Politik

Dan Jørgensen afviste kritik på direkte tv – nu undsiges han af flere eksperter

Ifølge tre eksperter var rapport relevant for Folketingets partier, inden der blev lavet en aftale om varmechecken.

Den kan ikke bruges til noget som helst.

Nogenlunde sådan lød budskabet fra klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S), da han fredag aften medvirkede direkte i et indslag på TV 2 om en rapport, der indikerede omfattende fejl i BBR-registret.

Men tre eksperter undsiger nu ministeren.

Alle tre mener, at det havde været relevant for Folketingets partier at kende til den pågældende rapport, inden et flertal vedtog aftalen om den såkaldte varmecheck.

Rapporten, som Energistyrelsen selv fik lavet, viste i 2017 store uoverensstemmelser mellem oplysningerne i BBR og boligejernes egne svar.

Som TV 2 kunne fortælle, angav 20 procent af boligejerne således at have en anden varmekilde end den, der stod registreret i BBR.

Og da netop BBR er blevet brugt som grundlag for udbetaling af varmechecken, kunne det ifølge en professor i forsyningsret potentielt betyde, at et stort millionbeløb er blevet udbetalt uberettiget. Både professoren, Bent Ole Gram Mortensen fra Syddansk Universitet, og flere politikere kritiserede derfor, at tallene ikke var blevet lagt frem.

Vi skal bruge den til at vurdere, om vi tør bruge BBR

Bent Ole Gram Mortensen, professor i forsyningsret, Syddansk Universitet

Men både Energistyrelsen og Dan Jørgensen forklarede fredag til TV 2, at rapporten fra 2017 ikke var relevant i den sammenhæng.

- Der står direkte i undersøgelsen, at den kan ikke bruges til at sige noget om, hvor mange der rent faktisk har de her varmekilder, sagde Dan Jørgensen til TV 2.

Han henviser til en formulering i rapporten om, at undersøgelsen ikke kan "føre til en præcis angivelse af" omfanget af fejl i BBR.

Men til trods for dette – og de usikkerheder, som rapporten selv fremhæver – vurderer eksperterne nu, at undersøgelsen burde være lagt frem.

Rapport kunne tjene som advarsel

Peter Dahler-Larsen, professor i statskundskab ved Københavns Universitet, er enig i, at rapporten indeholder flere usikre kilder, som gør, at den ikke kan bruges til at fastslå omfanget af fejl i BBR.

Han henviser til, at det er svært at sige, om en uoverensstemmelse reelt skyldes fejl i BBR eller fejl i en borgers svar.

Men han synes, at 20 procent er et højt tal, som selv med forbehold for mange misforståelser og fejlsvar fra borgernes side er indikation på en stor fejlmargin i BBR.

Hvad er BBR-registret?

I Bygnings- og Boligregistret (BBR) er oplysninger om alle bygninger og boliger i Danmark. Der er mange oplysninger om hver enkelt bygning, for eksempel hvor de ligger, hvad de bruges til, deres størrelse og alder.

Oplysningerne i BBR anvendes til mange formål i både staten, kommunerne og i private virksomheder. Store pengestrømme er afhængige af BBR-oplysningerne. I det offentlige gælder det eksempelvis ejendomsskat og bloktilskud til boligstøtte.

Oplysningerne er normalt korrekte, men du skal som ejer altid være opmærksom på, at BBR-meddelelsen er opdateret.

Hvis du finder uoverensstemmelser mellem din bygnings registrering i BBR og de faktiske forhold, kan du rette de fleste oplysninger selv via selvbetjeningsløsningen.

Kilde: BBR.dk

Derfor mener han også, at det ville have været "højst relevant" at medtage rapporten ved forhandlingerne om varmechecken.

- Jeg ville tænke, at en kvik og vågen embedsmand ville have sagt, at man løb en risiko for, at det kunne ende som en politisk skandale. Og at man derfor skulle medtage rapporten – ikke for dens sandhedsværdi, men som advarsel om, at der er ugler i mosen, siger Peter Dahler-Larsen.

