Rigsrevisionen skal unders√łge rod med varmecheck

Der er udbetalt varmechecks for 2,4 milliarder kroner. Men udbetalingen har v√¶ret fuld af fejl, og det skal nu unders√łges af Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen skal nu unders√łge rodet omkring udbetalingen af de s√•kaldte varmechecks.

Det blev besluttet p√• et m√łde hos Statsrevisorerne mandag.

- Vi har som statsrevisorer et ansvar for at sikre, at statens midler bliver anvendt så sparsommeligt og korrekt som muligt. Og det er klart, at når sådan en sag kommer frem om, at mange har fået uberettigede penge, så får det nogle alarmklokker til at ringe hos os, lyder begrundelsen fra en af statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti.

Forældede oplysninger

I alt har flere end 400.000 danskere modtaget en check p√• 6000 skattefri kroner, der tilsammen l√łber op i 2,6 milliarder kroner.

Men som blandt andre TV 2 har fortalt, har flere danskere fået checken uden at være berettiget til den, mens andre ikke har fået den, selvom de opfyldte alle kriterier.

Fejlen skyldes for manges vedkommende forkerte og forældede oplysninger om deres varmekilde i det såkaldte BBR-register, hvor oplysninger om alle danske boliger og bygninger findes.

Hvad er BBR-registret?

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) er oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Der er mange oplysninger om hver enkelt bygning, for eksempel hvor de ligger, hvad de bruges til, deres st√łrrelse og alder.

Oplysningerne i BBR anvendes til mange form√•l i b√•de staten, kommunerne og i private virksomheder. Store pengestr√łmme er afh√¶ngige af BBR-oplysningerne. I det offentlige g√¶lder det eksempelvis ejendomsskat og bloktilskud til boligst√łtte.

Oplysningerne er normalt korrekte, men du skal som ejer altid være opmærksom på, at BBR-meddelelsen er opdateret.

Hvis du finder uoverensstemmelser mellem din bygnings registrering i BBR og de faktiske forhold, kan du rette de fleste oplysninger selv via selvbetjeningsl√łsningen.

Kilde: BBR.dk

Varmechecken er udbetalt p√• baggrund af tal fra BBR-registret. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan J√łrgensen (S) har forsvaret fremgangsm√•den og sagt, at det var den bedste l√łsning for at f√• pengene hurtigt ud til danskerne, der er pressede √łkonomisk af de stigende priser.

Minister har ogs√• bestilt unders√łgelse

Efter adskillige historier i medierne om uberettigede udbetalinger meddelte klima-, energi- og forsyningsminister Dan J√łrgensen for en m√•ned siden, at han har igangsat en unders√łgelse af omfanget hos Energistyrelsen.

Den unders√łgelse bliver alts√• nu suppleret af en unders√łgelse fra Rigsrevisionen, der er en uafh√¶ngig institution under Folketinget, der unders√łger, om statens midler bruges effektivt, og som Folketinget har besluttet.

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at se på varmehjælpen:

  • Har man v√¶ret bekendt med hvilke risici, der var? 
  • Har man unders√łgt, om man kunne bruge andre datakilder end BBR-registret? 
  • Har der v√¶ret et tilstr√¶kkeligt kontrolsystem med udbetalingerne, s√• man kunne se, om m√¶ngden af fejl kunne v√¶re minimeret?
  • Statsrevisorerne har ogs√• bedt om et estimat p√•, hvor mange fejl der er sket. Det vil sige, hvor mange, der uberettiget har f√•et varmechecken, og hvor mange der ikke har f√•et den, selvom de var berettigede til den? 

Kilde: Statsrevisorerne

- Det her er en uvildig unders√łgelse, siger Mette Abildgaard (K) om, hvorfor der er behov for endnu en unders√łgelse.

- Rigsrevisionen er Folketingets forl√¶ngede arm i forhold til at unders√łge ting, som p√•kalder sig opm√¶rksomhed. Og det m√• man sige, at det her har gjort. Det er mere v√¶rdifuldt, end at de ansvarlige unders√łger sig selv. Offentligheden har krav p√•, at det her bliver unders√łgt til bunds.

Unders√łgelsen ventes at tage omkring et halvt √•r at lave. Den vil blive sendt til Statsrevisorerne, som derefter skal vurdere, om den giver anledning til kritik.

Statsrevisorerne er seks politikere, der er udpeget af Folketingets partiet, til at overv√•ge statens udgifter. I √łjeblikket er Klaus Frandsen (R), Frank Aaen (√ė), Henrik Thorup (DF), Mette Abildgaard (K), Leif Lahn Jensen (S) og Troels Lund Poulsen (V) statsrevisorer.