Folketingsvalg 2022

Øboere vil bruge knortegås til at stoppe aftale om ny motorvej

Tusindvis af nordjyder er gået til kamp mod udskældt motorvejsforbindelse. TV 2 har besøgt øen, der udstiller dilemmaet mellem natur og vækst.

Der står seks amerikanske mormoner og venter på overfarten fra Aalborg til den lille ø Egholm midt i Limfjorden.

Jeremiah Johnson fra Salt Lake City har i ti måneder forkyndt det kristne budskab i Danmark, og nu har han inviteret vennerne med til den seks kvadratkilometer lille ø.

- Jeg har været her før, og øen har en særlig rolig atmosfære. It is hyggelig, som han formulerer det på en blanding af dansk og engelsk.

Dermed har han gjort som cirka 100.000 andre turister årligt, der besøger Egholm for at koble af fra Aalborgs stress og jag fem minutters sejlads væk.

Men hyggen er tilsyneladende truet på Egholm. I hvert fald hvis man spørger de lokale beboere og en hastigt voksende borgerbevægelse, der på Facebook har samlet knap 6200 støtter.

Den her sag vil komme til at præge Nordjylland, indtil vejen står færdig

Noa Redington, politisk kommentator

For et bredt politisk flertal indgik sidste år en infrastrukturaftale, hvor man besluttede, at der skal anlægges en firesporet motorvejsforbindelse over Limfjorden, der vil gå hen over Egholm.

Første spadestik i den egholmske muld skal tages i 2025, men indtil det er gjort, vil de 49 Egholm-beboere sammen med tusinder af støtter fra begge sider af fjorden forsøge at få politikerne overbevist i 11. time.

Blandt andet er det håbet, at en EU-beskyttet fugl kan redde Egholm fra at ændre sig for altid, lyder det fra beboerne, men intet er givet.

Natur eller vækst?

Samtlige borgmestre i de nordjyske kommuner støtter den nye, tredje Limfjordsforbindelse, og det samme gør vægtige stemmer i det nordjyske erhvervsliv.

Den såkaldte "komité for tredje Limfjordsforbindelse" mener, at den nye motorvej vil sikre et Nordjylland, der hænger sammen og kan udvikle sig på begge sider af Limfjorden. Lige så mener Aalborg-alliancen, der er et samarbejde mellem Aalborg Kommune og flere hundrede nordjyske virksomheder, at den "trafikale forbindelse over Limfjorden ubetinget er den største udfordring for fortsat vækst i Aalborg og Nordjylland".

Men kampen om motorvejsforbindelsen på Egholm er også det seneste af en lang række eksempler på to interesser, som politikerne skal balancere:

På den ene side vil man gerne være grøn, klimavenlig og bæredygtig.

På den anden vil man fra politisk side også sikre bedst mulige vilkår for virksomheder og produktionsdanmark. Det mener politisk kommentator Noa Redington i hvert fald, der har udpeget Egholmforbindelsen som et af de emner i valgkampen, han vil holde særligt øje med.

Det kan nemlig eksplodere i hænderne på de politikere, der går ind for projektet.

Han minder om, at socialdemokraterne allerede fik en "kommunal kajeryster" ved kommunalvalget sidste år i Aalborg Kommune, hvor de gik 11,8 procent tilbage. Blandt andet fordi Aalborgs socialdemokratiske borgmester stod på mål for Egholmforbindelsen.

- Vælgerne er blevet klar over, at natur er en knap ressource, og når det kommer til infrastruktur, er det meget lettere at mobilisere modstandere end tilhængere. Og så har politikerne det på spil, at de siger, at naturen er vigtig, men mener de det, hvis de er klar til at buldre motorvej hen over en ø, når man kunne finde en anden, men dyrere løsning? spørger Noa Redington.

Han ser diskussionen om Egholmforbindelse som den seneste i rækken af politiske hovedpiner, hvor naturen spiller hovedrollen. Først satte fundet af stor vandsalamander en kæp i hjulet på opførelsen af boliger på naturområdet Amager Fælled i København. Siden droppede partierne bag Lynetteholm dumpning af mudder i Køge Bugt efter store protester.

- Den her sag vil komme til at præge Nordjylland, indtil vejen står færdig. Særligt hos Socialdemokraterne, der har to dårlige sager i Nordjylland: minksagen og Egholm. Minkene kan Mette Frederiksen ikke gøre noget ved, men det kan hun med Egholm, siger Noa Redington.

"Der findes ikke grønne motorveje"

Valgkampen var da også dårligt nok kommet i omdrejninger, da statsministeren mødte de utilfredse egholmere. På hjemmebanen i Aalborg blev den sædvanlige socialdemokratiske roseceremoni mødt af protestbevægelsen imod Egholmforbindelsen.

Med bannere med teksten "Der findes ikke grønne motorveje" sang de fremmødte demonstranter taktfast "Vi siger nej til Egholm Motorvej", så fremmødte DSU'ere måtte skrue ekstra højt op for Birthe Kjærs 'Vi maler byen rød'.

Statsministeren selv blev konfronteret af en af ildsjælene i borgerbevægelsen, der ville vide, om hun kendte til asbestproblematikken i forbindelse med anlæggelsen af Egholmforbindelsen. Det gjorde Mette Frederiksen ikke:

- Nej, men du kan altid sende en mail til Statsministeriet, lød det afvæbnende svar fra statsministeren.

