Politik

Rigsrevisionen skal undersøge rod med varmecheck

Der er udbetalt varmechecks for 2,4 milliarder kroner. Men udbetalingen har været fuld af fejl, og det skal nu undersøges af Rigsrevisionen.

Rigsrevisionen skal nu undersøge rodet omkring udbetalingen af de såkaldte varmechecks.

Det blev besluttet på et møde hos Statsrevisorerne mandag.

- Vi har som statsrevisorer et ansvar for at sikre, at statens midler bliver anvendt så sparsommeligt og korrekt som muligt. Og det er klart, at når sådan en sag kommer frem om, at mange har fået uberettigede penge, så får det nogle alarmklokker til at ringe hos os, lyder begrundelsen fra en af statsrevisorerne, Mette Abildgaard fra Det Konservative Folkeparti.

Forældede oplysninger

I alt har flere end 400.000 danskere modtaget en check på 6000 skattefri kroner, der tilsammen løber op i 2,6 milliarder kroner.

Men som blandt andre TV 2 har fortalt, har flere danskere fået checken uden at være berettiget til den, mens andre ikke har fået den, selvom de opfyldte alle kriterier.

Fejlen skyldes for manges vedkommende forkerte og forældede oplysninger om deres varmekilde i det såkaldte BBR-register, hvor oplysninger om alle danske boliger og bygninger findes.

Hvad er BBR-registret?

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) er oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Der er mange oplysninger om hver enkelt bygning, for eksempel hvor de ligger, hvad de bruges til, deres størrelse og alder.

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private virksomheder. Store pengestrømme er afhængige af BBR-oplysningerne. I det offentlige gælder det eksempelvis ejendomsskat og bloktilskud til boligstøtte.

Oplysningerne er normalt korrekte, men du skal som ejer altid være opmærksom på, at BBR-meddelelsen er opdateret.

Hvis du finder uoverensstemmelser mellem din bygnings registrering i BBR og de faktiske forhold, kan du rette de fleste oplysninger selv via selvbetjeningsløsningen.

Kilde: BBR.dk

Varmechecken er udbetalt på baggrund af tal fra BBR-registret. Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) har forsvaret fremgangsmåden og sagt, at det var den bedste løsning for at få pengene hurtigt ud til danskerne, der er pressede økonomisk af de stigende priser.

Minister har også bestilt undersøgelse

Efter adskillige historier i medierne om uberettigede udbetalinger meddelte klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen for en måned siden, at han har igangsat en undersøgelse af omfanget hos Energistyrelsen.

Den undersøgelse bliver altså nu suppleret af en undersøgelse fra Rigsrevisionen, der er en uafhængig institution under Folketinget, der undersøger, om statens midler bruges effektivt, og som Folketinget har besluttet.

Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen om at se på varmehjælpen:

  • Har man været bekendt med hvilke risici, der var? 
  • Har man undersøgt, om man kunne bruge andre datakilder end BBR-registret? 
  • Har der været et tilstrækkeligt kontrolsystem med udbetalingerne, så man kunne se, om mængden af fejl kunne være minimeret?
  • Statsrevisorerne har også bedt om et estimat på, hvor mange fejl der er sket. Det vil sige, hvor mange, der uberettiget har fået varmechecken, og hvor mange der ikke har fået den, selvom de var berettigede til den? 

Kilde: Statsrevisorerne

- Det her er en uvildig undersøgelse, siger Mette Abildgaard (K) om, hvorfor der er behov for endnu en undersøgelse.

- Rigsrevisionen er Folketingets forlængede arm i forhold til at undersøge ting, som påkalder sig opmærksomhed. Og det må man sige, at det her har gjort. Det er mere værdifuldt, end at de ansvarlige undersøger sig selv. Offentligheden har krav på, at det her bliver undersøgt til bunds.

Undersøgelsen ventes at tage omkring et halvt år at lave. Den vil blive sendt til Statsrevisorerne, som derefter skal vurdere, om den giver anledning til kritik.

Statsrevisorerne er seks politikere, der er udpeget af Folketingets partiet, til at overvåge statens udgifter. I øjeblikket er Klaus Frandsen (R), Frank Aaen (Ø), Henrik Thorup (DF), Mette Abildgaard (K), Leif Lahn Jensen (S) og Troels Lund Poulsen (V) statsrevisorer.