Politik

Torsdag vælter de radikale Mette Frederiksen, hvis hun ikke udskriver valg – her er scenarierne

Hvad sker der, hvis statsministeren bliver væltet? Få svar på det og fem andre spørgsmål om den dramatiske uge, vi har i vente.

Sjældent er der lagt så meget i kakkelovnen til en vild uge i dansk politik, som der er til den kommende.

Siden begyndelsen af juli har alle på Christiansborg talt ned til netop denne uge. Det er statsminister Mette Frederiksens sidste frist for at udskrive valg, hvis ikke hun vil væltes af Radikale Venstre.

Sofie Carsten Nielsen (R) stillede regeringen det ultimatum efter Minkkommissionens beretning, at der skulle udskrives valg, når Danmark vendte tilbage til hverdagen efter sommerferien – og senest ved Folketingets åbning. Ellers "udtrykker vi mistillid", uddybede den radikale leder.

Derfor holder alle i dansk politik nu vejret med blikket rettet mod statsministeren, der kan udskrive valg hvert øjeblik.

Her er det, du skal vide om den kommende uges begivenheder og de mulige scenarier:

Skal Folketinget åbnes, selvom valget er udskrevet?

Ja. Ifølge grundloven begynder det nye folketingsår altid første tirsdag i oktober. Folketingets åbning finder derfor i år sted 4. oktober klokken 12. Og fordi det er dikteret af grundloven, kan selv ikke et valg ændre på disse planer.

Ved Folketingets åbning skal den siddende statsminister redegøre for ”rigets almindelige stilling” og de af regeringen ”påtænkte foranstaltninger”.

Med andre ord skal Mette Frederiksen (S) give en slags status på den aktuelle politiske situation og fortælle, hvad regeringen vil bruge det kommende folketingsår på.

Folketingets åbning har før ligget midt i en valgkamp. For eksempel i 1979, hvor Anker Jørgensen (S) udskrev valg 28. september til afholdelse 23. oktober. Her blev Folketingets åbning gennemført som sædvanlig på den første tirsdag i oktober.

Lyn-analyse

Mette Frederiksen vil med garanti bruge åbningstalen til at føre valgkamp, selvom valget ikke er udskrevet endnu.

Jeg tror, hun vil bruge talen på at minde danskerne om, hvad regeringen har opnået i regeringsperioden – en periode, der står i krisens tegn med corona, krig i Ukraine og nu inflation og energikrise.

Jeg tror også, hun vil tale om lederskab. Hun vil forsøge at fremstå som den sikre hånd på rattet i usikre tider og gøre det til et spørgsmål om, hvorvidt man har mest tillid til Mette Frederiksen eller hendes udfordrere i blå blok.

Afholdes åbningsdebatten, selvom valget er udskrevet?

Folketingets åbningsdebat står også i grundloven. Den kan en valgudskrivelse således heller ikke til rokke ved.

Der står til gengæld ikke noget i grundloven om, hvornår åbningsdebatten præcis skal afholdes. Men i nyere tid har det været praksis at holde debatten to dage efter statsministerens åbningstale.

Sådan bliver det også i år, hvor der skal være åbningsdebat torsdag 6. oktober.

Hvordan og hvornår kan regeringen væltes?

Det er under åbningsdebatten, at Radikale Venstre kan fremsætte et mistillidsvotum og dermed vælte regeringen, hvis ikke Mette Frederiksen har udskrevet valg inden.

Et mistillidsvotum er en afstemning om, hvorvidt Folketinget har tillid til en statsminister. Hvis et flertal i Folketinget ikke længere har tillid til Mette Frederiksen, skal hele regeringen gå af, eller statsministeren skal udskrive nyvalg. Det fremgår også af grundloven.

Hvis de radikale trækker støtten til regeringen, er der ikke længere flertal for den siddende regering.

Ifølge Folketingets forretningsorden kan partierne ikke fremsætte forslag til vedtagelse – i dette tilfælde et mistillidsvotum – under Folketingets åbning. Dermed kan Radikale Venstre altså reelt ikke vælte regeringen før åbningsdebatten 6. oktober.

Her har statsministeren det første ord – og dermed en chance for at udskrive valg for næsen af de radikale.

Hvis ikke hun gør det, kan de radikale stille forslaget, når det bliver deres tur til at debattere. Der stemmes først om forslaget, når hele åbningsdebatten er afsluttet.

