Politik

- Vi har bragt os selv i en problematisk afhængighed, siger Mette Frederiksen

Vi går hårde år i møde, hvor der ikke vil være mange penge tilovers grundet styrket behov for at investere i forsvar, siger statsministeren.

Baggrunden er "dyster", indledte statsminister Mette Frederiksen (S), da hun mandag holdt pressemøde om den netop offentliggjorte rapport om truslerne mod Danmark.

Rapporten rummer barsk læsning om en ny verdensorden og en tid præget af usikkerhed og risiko for krig.

En virkelighed, som er "væsentlig mere dyster", end vi har været vant til i årevis.

Mette Frederiksens egen bekymring er her og nu størst omkring Rusland og præsident Putin, siger hun. Og selvom der for nuværende ikke er "en direkte militær trussel", er Danmark til gengæld "hele tiden i farezonen på andre områder".

- Det er jo en ny sikkerhedspolitisk virkelighed, hvor man ikke alene skal have øje på det, øjet kan se, men også have en utrolig veludviklet fantasi til at forestille sig alverdens ting, siger Mette Frederiksen.

Flere penge til militær kan blive nødvendigt

I begyndelsen af september kunne TV 2 på baggrund af lækkede udkast af den nye rapport beskrive, hvordan analysegruppen forudser et nyt jerntæppe gennem Europa.

Også truslen om hybridkrig, fifleri med valghandlinger, korruption og målrettede cyberangreb fylder i rapporten.

Hvordan kan du være sikker på, at 2 procent af bnp er nok?

- Det er jeg da heller ikke sikker på. Vi kommer løbende til at forholde os til udviklingen og situationen i dansk forsvar, siger Mette Frederiksen og tilføjer:

- Der er ikke nogen, der kan være sikker på noget i den her verden. Verden er blevet betydeligt mere usikker.

"Hæmmet af egen succes"

Midt i alt det dystre minder Mette Frederiksen om, at der – trods mørket – også er lyspunkter at spore.

For krigen i Ukraine har ifølge statsministeren bragt Vesten og Europa tættere sammen – se bare på udvidelsen af NATO med Sverige og Finland.

Men, siger hun, de europæiske lande har måske også "været hæmmet af vores egen succes":

- Vi troede jo, at 90'erne varslede en ny og måske blivende verdensorden. Med vækst, velstand, fredelig sameksistens med alle naboer og samhandel, siger hun og tilføjer:

- Vi nedrustede, mens andre gjorde det modsatte. Og vi har på en lang række områder bragt os selv i en problematisk afhængighed.

Nu handler det ifølge Mette Frederiksen om, at Danmark sammen med sine allierede skal ruste sig mod de kræfter, der "vil os ondt".

Selvom Rusland med invasionen af Ukraine definitivt har forladt fællesskabet, er det ikke det eneste land, vi bør være opmærksomme på, siger hun og nævner Kina og Sahel-regionen i Afrika.

Forsvarsforlig venter

Inden længe skal Folketingets partier indgå et nyt forsvarsforlig, der skal lægge linjen for dansk forsvar frem til 2034.

Forliget vil hvile på den nye trusselsrapport, som ifølge Mette Frederiksen understreger behovet for at investere massivt i dansk forsvar, som det blev besluttet det aftalen om et nationalt kompromis i marts.

Her blev det besluttet at lade forsvarsbudgettet stige, så det i 2033 udgør 2 procent af bruttonationalproduktet.

De cirka 20 ekstra milliarder kroner, som på baggrund af forliget i fremtiden vil blive brugt på dansk forsvar, vil blandt andet gå til at holde ekstra øje med Arktis, cyber, det nationale beredskab, bidrag til NATO og en stærk tilstedeværelse i verdens brændpunkter.

- Der er ikke nogen vej udenom, siger Mette Frederiksen og tilføjer, at investeringen i Danmarks sikkerhed vil få betydning for luften i statskassen de kommende år:

- Mit bedste bud er, at vi med krigen går nogle hårde år i møde, hvor der ikke vil være mange penge tilovers.