Mette Frederiksen afviser at hjemsende embedsfolk – har stadig tillid til Barbara Bertelsen

Statsministeren venter pĂĄ Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der indtil nu har haft seks uger til at grave sig ned i Minkkommissionens beretning.

Der er fortsat ingen embedsfolk, der bliver sendt hjem som konsekvens af Minkkommissionens beretning, der landede for seks uger siden.

Det er budskabet fra statsminister Mette Frederiksen (S) efter et lukket møde i Folketingets Granskningsudvalg torsdag eftermiddag.

Mette Frederiksen, hvorfor har du ikke sendt Barbara Bertelsen hjem?

- Der er et ansættelsesretligt spor, som er igangsat, hvor de ministre, der er involveret, bliver rådgivet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Vi har ikke modtaget den rådgivning endnu. Derfor er det ikke afgjort endnu, hvad der bliver konsekvensen, og om der er nogle konsekvenser i den her sag, siger Mette Frederiksen.

I forhold til sin departementschef, Barbara Bertelsen, siger hun:

- Det er, når alt kommer til alt, et tillidsspørgsmål. Og jeg har tillid både til departementschefen i Statsministeriet, ligesom jeg i øvrigt har tillid til de andre embedsfolk, der er ansat i staten.

Grundlag for retligt efterspil

På det lukkede møde i Granskningsudvalget var Mette Frederiksen blevet bedt om at svare på, hvorfor ti ledende embedsfolk, herunder Statsministeriets egen departementschef, Barbara Bertelsen, ikke er blevet hjemsendt, selvom de fik hård kritik i Minkkommissionens beretning fra 30. juni.

Minkkommissionen: Disse ti embedsfolk kan drages til ansvar

  • Departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen
  • Departementschef i Justitsministeriet Johan Legarth
  • Afdelingschef i Justitsministeriet Anne-Mette Lyhne Jensen
  • Rigspolitichef Thorkild Fogde
  • Politiinspektør Uffe Stormly
  • Departementschef i Fødevareministeriet Henrik Studsgaard
  • Kontorchef i Fødevareministeriet Paolo Drostby
  • Daværende veterinærchef i Fødevarestyrelsen Hanne Larsen
  • Afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup
  • Daværende leder i det Nationale Beredskabscenter under Rigspolitiet Birgitte Buch

Kilde: Minkkommissionens beretning

Minkkommissionen vurderede, at der var grundlag for at drage embedsfolkene til ansvar for deres rolle i minksagen fra 2020, hvor regeringen besluttede, at alle landets mink skulle aflives, selvom der endnu ikke var lovhjemmel pĂĄ det tidspunkt.

Flere af topembedsfolkene har ifølge kommissionen begået grove tjenesteforseelser – nogle så grove, at der er grundlag for et retligt efterspil.

Men Mette Frederiksen fastholder nu, at de ikke skal hjemsendes, mens Medarbejder- og Kompetencestyrelsen graver sig ned i den omfangsrige beretning.

Lyn-analyse

Det er mennesker, der er ansat på en kontrakt. Det skal vurderes, om de har levet op til deres forpligtelser. Samtidig er det en af danmarkshistoriens største politiske skandaler. Så det er også en politisk sag. Der kan det være ret svært at være statsminister.

For en statsminister gælder det, at de har tillid, til de ikke længere har tillid, og sĂĄ er sværdet ligesom trukket. SĂĄ hun kan ikke sige andet end det, hun gør i dag. 

Hvis hun hjemsender embedsfolkene, kan det se ud som om, at hun fedter ansvaret af på embedsværket.

Det er et forfærdeligt scenarie at have liggende frem mod et valg.

Det er de enkelte ministre, der er ansættelsesmyndighed for de kritiserede embedsfolk. Det er altså også dem, der i sidste ende skal tage stilling til eventuelle disciplinærsager – efter rådgivning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Andre er sendt hjem for mindre

Det er bemærkelsesværdigt, at de ti embedsfolk kan fortsætte deres arbejde efter så hård kritik. I en række andre tilfælde er embedsfolk ellers blevet sendt hjem for mindre.

For eksempel sendte Mattias Tesfaye (S), der dengang var udlændinge- og integrationsminister, en afdelingschef hjem efter en delberetning fra Instrukskommissionen, der undersøgte sagen om ulovlig adskillelse af asylpar i Inger Støjbergs ministertid. Altså: En hjemsendelse efter en delberetning, ikke den endelige rapport.

I og med at jeg har tillid, har jeg ikke fundet anledning til at hjemsende

Statsminister Mette Frederiksen (S)

I 2020 blev topembedsfolk sendt hjem i FE-sagen. Efterfølgende blev de renset.

Og i 2012 blev departementschefen i Skatteministeriet sendt hjem i forbindelse med undersøgelsen af, hvordan daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) private skattepapirer var blevet lækket til pressen.

Venter pĂĄ styrelsens rĂĄd

I har hjemsendt masser af gange, hvorfor ikke gøre det samme her?

- Når der er tale om konkrete ansættelsesforhold, vil det altid være en vurdering på baggrund af den enkelte sag. Og arbejdet med at vurdere Minkkommissionens beretning er ikke færdiggjort endnu. Jeg har ikke modtaget rådgivning fra styrelsen, siger Mette Frederiksen.

På spørgsmålet om, hvorfor det er nødvendigt at vente på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens råd, når man andre gange har hjemsendt embedsfolk langt hurtigere, henviser Mette Frederiksen til styrelsens direktør.

Men er vi enige om, at statsministeren godt kan hjemsende Barbara Bertelsen, hvis hun synes?

- Jamen det er grundlæggende et tillidsspørgsmål. Og i og med at jeg har tillid, har jeg ikke fundet anledning til at hjemsende, siger Mette Frederiksen og gentager, at hun afventer styrelsens vurdering og rådgivning.

Hverken styrelsens direktør eller statsministeren kan svare på, hvor længe der skal gå endnu, før den hårde kritik vil få konsekvenser – om nogen.

Skuffelse efter mødet

Inden mødet i Granskningsudvalget lød det fra flere af udvalgsmedlemmerne, at det ville være et naturligt skridt at hjemsende de pågældende embedsfolk.

- Det nytter selvfølgelig ikke noget, at man har én praksis i nogle sager og en helt anden, fordi det er Mette Frederiksen, der sidder for bordenden, sagde Venstres Sophie Løhde.

- Altså der har været en meget, meget stor kritik. Derfor burde man også drage nogle konsekvenser og i det mindste bare hjemsende, indtil man har vurderet sagen, sagde Mai Mercado fra Det Konservative Folkeparti.

Dét budskab gentog en skuffet udvalgsformand, Sophie Løhde, efter mødet:

- Jeg synes, det havde været naturligt, henset til den meget hårde og alvorlige kritik, som Minkkommissionen er kommet med, at statsministeren havde påtaget sig det ansvar, at Statsministeriets departementschef havde været hjemsendt, mens sagen måtte blive vurderet i det ansættelsesretlige system.