Mink-sagen

Sådan kan embedsmænd drages til ansvar i minksag

Sanktioner for tjenesteforseelser spænder over en advarsel i den milde ende til afskedigelse i den hårde ende.

Barbara Bertelsen, der er statsminister Mette Frederiksens departementschef, har onsdag fået en advarsel som følge af minksagen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er den mildeste sanktion, som en embedsmænd kan tildeles ved en tjenesteforseelse.

Bertelsen er en af ti embedsmænd, som kan drages til ansvar for at have begået tjenesteforseelser i minksagen. Det fremgik af Minkkommissionens beretning 30. juni.

Også tre andre embedsmænd er onsdag blevet ramt af sanktioner.

Rigspolitichef Thorkild Fogde er blevet fritaget fra tjeneste og indkaldt til tjenstligt forhør. Også Henrik Studsgaard, departementschef i Miljøministeriet, er blevet fritaget fra tjeneste.

Johan Legarth, departementschef i Justitsministeriet, har fået en irettesættelse.

Overblik over sanktionerne

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har givet sine indstillinger til sanktioner mod embedsmænd i minksagen. De er alle blevet fulgt af de enkelte ministerier. Få overblikket her: 

 • Departemenstschef Barbara Bertelsen får en advarsel - den mildeste sanktion.
 • Rigspolitichef Thorkild Fogde fritages fra tjeneste, altså hjemsendes. Han vil blive indkaldt til et tjenstligt forhør. 
 • Henrik Studsgaard fritages fra tjeneste som departementschef i Miljøministeriet for sin rolle i minksagen.
 • Departementschef i Justitsministeriet Johan Kristian Legarth har fået en irettesættelse - en lidt hårdere sanktion end en advarsel. 
 • Fødevareministeriet har ikke fundet grundlag for at hjemsende tre medarbejdere i anledning af Minkkommissionens beretning.

Mere om tjenesteforseelser

Hvis arbejdsgiveren vurderer, at der kan være begået en tjenesteforseelse, kan man indlede en proces med et tjenstligt forhør.

Det er arbejdsgiveren, der gennemfører denne proces og i sidste ende vurderer, om der er sket en forseelse. Det behøver ikke være sket med forsæt. Uagtsomhed er tilstrækkeligt.

Arbejdsgiveren skal tage stilling til, om den pågældende person skal suspenderes, mens undersøgelsen af den formodede tjenesteforseelse pågår.

Det skal ske ud fra en konkret vurdering af, om det vil være betænkeligt, at den pågældende tjenestemand fortsætter sit arbejde, og om personen fortsat nyder den fornødne tillid.

Undervejs i processen vil der ske en partshøring og en eventuel inddragelse af personens fagforening.

Hvis arbejdsgiveren efter forløbet fastholder, at der er begået en tjenesteforseelse, kan det munde ud i forskellige typer af sanktioner, også kaldet disciplinære straffe.

Mulige sanktioner:

 • Advarsel
 • Irettesættelse
 • Bøde på indtil 1/25 af månedslønnen
 • Bøde på indtil halvdelen af månedslønnen
 • Overførsel til andet arbejde
 • Overførsel til andet arbejdssted eller stilling
 • Degradering (herunder helt eller delvis bortfald af anciennitetsbestemte løsdele)
 • Afskedigelse