Politik

Løkke med utraditionelt forslag til erhvervslivet: Ryd ud i støtten, og slip billigere i skat

Forslaget skal ses som et tilbud til erhvervslivet, siger Løkke. Vil de fortsætte med en tårnhøj skat eller svinge sparekniven over støtteordningerne?

Rettelse: Det har tidligere fremgået af artiklen, at Moderaterne vil spare 7 millarder kroner på erhvervsstøtte for at finansiere en lettelse af selskabsskatten. Der er i stedet tale om 12 millarder kroner.

Når Moderaterne lørdag holder sommergruppemøde i Nyborg, vil formand Lars Løkke Rasmussen blandt andet præsentere et forslag om at nedsætte et nyt udvalg med repræsentanter fra erhvervslivet.

De skal – noget utraditionelt – udpege egne støtteordninger, som de mener, at man med fordel kan spare væk.

Men ikke uden en gulerod.

Moderaterne foreslår nemlig at sænke selskabsskatten med 7 procentpoint, hvilket skal finansieres ved at skære 12 millarder kroner i erhvervsstøtte.

- Vi har jo en skov af erhvervs- og tilskudsordninger, som er vokset op, og som ingen rigtig med sikkerhed kan gøre rede for effekterne af. Det er i det lys, at vi siger til dansk erhvervsliv: Skal vi ikke lette jeres generelle rammevilkår ved at sætte skatten markant ned, men så skal I også hjælpe os med at luge ud i erhvervsstøtten, siger Lars Løkke Rasmussen i et interview med TV 2.

I sidste ende en politisk beslutning

Et af argumenterne for at sænke selskabsskatten er, at for få danske virksomheder ifølge Lars Løkke Rasmussen når at vokse sig store, før de flytter adresse til udlandet. Derfor er der alt for få børsnoteringer i Danmark i forhold til sammenlignelige lande, lyder det.

Sætter man skatten ned, vil Danmark "stå bedre i en international konkurrence om at få investeringer", siger Løkke. Men hvem der konkret skal sidde i udvalget og pege på de støtteordninger, der bør lade livet, har han imidlertid ikke lagt sig "detaljeret fast på".

Tror du ikke, at der er nogen, der vil finde det urimeligt, at nogle enkelte får plads i sådan et udvalg for så at kunne afskaffe støtte, der ikke nødvendigvis rammer dem selv, men måske i stedet dem på den anden side af vejen?

- Joh, det er der sikkert. Livet er fuld af almindeligheder og uretfærdigheder. Men det er jo det, vi har erhvervsorganisationerne til. Det er ikke sådan, at jeg forestiller mig, at vi skal sidde og plukke i virksomheder. Jeg snakker om de brede erhvervsinteresser.

Man kan jo argumentere for, at I som folkevalgte netop har til opgave at lave den her slags prioriteringer. Er det her ikke bare en smart måde til at få andre til at træffe de upopulære beslutninger?

- I sidste ende er det jo politikerne, der skal træffe beslutningen. Man kan jo ikke delegere til et udvalg at sidde og lave landets love om. Så at the end of the day er der jo nogle, der skal træffe de her beslutninger. Det handler bare om at få nogle til at lave et bedre beslutningsgrundlag.

Har Moderaterne da ikke selv noget bud på, hvor støtten med fordel kan skæres eller afskaffes, siden I vil have et nyt udvalg til at vælge for jer?

- Joh, det kunne vi sikkert godt have, men det er bare ikke vigtigt for den her debat, fordi det her er et tilbud til dansk erhvervsliv. Så kan de jo sige, at de hellere vil blive ved med at betale en tårnhøj skat, mens politikerne fedter rundt med alle mulige tilskud. Så ved vi det.

Potentielt 7 procentpoint lavere selskabsskat

Moderaterne vil som udgangspunkt maksimalt sænke selskabsskatten med 7 procentpoint.

Det vil sige, at den potentielt vil kunne komme ned på 15 procent, såfremt udvalget finder 12 milliarder kroner i besparelser på erhvervsstøtten.

- Med 15 procent er vi nede i noget, der ligner noget. Men der er hverken religion eller hård ideologi, siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer om intentionen:

- De penge, som skatteborgerne i forvejen bruger på det her, kommer til at have en større effekt ved at blive sat i spil på den her måde. Ved at flytte pengene, får vi mere vækst og mere velstand for de samme penge.

Der findes allerede i dag en ekspertgruppe, der har til formål at se på, hvordan fremtiden erhvervsstøtte skal skrues sammen. Den har samtidig fået til opgave at pege på modeller for, hvordan man kan spare 3,5 milliarder kroner på området årligt.

Mens besparelserne fra den eksisterende ekspertgruppe skal finansiere investeringer i forskning, uddannelse, grøn omstilling og skattelettelser, vil Lars Løkke Rasmussens parti altså udelukkende kaste de potentielt 12 sparede milliarder kroner i skattelettelser.