Sidste år ville Mette Frederiksen ikke svare hende – nu prøver sygeplejerske igen

Situationen på landets sygehuse er alvorlig, advarer sygeplejerske. På nyt supersygehus kan personalemangel ironisk nok ende med fyringer.

Over 300 sygeplejersker var mødt op på Torvet i Silkeborg.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var på besøg i byen, og for sygeplejerskerne var det en oplagt mulighed for at komme i kontakt med landets øverste politiker.

Det var 14. august 2021, og sygeplejerskestrejken var på sit højeste.

Forrest blandt de fremmødte stod Bente Alkærsig Rasmussen, næstformand i Dansk Sygeplejeråds kreds i Midtjylland, iklædt en rød T-shirt med budskabet "Vi er mere værd".

Da statsministeren bevægede sig hen over torvet, greb sygeplejersken chancen:

- Hej Mette! Vi er jo en masse sygeplejersker her i dag, fordi vi gerne vil have dig i tale, prøvede Bente Alkærsig Rasmussen.

- Ja, men I ved jo, hvordan det er med den danske model, svarede Mette Frederiksen ifølge TV Midtvest kortfattet og gik videre.

Bente Alkærsig Rasmussen fik aldrig svar på de spørgsmål, hun gerne ville have stillet statsministeren. Og her mere end et år senere savner hun stadig svar.

Så nu prøver hun igen.

På arbejde med skyklapper

Bente Alkærsig Rasmussen fortæller til TV 2, at hun er bekymret for det danske sundhedsvæsen.

Der er stor mangel på personale, hvilket presser de sygeplejersker, der allerede arbejder på hospitalerne, da de skal løbe hurtigere og tage flere vagter.

Lige nu mangler der omkring 5000 sygeplejersker, og hver anden opslåede stilling bliver ikke besat.

Det får også konsekvenser for patienterne, der bliver mødt af voksende ventelister, og i sidste ende går det ud over patientsikkerheden, advarer Bente Alkærsig Rasmussen.

- Hvordan har politikerne tænkt sig at sikre, at sundhedsvæsnet kommer til at hænge sammen? I dag hænger mængden af opgaver og ressourcer ikke sammen. Sygeplejerskerne kan ikke udføre et ordentligt stykke arbejde og må nærmest gå med skyklapper på for at komme igennem dagen, siger hun.

_

Manglen på sygeplejersker på sygehusene fik i 2020 regeringen og Danske Regioner til at lave en aftale om at ansætte 1000 ekstra sygeplejersker inden udgangen af 2021.

Det mål blev faktisk nået i andet kvartal 2021, men siden er udviklingen gået den forkerte vej, og ifølge de seneste tal er der nu færre fuldtidsansatte sygeplejersker i regionerne end ved udgangspunktet for aftalen.

Efterlyser svar på problemer

Ifølge Dansk Sygeplejeråd skyldtes en del af fremgangen, at man medregnede efterlønnere, som hjalp til under coronakrisen, men som efterfølgende har forladt faget igen.

Derudover har sidste års konflikt, hvor sygeplejerskerne krævede mere i løn, efter alt at dømme også haft betydning.

Efter at have afvist at gribe ind i konflikten, valgte regeringen i august 2021 alligevel at lave et lovindgreb sammen med et flertal af Folketingets partier. Regeringsindgrebet blev kritiseret i kraftige vendinger af sygeplejerskerne og førte siden til flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser.

Bente Alkærsig Rasmussen mener, at lønspørgsmålet hænger direkte sammen med de store problemer med at rekruttere og fastholde sygeplejersker.

- Løndelen har stor betydning. Sygeplejerske ser også på, hvad de får i løn, og kan man få 5000 kroner mere i det private eller ved at tage job i Norge, så gør man det. Så hvordan vil man med de lave lønninger gøre det attraktivt og sikre, at man fremover kan rekruttere folk? spørger hun.

Statsministeren åbnede for at se på lønnen

Sundhedsområdet og det pressede sundhedsvæsen er et centralt emne i valgkampen frem mod folketingsvalget 1. november.

Allerede da de tre statsministerkandidater, Mette Frederiksen (S), Søren Pape Poulsen (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V), i begyndelsen af september mødtes i en tv-debat, blev spørgsmålet taget op.

Her erklærede Mette Frederiksen sig nu åben for at kigge på, om lønnen er en del af løsningen. Noget, som hun har gentaget under valgkampen.

Se hvilke partier, der er enige med dig

S-formanden har dog endnu ikke konkretiseret, hvem der kan sætte næsen op efter en lønstigning. Det vil blive uddybet inden folketingsvalget, har beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) oplyst.

Altså må man forvente en udmelding fra partiet inden for de næste to uger.

I dag er medianlønnen for sygeplejersker ansat i enten kommune eller region omkring 40.000 kroner om måneden. Du kan blive klogere på lønningerne her.

Mandskabsmangel kan udløse fyringer

For Bente Alkærsig Rasmussen kan det ikke gå hurtigt nok med at få nogle løsninger på bordet.

Hun fremhæver situationen på det nye supersygehus i Gødstrup, der ifølge TV Midtvest har udsigt til et underskud på 50 millioner kroner – blandt andet som følge af stor personalemangel, der har ført til et højt forbrug af dyre vikarer.

Hospitalsledelsen har derfor advaret om, at fyringer kan komme på tale, fordi lønudgifter er det eneste sted, man kan spare.

Det vil selvsagt kun forværre problemerne, påpeger sygeplejerskerne.

- Og det bliver kun værre fremover, når man ser på demografien, hvor vi bliver flere ældre. Så jeg mangler grundlæggende svar på, hvordan man vil sikre, at der er sygeplejersker i fremtidens offentlige sundhedsvæsen, siger Bente Alkærsig Rasmussen.

TV 2 har gennem Socialdemokratiets pressetjeneste forsøgt at få et svar fra Mette Frederiksen, men partiet er ikke vendt tilbage på henvendelsen.