Politik

Tusinder af offentligt ansatte skal væk fra administration – nogle skal til at vaske de ældre, svarer Frederiksen

Regeringen nævner specifikt kommunikation som et område med for mange medarbejdere. Fagforeninger mener ikke, at deres medlemmer kan undværes.

Hvis regeringen får sin vilje, skal mange af de kommunalt ansatte, der i dag arbejder med administration, i fremtiden lave noget helt andet.

Og for nogle medarbejdere kan det betyde, at de skal gå fra at sidde bag et skrivebord til at "vaske ældre".

Sådan lød det mandag middag fra statsminister Mette Frederiksen (S) i forbindelse med præsentationen af regeringens reformudspil 'Danmark kan mere III'.

Her foreslog regeringen blandt andet at skære 2,5 milliarder kroner i kommunernes administration og i stedet bruge pengene på ”borgernær velfærd”.

- Der vil være nogle folk, der i dag sidder på rådhuset og laver papirarbejde, hvor vi vurderer, at det papirarbejde skal vi ikke bruge i fremtiden, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Da en journalist opfølgende spurgte, om ansatte på rådhusene fremover skal ud og vaske ældre, svarede Mette Frederiksen bekræftende.

- Du får det til at lyde som noget dårligt, at man arbejder direkte med mennesker, men svaret er ja. Nogle af dem, der i dag arbejder i velfærdssamfundet uden at have direkte kontakt med mennesker, vil vi bede om at få direkte kontakt i fremtiden.

For mange kommunikationsmedarbejdere

Spørgsmålet er så, hvilke medarbejdere i administrationen der fremover skal lave noget andet. Eksempelvis at pleje ældre.

Regeringen har ikke en færdig liste. Men Mette Frederiksen sagde, at der ifølge hende er ”ganske mange” i det offentlige, der har en uddannelsesbaggrund, som ”relaterer sig til velfærdssamfundet”, men hvor deres arbejdstid ”ædes op af for meget kontorarbejde”.

- Vi ønsker at få frigjort deres timer til at være borgerrettede, lød det fra statsministeren.

Regeringen har dog også kig på andre grupper, lod finansminister Nicolai Wammen (S) forstå, da han blev spurgt, hvor mange medarbejdere i administrationen der skal lave noget andet for at finde besparelser på 2,5 milliarder kroner.

- Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan man har fordelt det. Nogle har store kommunikationsafdelinger, andre har bygget en anden struktur op, sagde Nicolai Wammen.

Ikke alle vil kunne omskoles

Men betyder det så, at regeringen vil have eksempelvis kommunikationsuddannede til at pleje ældre?

Indenrigsminister Christian Rabjerg Madsen (S) sagde forud for pressemødet til TV 2, at han ikke forestiller sig, at administrative medarbejdere skal omskoles til sosu-assistenter og pædagoger.

Mette Frederiksen blev på pressemødet spurgt, om hun også ser det på den måde. Her lod hun forstå, at det meget vel kan være, at nogle medarbejdere – eksempelvis kommunikationsuddannede – vælger at se sig om efter noget andet.

- Det er ikke alle, der vil kunne det (omskoles, red.), og det er ikke alle, der har lyst til det. Der er jo nogle, der i dag arbejder i velfærdssamfundet, som ikke ønsker at have en direkte borgerkontakt, men ønsker at lave noget andet og måske også har en uddannelse, der peger i den retning, svarede hun.

Regeringen afviste på pressemødet at sætte præcist tal på, hvor mange administrative medarbejdere der skal lave noget andet, men sagde, at det er ”et antal tusinde”.

Hård kritik fra fagforeninger

At de medarbejdere, der eksempelvis arbejder i kommunernes kommunikationsafdelinger, kan risikere at skulle omskoles eller at skulle se sig om efter et andet arbejde, bekymrer Tine Johansen, der er formand for Dansk Journalistforbund.

De administrative funktioner, de varetager i øjeblikket, kan nemlig ikke undværes, lyder det. Desuden køber hun slet ikke præmissen om, at kommunikationsafdelingernes arbejde ikke er borgernært.

- Jeg er sikker på, at når politikerne får kigget dybere på det, vil de finde ud af, at de her mennesker er svære at undvære. Jeg er bekymret på samfundets vegne, hvis man ikke synes, at det er vigtigt, at borgerne forstår samfundet, siger hun.

Hun bakkes op af Lene Roed, formand for HK Kommunal, der slet ikke kan forestille sig, hvilke administrative opgaver regeringen vil skære fra.

- Der er mange administrative arbejdsfunktioner, hvor man er i direkte kontakt med borgerne. Det er også en del af velfærden. Jeg har simpelthen ikke fantasi til at have den overbevisning, at der er administrative medarbejdere, der ikke kan fylde 37 timer eller mere ud med arbejdsopgaver, siger hun.

Hun nævner jobcentermedarbejdere og skolesekretærer som eksempler på administrative medarbejdere, der i forvejen håndterer borgernære opgaver.

Fortsat stor mangel på hænder

Tal fra Kommunernes Landsforening og Finansministeriet har vist, at der i 2030 vil mangle omkring 90.000 personer på arbejdsmarkedet, hvis den offentlige sektor skal levere samme service som i dag, og de private virksomheder skal forsætte samme vækst som i de seneste 20 år.

Det tal nås på ingen måde med udspillet 'Danmark kan mere III'. Regeringen vurderer selv, at beskæftigelsen vil øges med cirka 6100 personer i 2030, hvis planen bliver til virkelighed.

Det er næppe sandsynligt, at der vil lande en politisk aftale om 'Danmark kan mere III' på denne side af næste folketingsvalg.