En ø med en landforbindelse er ikke en ø. Så bliver vi bare en bydel opslugt af Aalborg

Henrik Mørch, formand i Egholms Venner

Protestbevægelsen mod motorvejen mener at kunne dokumentere, at en anlæggelse af Limfjordsforbindelsen vil gå igennem et gammelt deponi for asbest, der risikerer at blive frigivet. Daværende transportminister Benny Engelbrecht fra Socialdemokratiet har dog på et samråd tidligere sagt, at man ikke forventer at finde asbest i linjeføringen.

Med gåsen som våben

Ved demonstrationen var også Henrik Mørch, formand for Egholms Venner, der er født og opvokset på øen og atter bosiddende der igen siden 2003.

TV 2 møder ham få dage efter lørdagens demonstration på overfarten mellem Egholm og Aalborg, hvor vi sammen med de seks amerikanske mormoner er de eneste ombord på M/F Egholm.

Den 68-årige mand med lysblond hår og ring i begge ører er på vej hjem fra en arbejdsdag på Aalborg Portland, hvor han til dagligt er elektriker.

- Jeg flyttede herover for at få ro og fred, men det fik jeg ikke, for så kom Egholmforbindelsen, siger han med henvisning til, at Nordjyllands Amt i 2003 vedtog et regionplantillæg for en tredje Limfjordsforbindelse med en motorvej vest om Aalborg i Egholmlinjen.

Med Christiansborgs infrastrukturaftale fra sidste år mangler kun anlægsloven at blive vedtaget, før forbindelsen bliver en realitet.

Den udgør det retlige grundlag for den nye forbindelse og skulle have været stemt igennem dette efterår. Forligskredsen på Christiansborg udskød dog beslutningen i juni for at fremrykke undersøgelser om miljøskadelige stoffer i havbunden og sedimentanalyser i Limfjorden.

Det er disse undersøgelser, der får motorvejsmodstanderne til at vejre morgenluft.

Hvis bare der findes asbest i havbunden, bliver anlægsloven ikke til noget, og så er det slut med Egholmforbindelsen, lyder rationalet.

Ligeså satser protestbevægelsen på sedimentanalyserne. Et ord, der dækker over, at der frigøres mudder ved udgravningen af Egholmforbindelsen. Sedimentspildet kan påvirke ålegræsset, der naturligt gror ved Egholm, og som den fredede og EU-beskyttede lysbuget knortegås mæsker sig i.

I Vejdirektoratets miljøkonsekvensundersøgelse har man afvist, at et byggeri vil true fuglens muligheder for at finde mad.

- Der er tilstrækkeligt med fødemuligheder inden for Natura 2000-området, lyder det med henvisning til, at fuglen kan være i fred.

Men modstanderne køber ikke myndighedernes vurdering, og de er klar til at tage sagen til EU, så snart anlægsloven er vedtaget.

- Vi kan ingenting gøre, før der er vedtaget en anlægslov. Men så vil vi kunne klage til EU, og det vil vi gøre, siger Henrik Mørch.

Nogle vil skyde dig i skoene, at du bruger gæssene som et våben?

- Ja, det gør vi da også. Alle er begyndt at holde øje med dem, siger Henrik Mørch.

- Ikke meget sjælefred i en motorvej

Det er en samlet ø, der går imod motorvejen.

Beboerformand og økologisk landmand Ove Axelsen har sammen med den lokale kroejer kastet sig ud i et ølbrygningsprojekt. Man producerer Strandengen Classic og Nørredybet IPA.

Lykkes politikerne med at gennemføre motorvejsforbindelsen, vil øen aldrig blive det samme.

- Der er en sjælefred herovre, der aldrig vil kunne genoprettes. Det er det, turisterne kommer herover for. Der er da ikke meget sjælefred i en motorvej, siger han og beretter om, hvordan øllet går som varmt brød, og at det blandt andet er en populær firmagave i Aalborg.

Henrik Mørch indskyder:

- En ø med en landforbindelse er ikke en ø. Så bliver vi bare en bydel opslugt af Aalborg.

Undgå ansigtstab

Det er ved at være skumringstid, men Henrik Mørch har lovet at vise et af de områder, hvor den lysbugede knortegås normalt fouragerer. Her feder den sig op, inden den flyver på træk til Svalbard.

Der er hjejler og viber, men gæssene er fløjet for i dag.

I stedet besøger TV 2 Gitte Røndrup, der potentielt bor i første parket til den nye motorvej. Hun kan se frem til en seks meter høj betonmur og lyden af pendlende biler, hvis forbindelsen anlægges.

Vil du flytte, hvis motorvejen kommer?

- Kan jeg overhovedet det? Hvem vil købe et hus her med en motorvej i baghaven? Så vil vi da være stavnsbundet, siger hun.

Regnen har taget til, da TV 2s udsendte igen står nede ved færgelejet og venter på færgen, der sejler hver halve time.

Mormonerne, der sejlede med over, står i læ i for regnen. De har været inde at se trætroldefiguren Pil Tusindtunge og venter på færgeovergangen, da de hører om den planlagte motorvejsforbindelse.

De kender ikke til problematikken, men kan ikke skjule deres kollektive overraskelse i deres reaktion:

- Åh, wow. Det lyder skørt. Som en dårlig idé.

Den tredje Limfjordsforbindelse via Egholm ventes at stå klar til indvielse i 2032.

_