Politik

TV 2 erfarer: Ny psykiatriplan tæt på – Heunicke udstikker deadline

De blå partier har fået til tirsdag formiddag til at melde tilbage, om de vil være med i aftalen.

Forhandlingerne om en ny tiårsplan for psykiatrien ser ud til at være tæt på at munde ud i en aftale.

Det erfarer TV 2.

Ifølge TV 2s oplysninger er regeringen enige med sine støttepartier om en aftale, der skal forbedre forholdene på det pressede psykiatriområde.

Ud over de midler, der i forvejen er besluttet at tilføre psykiatrien, er der konkret fundet penge til at løfte psykiatrien med yderligere 450 millioner kroner i 2023.

Den konkrete kilde til finansiering i de følgende år er ikke på plads, men fra 2024 og frem forpligter aftalepartierne sig til at finde cirka 500 millioner kroner hvert år på finansloven. Beløbene fremgår af det seneste aftaleudkast fra sent søndag aften, som TV 2 har set. Tallene kan dog nå at ændre sig i en endelig aftale.

Ifølge TV 2s oplysninger har partierne i blå blok fået mulighed for at tilslutte sig aftalen, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har udstukket en deadline for svar, der udløber tirsdag klokken 10.00.

TV 2 erfarer

Denne artikel bygger på oplysninger fra anonyme kilder, da informationerne kun har været mulige at fremskaffe under betingelse af anonymitet.

Det har TV 2 accepteret, fordi TV 2 finder oplysningerne relevante for offentligheden.

Skyderi i Fields har øget fokus på psykiatrien

Regeringen har længe været under stort pres fra flere sider for at lave en aftale for psykiatrien, som af mange beskyldes for at være udsultet.

Der blev indkaldt til forhandlinger efter skyderiet i indkøbscentret Fields på Amager i begyndelsen af juli.

Men langt inde i forhandlingerne er regeringen blev beskyldt for ikke helhjertet at ville prioritere psykiatrien. Især fordi regeringens oplæg til en aftale ifølge mange partier var både ukonkret og uden de fornødne økonomiske midler.

Nu er der imidlertid opnået enighed med støttepartierne om en model, der skal løfte psykiatrien med cirka 500 millioner kroner årligt fremover.

Ifølge TV 2s oplysninger ser flere af støttepartierne dog beløbet som et minimum og en bund. Forventningen er, at der løbende skal findes endnu flere penge, hvis psykiatrien for alvor skal forbedres.

Det skal pengene gå til

I det seneste aftaleudkast, TV 2 har set, skal pengene i 2023 målrettes fem prioriterede indsatser. I overskriftsform er det:

  • Opbygning af ensartede tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel
  • Styrkede indsatser til mennesker med svær grad af psykisk lidelse
  • Afstigmatisering af psykisk lidelse
  • Styrkede tværfaglige og evidensbaserede miljøer
  • Forskning og udvikling

Ifølge TV 2s oplysninger er regeringen og støttepartierne i aftalen blevet enige om 19 overordnede mål for psykiatrien. Her skal Sundhedsstyrelsen løbende ind og vurdere, hvordan det går med at opfylde dem.