Politik

Ny læreruddannelse på vej med mere praktik

Færre søger ind på læreruddannelsen, som nu styrkes med mere praktik og flere undervisningstimer.

Et bredt flertal i Folketinget er enige om en ny læreruddannelse, der skal øge praktikken med en tredjedel, så de studerende får praktik i alle fire år.

Det fremgår tirsdag af en aftale.

- Folkeskolen er en del af kernen i vores velfærdssamfund. Det er fundament for det enkelte barn. Leg, læring og trivsel i fællesskaber. En god skole kræver dygtige lærere.

- Det, vi præsenterer i dag, er et markant løft af uddannelsen, siger uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen (S) ved præsentationen tirsdag.

Højere kvalitet og bedre sammenhæng

Aftalen skal sikre en højere kvalitet på uddannelsen og bedre sammenhæng i hverdagen som lærer.

Der er afsat 125 millioner kroner i 2023 og 200 millioner kroner om året fra 2024.

Med de penge kan man hæve uddannelsens kvalitet og sammenhæng med folkeskolen, vurderer Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.

- Det er klart, vi kunne godt have ønsket os flere penge at arbejde med, men det her er en finansiering, der gør det realistisk og muligt at skabe en langt bedre kobling, siger han.

Praktikken øges med ti ECTS-point fra 30 til 40, så det kommer til at udgøre cirka 17 procent af den samlede læreruddannelse.

Ved årets ansøgning har færre end tidligere søgt ind, og mange dropper ud af læreruddannelsen. Det skal en ny uddannelse for lærere rette op på.

- En bedre uddannelse med den her markante styrkelse betyder, at flere vil søge ind og blive i faget. Cirka en tredjedel falder fra i dag, og det er alt for mange, siger Jesper Petersen.

Styrke fagligheden

Lærerstuderende får desuden to til fire timers mere undervisning om ugen for at styrke fagligheden. De studerende vil ligeledes få mere feedback og vejledning.

Lærerne skal rustes bedre til specialundervisning. Det sker ved, at lærerne kan tage faget som et af tre undervisningsfag, tidligere kaldet linjefag. I dag fylder specialpædagogikken et enkelt modul.

Radikale Venstres uddannelsesordfører, Katrine Robsøe, er glad for aftalen, der ifølge hende forhåbentlig vil gøre læreruddannelsen mere attraktiv for de studerende.

- De lærerstuderende fortjener at mærke, hvor vigtige de er for vores samfund. De skal ud og gøre en kæmpe forskel for de børn, de skal undervise – det skal læreruddannelsen klæde dem ordentligt på til, siger Katrine Robsøe til TV 2.

I slutningen af sidste år kom en udviklingsgruppe med flere løsningsforslag og pegede på behovet for tættere sammenhæng mellem hverdagen i skolen og undervisning på uddannelsen.

Det forventes, at den nye læreruddannelse er klar til de nye lærerstuderende, der begynder i august 2023.

Hvad betyder aftalen?

  • Lærerstuderende vil få to til fire timers mere undervisning om ugen.
  • Praktik kommer til at fylde mere. Den bliver forlænget, så de studerende har praktik på alle fire år af uddannelsen.
  • De studerende skal med reformen af læreruddannelsen have mere feedback og vejledning. Det skal blandt andet ske i form af årlige studiefaglige samtaler. 
  • Læreruddannelsen skal bestå af mere øvelsesbaseret undervisning. Det er eksempelvis klasseledelse, inklusion og skole-hjem samarbejde.
  • Specialpædagogik bliver indført som et undervisningsfag.
  • Uddannelsen bliver afsluttet med en bacheloreksamen. Den skal består af en større skriftlig opgave og en mundtlig prøve.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet