Bred opbakning til regeringens forslag om låneordning

Der er brug for meget mere hjælp til danskerne, siger partier i kor.

Der er allerede antydningen af opbakning til regeringens forslag om en låneordning, så danskere kan udskyde betalingen af deres ekstraordinært høje energiregninger.

- Stærkt, at regeringen vil hjælpe folk og selvstændige, som frygter at dreje nøglen om eller gå fra hus og hjem ved at skabe ro om energiregningen, skriver Enhedslistens Mai Villadsen på Twitter.

Radikale Venstres klima- og energiordfører, Rasmus Helveg, kalder det "en rigtig god ide". Og fra SF's finansordfører, Lisbeth Bech Nielsen, lyder meldingen også, at det er "rigtig godt, at regeringen er kommet med det her forslag".

Selv oppositionspartierne Venstre og Det Konservative Folkeparti er positivt stemt.

Flere ubesvarede spørgsmål

Samstemmende lyder det dog også fra partierne, at forslaget ikke kan stå alene.

- Det her udskyder problemet, siger Jakob Ellemann (V).

- Det løser en likviditetsudfordring her og nu for mange, også for mange forretningsdrivende, men det løser jo ikke det, at pengene skal betales. Lad os nu sikre, at vi kan få banket den regning ned på en ansvarlig økonomisk måde, siger han og gentager Venstres forslag om at "banke elafgiften helt i bund".

Her er regeringens forslag om indefrysning af ekstraregninger

  • Regeringen foreslår en ordning, hvor man kan udskyde en del af betalingen for el, gas og fjernvarme.
  • Man kan vælge at udskyde betalingen af den del af ens regning, som ligger over prisniveauet fra efteråret 2021. 
  • Det foreslås, at prislofterne sættes til: Gas til 15,45 kroner/kubikmeter, varmepumper og elpaneler til 1,87 kroner./kilowatt-time, fjernvarme til 1,44 kroner/kilowatt-time og el (belysning med videre) til 2,99 kroner/kilowatt-time.
  • Det foreslås, at det såkaldte prisloft skal gælde i 12 måneder. Herefter foreslås afdragsperiode på 5 år.
  • Regeringen vil også se på, hvordan ordningen kan udvides til at omfatte virksomheder. 

Kilde: Finansministeriet.

Det samme har de konservative også foreslået i partiets 2030-plan, og partiets politiske ordfører, Mette Abildgaard, gentager det også i denne sammenhæng.

- Det er ikke nok bare at udskyde regningerne. Vi er også nødt til at insistere på at nedbringe regningen, og det gør vi ved at sænke elafgiften, siger hun.

Der står også mange ubesvarede spørgsmål tilbage, som Mette Abildgaard håber at få besvaret under de forestående forhandlinger: Hvordan vil det påvirke inflationen? Hvor realiserbart er det? Og kan energiselskaberne håndtere alle de henvendelser fra kunder, der ønsker at udskyde betalingen af deres regning?

- Det endte jo mildest talt i noget makværk med varmechecken. Det skal vi ikke gentage. Og vi skal sikre os, at vi ikke stiller danskerne noget i udsigt, som ikke er realistisk. Der er mange ting, vi mangler svar på, lyder det fra den konservative ordfører.

Regeringen varsler flere initiativer

De fire ministre, der onsdag eftermiddag præsenterede regeringens forslag i Spejlsalen, understregede også, at tiltaget med såkaldt "indefrysning" af ekstraregningen ikke kan stå alene.

- Vi følger udviklingen tæt, og vi vil i den kommende tid præsentere yderligere tiltag, som skal afbøde de stigende priser og dermed få hjulpet danskerne igennem den kommende vinter, sagde Mette Frederiksen.

Regeringen arbejder blandt andet på at etablere en ordning, der også omfatter små og mellemstore virksomheder.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) udtrykte onsdag morgen sympati med de små købmænd, der er truet på deres eksistens, og lovede, at regeringen "arbejder dag og nat på at få lavet den hjælp, der skal til, så vi kan holde liv i købmandsforretninger".

Særskat på overnormale profitter

Enhedslisten og SF vil gå længere end regeringens forslag ved at beskatte selskabers "overnormale profitter".

Pengene fra dén manøvre skal gå til økonomisk hjælp – "og ikke kun lån til danskerne", formulerer Mai Villadsen (Ø) det.

Ifølge SF's Lisbeth Bech Nielsen er det blandt andet rederigiganten Mærsk, der "tjener på inflationen" og derfor skal bidrage noget mere.

- De penge, man kan inddrage via sådan en særskat på overnormal profit, kan bidrage til vores kollektive trafik, der er trængt lige nu, til vores købmænd og til en økonomisk håndsrækning til dem, hvor det ikke er nok bare at skubbe regningen foran sig, siger hun.

Flere solceller på Danmarks tage

Radikale Venstre er indstillet på at "hjælpe danskerne med de tårnhøje energiregninger, der lige nu presser mange". For det skal ikke være sådan, at familier ikke har råd til at få varm mad på bordet, mener Rasmus Helveg.

Det er dog også vigtigt at se på årsagen til, at energipriserne er på himmelflugt, lyder det fra den radikale klima- og energiordfører: Der skal gøres mere for at få os fri af afhængigheden af russisk gas.

- Vi skal udrulle langt mere fjernvarme, installere varmepumper, forstærke el-nettet og fylde Danmarks tage med solceller i meget højere tempo, hvis vi vil de høje energipriser til livs. På den måde kan vi blive fri af den russiske gas, der presser danskernes økonomi voldsomt, lyder det fra Rasmus Helveg.

Regeringen vil forhandle om sit forslag med Folketingets partier og vil søge at hastebehandle det, så det kan komme danskere til gavn, inden det for alvor bliver fyringssæson.

Partierne indkaldes til forhandlinger i Finansministeriet torsdag aften, sagde finansminister Nicolai Wammen (S) under pressemødet.