Mink-sagen

Støtteparti afviser Nye Borgerliges minkundersøgelse - vil ikke være uvildig, siger de

Enhedslisten mener, at den advokatvurdering, som Nye Borgerlige har bestilt, vil være et partsindlæg.

Den advokatvurdering af Minkkommissionens konklusioner, som Nye Borgerlige har bestilt, kommer ikke umiddelbart til at vinde bundklang hos de partier, der holder hånden under statsminister Mette Frederiksen.

Det fastslår regeringens støtteparti Enhedslisten. Modsat hvad Nye Borgerliges formand Pernille Vermund hævder, er der nemlig ikke tale om en uvildig undersøgelse, mener fungerende politiske ordfører Søren Egge.

- Den er bestilt af Nye Borgerlige. Derfor vil der være tale om et partsindlæg, siger han til TV 2.

Uden forsæt

Da Minkkommissionen i slutningen af juni i år kom med sin rapport, konkluderede den, at det var ulovligt, da regeringen under coronakrisen i slutningen af 2020 beordrede alle mink i landet slået ned. Det var derfor "groft vildledende" overfor befolkningen, da Mette Frederiksen proklamerede det på et pressemøde.

Vi er ikke lukkede for saglige argumenter

Søren Egge, Enhedslisten

Statsministeren var ifølge kommissionen imidlertid ikke vidende om, at der ikke var lovhjemmel til beslutningen på daværende tidspunkt, og derfor konkluderede den, at hun ikke gjorde noget ulovligt med fortsæt.

Netop den sidste detalje førte i den første uge af juli til, at Enhedslisten, SF eller Radikale Venstre afviste oppositionens krav om en juridisk vurdering af, om der var grundlag for en rigsret mod Mette Frederiksen.

Klar til at lytte

Og det standpunkt forestiller Søren Egge ikke kommer til at ændre sig, når Nye Borgerliges egen advokatundersøgelse lander:

- Vi er ikke lukkede for saglige argumenter, så hvis Nye Borgerlige vil brænde 750.000 af på det, så skal de da være velkomne til det.

- Men hvis hensigten udelukkende er at få vurderet, om Mette Frederiksen vidste, at der ikke var lovhjemmel, så synes jeg, at kommissionen konkluderer rimelig klart på det.

Kommission tager ikke stilling

En af årsagerne til, at Nye Borgerlige, den øvrige opposition og også Frie Grønne gerne ville have en advokatvurdering af Minkkommissionens rapport er, at kommissionen ikke aktivt tager stilling til, om Mette Frederiksen har handlet, hvad man kalder groft uagtsomt.

Har hun det, er det et brud på ministeransvarsloven, og så kan der være grundlag for at rejse en rigsretssag mod statsministeren.

Jeg synes egentlig, at det er at nedgøre både vores klient, advokater og mig personligt

Henrik Høpner, advokat og partner hos Lund Elmer Sandager

Til trods for det, synes sagen altså at være lukket for Enhedslisten:

- De borgerlige vil gerne kører den sag videre til vi er omme på den anden side af et folketingsvalg, og det skal de så have lov til, men hvem skal vurdere, om den undersøgelse, der nu er bestilt er uvildig?, siger Søren Egge.

Det kunne I i Folketinget jo vurdere?

- Det kommer vi ikke til, når det ikke er os, der har bestilt den.

TV 2 har også forsøgt at få en kommentar fra regeringens to andre støttepartier, SF og Det Radikale Venstre, men de har ikke ønsket at medvirke.

Advokatforma: Vi er uvilidige

Det er advokathuset Lund Elmer Sandager, som Nye Borgerlige har hyret til at lave advokatvurderingen af Minkkommissionens rapport. Finansieringen på 750.000 kroner kommer fra donationer, som partiet har indsamlet på under to uger.

Hos Lund Elmer Sandager afviser advokat og partner Henrik Høpner al tvivl om, hvorvidt han og hans kolleger kommer til at levere en uvildig vurdering.

- Når vi påtager os sådan en opgave er det vores faglige stolthed, som vi altid har med os, der er på spil. Derfor kan jeg også i det hele afvise, at vi skulle være købt til at levere et bestemt resultat.

Kriterier for uvildige advokatundersøgelser

  1. Sikring af advokatens uafhængighed før, under og efter undersøgelsen. Rekvirenten må derfor ikke have et fast klientforhold til advokaten eller en anden advokat fra samme advokatvirksomhed, jf. nærmere de advokatetiske regler. Advokaten og advokater fra samme advokatvirksomhed må heller ikke påtage sig advokatopgaver for rekvirenten, mens opgaven pågår, og må ikke efterfølgende beskæftige sig med sager, som undersøgelsen lægger op til.
  2. Der bør være et skriftligt kommissorium for undersøgelsen. Kommissoriet bør angive undersøgerens mandat, de nødvendige rammer, eventuelle tidsrammer mv.
  3. Sikring af, at advokaten som undersøger får adgang til alt skriftligt materiale, som er relevant for undersøgelsen, f.eks. e-mail korrespondance.
  4. De berørte skal have lejlighed til kontradiktion i forhold til de faktuelle oplysninger og efter omstændighederne tillige i forhold til spørgsmål af retlig karakter, inden undersøgelsen afsluttes. 
  5. I det omfang undersøgelsesrapporten tænkes offentliggjort, bør kommissoriet offentliggøres senest samtidig med offentliggørelsen af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger.
  6. Undersøgelsens konklusioner gøres tilgængelig for de berørte senest samtidig med en eventuel offentliggørelse.
  7. Undersøgelsen bør konkludere med vurderinger og eventuelle anbefalinger, men ikke fremstå som en afgørelse. 

Kilde: Danske Advokater

Men kan du forstå dem, der påstår, at I bare kommer til at spille den sang, som dem, der har betalt jer, gerne vil høre?

- Det var vel forventeligt, at der var nogen, der ville have den holdning. Jeg er dybt uenig med dem, og jeg synes egentlig, at det er at nedgøre både vores klient, advokater og mig personligt, siger Henrik Høpner.

Indtil videre har minksagen udover kritik fra Minkkommissionen kostet statsminister Mette Frederiksen og daværende fødevareminister Mogens Jensen hver en såkaldt næse.

Samtidig har Det Radikale Venstre krævet, at Frederiksen senest i forbindelse med Folketingets åbning den 4. oktober udskriver valg til Folketinget.