Mink-sagen

To topchefer hjemsendt - Barbara Bertelsen slipper med advarsel

To andre embedsmænd er fritaget fra tjeneste.

Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen får en advarsel for sin rolle i minksagen. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er statsminister Mette Frederiksen, der har tildelt Barbara Bertelsen advarslen. Det har hun gjort på baggrund af en indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- For Barbara Bertelsen vil der ikke være yderligere ansættelsesretslige konsekvenser, fremgår det.

Statsministerens departementschef slipper dermed med den mildeste sanktion og kan fortsætte i sin stilling.

Barbara Bertelsen siger i en skriftlig kommentar, at hun har accepteret sin advarsel og taget den til efterretning.

Flere fritages fra tjeneste

Miljøministeriet har samtidig indledt et tjenstligt forhør af departementschef Henrik Studsgaard, som fritages fra tjeneste fra dags dato, oplyser ministeriet.

Også rigspolitichef Thorkild Fogde er fra dags dato fritaget fra tjeneste, efter at Justitsministeriet har indledt et tjenstligt forhør, skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

Mens sagen behandles, er politidirektør i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lene Frank konstitueret som rigspolitichef, skriver ministeriet.

Af samme pressemeddelelse fremgår det, at ministeriets departementschef, Johan Legarth, er blevet tildelt en irettesættelse.

Det er ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen "lidt mere alvorligt" end en advarsel, som Barbara Bertelsen har fået. Der vil ikke være yderligere ansættelsesretlige konsekvenser for ham, skriver Justitsministeriet.

Minksagen får konsekvenser for embedsmænd

  • Departemenstschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen får en advarsel. 
  • Rigspolitichef Thorkild Fogde fritages fra tjeneste, og der indledes et tjenstligt forhør. 
  • Departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard fritages fra tjeneste, og der indledes et tjenstligt forhør. 
  • Departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth får en irettesættelse.
  • Fødevareministeriet har ikke fundet grundlag for at hjemsende tre medarbejdere.
  • Justitsminister Mattias Tesfaye oplyser til TV 2, at der både i Justitsministeriets departement og hos Rigspolitiet fortsat er sager, hvor der ikke er truffet afgørelse endnu.

Alle beslutninger er taget af de pågældende ministre efter indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der har rådført sig med Kammeradvokaten.

Styrelsen indstilling kommer, små to måneder efter at Minkkommissionen udtalte hård kritik af ti embedsmænd, heriblandt alle de ovennævnte.

Blandt de ti embedsmænd er også tre medarbejdere i Fødevareministeriet. Ministeriet oplyser, at det ikke har fundet grundlag for at hjemsende medarbejdere.

- Af hensyn til de berørte har ministeriet på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at udtale sig nærmere om den konkrete personalemæssige opfølgning. Det kan i øvrigt oplyses, at ministeriet får rådgivning og bistand fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, skriver ministeriet i en kommentar til TV 2.

Endelige er en afdelingschef i Justitsministeriet nævnt blandt de ti embedsmænd, ligesom politiinspektør Uffe Stormly og daværende leder i det Nationale Beredskabscenter under Rigspolitiet Birgitte Buch.

Justitsminister Mattias Tesfaye oplyser til TV 2, at der både i Justitsministeriets departement og hos Rigspolitiet fortsat er sager, hvor der ikke er truffet afgørelse endnu.

Forskel på sanktioner

Netop som ministerierne sendte pressemeddelelserne ud, begyndte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen en pressebriefing, som den havde indkaldt til med under en times varsel.

Her forklarede styrelsens direktør, Signe Friberg Nielsen, hvorfor nogle sanktioner er hårdere end andre.

Det afhænger blandt andet af tjenesteforseelsens alvor, og hvor mange tjenesteforseelser der er tale om, lød det.

For statsminister Mette Frederiksen fik minksagen den konsekvens, at hun fik en næse i begyndelsen af juli.