har brug for, erkender Peter Hummelgaard.

Men det konkrete svar på, hvordan Socialdemokratiet vil gøre det inden for den danske model, hvor løn aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager, får vi altså først svar på senere i valgkampen.

Handler ikke om ligeløn

I forlængelse af sygeplejerskekonflikten nedsatte regeringen sidste år en lønstrukturkomité, der skulle undersøge uligeløn i den offentlige sektor.

Selvom komitéen endnu ikke har afsluttet sit arbejde, vil beskæftigelsesministeren ikke afvise, at Socialdemokratiet blandt andet kommer til at inddrage anbefalinger herfra.

- Men det, som vi kommer med (inden valget, red.), handler ikke om ligeløn. Det handler om rekrutteringsudfordringer og helhedsløsninger for, hvordan vi kan rekruttere og fastholde de medarbejdere, vi har brug for både nu og på den lange bane, siger Peter Hummelgaard.

Selvom socialdemokraterne altså ikke fra politisk side kommer til at love lønstigninger til bestemte faggrupper, holder Hummelgaard fast i, at der vil komme nogle svar.

- Ud fra de principper, vi laver, vil man kunne se, hvor udfordringerne er størst, forklarer han.

Der mangler lige nu omkring 5000 sygeplejersker på landets sygehuse, og KL vurderer, at der i 2030 vil mangle næsten 16.000 sosu'er på landsplan.