Mink-sagen

Styrelse indkalder til pressebriefing om rådgivning i minksag

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vil fortælle om rådgivning til tre ministre, herunder statsministeren.

Det har været ventet i et stykke tid, og nu er Medarbejder- og Kompetencestyrelsen klar til at melde ud, hvilken rådgivning styrelsen har givet til forskellige ministre i minksagen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen meddeler i en pressemeddelelse, at den indkalder til pressebriefing i sagen onsdag klokken 15.45.

Emnet er "den rådgivning, styrelsen har givet til statsministeren, justitsministeren og miljøministeren som opfølgning på Minkkommissionens beretning".

Ti embedsmænd modtog hård kritik i sagen om aflivning af alle mink i Danmark, hvilket skete uden lovhjemmel.

Ingen af embedsmændene er blevet hjemsendt, hvilket har mødt politisk kritik.

Blandt de ti finder man departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen, departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth samt departementschef i Miljøministeriet Henrik Studsgaard.

Sidstnævnte var departementschef i både Miljø- og Fødevareministeriet, da beslutningen om aflivning af alle mink blev truffet, men de to ministerier er siden blevet splittet op.

Indkaldelsen til pressebriefingen kommer, cirka en uge efter at tre ministre blev indkaldt til møde i Folketingets Granskningsudvalg.

Både justitsminister Mattias Tesfaye (S), miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevareminister Rasmus Prehn (S) blev indkaldt til møde for at forklare, hvorfor de fortsat kan have tillid til den embedsmand eller de embedsmænd inden for deres område, der har modtaget kritik.

Det møde er ikke afholdt.

For cirka 14 dage siden var statsminister Mette Frederiksen (S) til møde i Granskningsudvalget.

Efter mødet sagde hun om Barbara Bertelsen, at "jeg har tillid til departementschefen i Statsministeriet, ligesom jeg i øvrigt har til alle embedsmænd, der er ansat af staten".

Et flertal i Folketinget har tidligere tildelt Mette Frederiksen en såkaldt næse, det vil sige kritik, i sagen om de aflivede mink.

I november 2020 gik daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) af som følge af sagen.