En sådan advarsel kunne ifølge Peter Dahler-Larsen have ført til en administrativ forholdsregel, for eksempel en tro-og-love-erklæring fra boligejerne om deres boligs varmekilde som forudsætning for udbetaling af varmechecken.

Relevant trods usikkerheder

TV 2 har også præsenteret rapporten og dens usikkerheder for Jøren Ullits, der er lektor i forvaltningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet.

Han påpeger tilsvarende, at selv hvis halvdelen af de medvirkende i undersøgelsen ikke har svaret korrekt – hvilket ifølge lektoren ville være et højt tal – indikerer det stadig en stor fejlmargin på 10 procent.

Derfor kan han også se en værdi i at fremlægge rapporten for politikerne med de nødvendige forbehold.

- Jeg har svært ved at se, hvad der ville gå tabt ved at inddrage rapporten, selvom den er behæftet med usikkerhed. For på et område hvor der er så stor usikkerhed om data, vil den kun tilføre noget yderligere og i det mindste give lidt empiri, så politikerne havde det mest kvalificerede grundlag at tage en beslutning ud fra, siger Jøren Ullits til TV 2.

Han påpeger dog, at der også er andre forhold, som kan have ændret situationen for BBR siden 2017, hvor Energistyrelsens undersøgelse er fra.

Eksempelvis fik kommunerne ved en bekendtgørelse fra 2018 mulighed for at trække data direkte fra forsyningsleverandørerne om brugernes varmekilder, men det er uvist, i hvilket omfang der har været gjort brug af det.

Professor fastholder sin kritik

I fredagens interview på TV 2 understregede minister Dan Jørgensen, at han ikke selv var bekendt med rapporten før i sidste uge. Men samtidig hæftede han sig ved, at professor Bent Ole Gram Mortensen kun forholdt sig til, om man kunne bruge de fem år gamle tal til at sige noget om situationen i dag.

- Det er ikke på grund af, at tallene er fem år gamle, at undersøgelsen ikke kan bruges. Det er, fordi undersøgelsen selv – da den var ny – konkluderede, at den ikke kunne bruges, sagde ministeren.

Men den udlægning går Bent Ole Gram Mortensen nu selv i rette med.

Han understreger over for TV 2, at han skam havde læst hele rapporten og dens betænkeligheder, da han udtalte sin kritik.

- Der er usikkerheder, ja. Men vi skal heller ikke bruge den til at sige, at der er fejl i "x" antal procent. Vi skal bruge den til at vurdere, om vi tør bruge BBR, eller om det er for løst. Det var dét, man kunne give politikerne et fingerpeg om, hvis de havde set den her rapport, forklarer professoren.

Han holder derfor fast i, at rapporten kunne give en indikation på problemerne med BBR.

- Selvom vi ikke kan sige noget præcist ud fra rapporten, kan vi godt udlede, at det reelle tal ikke er 0,5 procents unøjagtighed. Det er betydeligt mere, siger Bent Ole Gram Mortensen.

Styrelse kaldte egne tal ubrugelige

Partierne bag aftalen om varmechecken har forklaret, at de på forhånd var advaret om risikoen for fejl, men at de efterfølgende er blevet overrasket over omfanget.

Men som TV 2 tidligere har kunnet fortælle, spurgte partierne heller ikke ind til det under forhandlingerne.

Da TV 2 fredag spurgte Energistyrelsen direktør, Kristoffer Böttzauw, ind til undersøgelsen fra 2017, henviste han ligesom Dan Jørgensen til, at det i rapporten står, at den ikke kan bruges til at sige, præcist hvor stor usikkerheden er med BBR.

Adspurgt om ikke Energistyrelsen alligevel kunne have præsenteret partierne for tallene med de nødvendige forbehold, svarede direktøren:

- Her synes vi, at de her tal er så usikre, at man faktisk ikke kan bruge dem til særlig meget.

I alt har flere end 400.000 danskere modtaget en check på 6000 skattefri kroner, der tilsammen løber op i 2,6 milliarder kroner.

Efter adskillige historier i medierne om uberettigede udbetalinger meddelte klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen i sidste uge, at der nu blev igangsat en undersøgelse af omfanget. Hans forventning var dog fortsat, at der næppe vil være tale om mange fejl.