Der er ingen regler for, hvor længe debatten må fortsætte. Men den plejer at vare til sidst på aftenen eller et stykke efter midnat. Vi kan altså komme ud på natten til fredag, før regeringen er væltet.

Hvornår kan Mette Frederiksen udskrive valg?

Statsministeren har sådan set frit spil helt frem til, at Folketinget eventuelt skal stemme om et mistillidsvotum sent torsdag aften eller natten til fredag.

Selv her kan hun forpurre de radikales planer ved at bede om en "særlig bemærkning". I så fald springer statsministeren hele køen af talere over og kan altså gå på talerstolen og udskrive valg.

Hverken love, regler eller sædvaner spænder ben for, at Mette Frederiksen kan udskrive valg under for eksempel åbningsdebatten.

Fra nu af venter vi altså kun på, hvornår statsministeren synes, det er tid til at udskrive valg.

Lyn-analyse

Det vil være en fordel for Mette Frederiksen, at hun selv udskriver valget.

Det er en dårlig start på valgkampen, hvis hendes parlamentariske grundlag ikke har tillid til hende. Og det vil gøre det svært at overbevise danskerne om, at hun kan danne en ny regering, hvor de radikale kan bakke op om hende.

Hvis ikke der udskrives valg inden den radikale deadline, vil partiet formentlig miste så meget tillid til Mette Frederiksen, at de ikke kan pege på hende som statsminister efter valget.

Selvom Mette Frederiksen er tvunget til at udskrive valget, så vil det stadig være hendes beslutning, og hun kan blive siddende som statsminister under valgkampen. Det er en kæmpe fordel.

Hvad sker der, hvis statsministeren bliver væltet?

Hvis Mette Frederiksen ignorerer truslen fra Radikale Venstre, bliver regeringen efter alt at dømme væltet af de radikale og skal gå af.

Fra det øjeblik, Folketinget har vedtaget mistillidsvotummet, fungerer den nuværende regering som et såkaldt ”forretningsministerium”. Det vil sige, at indtil der er valgt en ny regering, kan den siddende regering kun foretage sig det absolut nødvendige, så landet kan fungere.

Mette Frederiksen har to muligheder efter at have fået et mistillidsvotum: et folketingsvalg eller en dronningerunde.

Ved en dronningerunde skal en repræsentant for hvert parti efter tur til dronningen og fortælle, hvem der efter deres mening bør lede forhandlingerne om en ny regering. Den med flest mandater bag sig får muligheden for at forsøge at danne en ny regering.

Mette Frederiksen kan i princippet blive udpeget som forhandlingsleder og herefter danne en ny socialdemokratisk regering, hvis der er flertal for det til den tid.

Det er sket tre gange før, at en regering er blevet afsat ved et mistillidsvotum. Senest skete det for Poul Hartlings (V) mindretalsregering i 1975.

Kan Folketinget stadig passe sit arbejde under et valg?

Ja, Folketinget er fuldt ud i stand til at udføre sit arbejde under et folketingsvalg. Det vil for eksempel fortsat være muligt at hastebehandle lovforslag, hvis der bliver behov for det.

I praksis går det meste politiske arbejde dog i stå under en valgkamp. Ministrene kan ikke længere trække på deres embedsværk til indenrigspolitik, for så snart der er udskrevet valg, fungerer regeringen som sagt som et "forretningsministerium", der kun har beføjelser til at holde samfundet kørende.

Der bliver heller ikke lavet forhandlinger eller politiske aftaler, da et nyt flertal efter valget vil kunne overtrumfe beslutningerne.

Folketingsmedlemmerne vil også hellere være langt væk fra Christiansborg – ude i landet og føre valgkamp.

Lyn-analyse

Normalt er der ikke møder i Folketinget under en valgkamp. Men det kan blive helt anderledes denne gang, fordi vi står midt i en rekordhøj inflation og en energi- og sikkerhedspolitisk krise.

Regeringen kan blive nødt til at bede Folketinget om at vedtage ny lovgivning. Og statsministeren kan blive tvunget til at bruge tid på internationalt diplomati, selvom hun normalt ville bruge al sin tid på at føre valgkamp ude i landet.

Regeringen kan ikke bruge embedsapparatet under en valgkamp. Men på det udenrigspolitiske område er embedsmændene forpligtede til at hjælpe regeringen – og dermed landet.