Mink-sagen

Flertal lagde advokatundersøgelse af minksag i graven – nu har Vermund bestilt sin egen

Uanset resultatet af Nye Borgerliges advokatundersøgelse vil det være op til Folketinget at beslutte, om nogen bør stilles for en rigsret.

Nye Borgerlige har nu indsamlet 750.000 kroner.

Penge, som skal bruges på at få advokater til at vurdere, hvorvidt der i Minkkommissionens beretning er grundlag for at stille statsminister Mette Frederiksen (S) eller andre ministre for en rigsret.

Det skriver partiformand Pernille Vermund i sit nyhedsbrev:

- De røde partier og Radikale Venstre vil feje skandalen ind under gulvtæppet og nægtede at medvirke til en uafhængig advokatvurdering, da Folketinget for nogle uger siden skulle tage stilling til det. Men så let får de ikke lov at slippe.

Kommission tog ikke stilling til uagtsomhed

Ønsket om en advokatundersøgelse blev allerede stillet af flere blå partier, herunder Nye Borgerlige, før beretningen blev offentliggjort 30. juni.

Men da kommissionens konklusioner blev lagt frem, var der ikke flertal for at gå videre ad det retslige spor ved at lade uvildige advokater læse og vurdere beretningens indhold.

Det til trods for, at kommissionen specifikt understregede, at den ikke var gået ind i spørgsmålet om grov uagtsomhed og dermed altså ikke fuldt havde afdækket, hvorvidt medlemmer af regeringen kan have handlet i strid med ministeransvarsloven.

Til gengæld konkluderede den, at Mette Frederiksen ikke vidste, at der manglede lovhjemmel, da hun på pressemødet 4. november gav den "klart ulovlige" og "groft vildledende" instruks om, at alle mink skulle aflives.

Næse er ikke nok

Støttepartiet Radikale Venstre, som sad med de afgørende mandater, besluttede i stedet at stille et krav til Mette Frederiksen om, at hun senest ved Folketingets åbning 4. oktober udskriver folketingsvalget.

Hvis ikke, siger de radikale, så vælter de regeringen.

I mellemtiden har statsminister Mette Frederiksen og den tidligere fødevareminister Mogens Jensen fået kritik i form af politiske næser.

Men det er langtfra nok, mener Vermund, som derfor nu har indgået en aftale med advokathuset Lund Elmer Sandager.

- Mette Frederiksen skal ikke have lov til at misbruge sine lydige støttepartier til blot at frikende sig selv med en såkaldt næse – en gang ligegyldig fy-skamme – for sine ulovlige beslutninger, slettede SMS’er og vildledning af danskerne, skriver hun.

Folketingets beslutning

Det er kun Folketinget, der kan beslutte at rejse en rigsretssag. Derfor vil en advokatundersøgelse udelukkende kunne bruges som vejledning.

Men kan den reelt kaldes uvildig, når advokaterne bliver betalt af Nye Borgerlige?

Ja, mener i hvert fald partiformanden selv.

- Jeg er oprigtigt glad for, at et advokathus, som er bredt anerkendt for dets saglighed og faglige dygtighed, står for vurderingen. Det er nemlig meget vigtigt, at vurderingen vil blive respekteret som uvildig og upartisk af alle politiske partier, skriver Pernille Vermund.

Kriterier for uvildige advokatundersøgelser

  1. Sikring af advokatens uafhængighed før, under og efter undersøgelsen. Rekvirenten må derfor ikke have et fast klientforhold til advokaten eller en anden advokat fra samme advokatvirksomhed, jf. nærmere de advokatetiske regler. Advokaten og advokater fra samme advokatvirksomhed må heller ikke påtage sig advokatopgaver for rekvirenten, mens opgaven pågår, og må ikke efterfølgende beskæftige sig med sager, som undersøgelsen lægger op til.
  2. Der bør være et skriftligt kommissorium for undersøgelsen. Kommissoriet bør angive undersøgerens mandat, de nødvendige rammer, eventuelle tidsrammer mv.
  3. Sikring af, at advokaten som undersøger får adgang til alt skriftligt materiale, som er relevant for undersøgelsen, f.eks. e-mail korrespondance.
  4. De berørte skal have lejlighed til kontradiktion i forhold til de faktuelle oplysninger og efter omstændighederne tillige i forhold til spørgsmål af retlig karakter, inden undersøgelsen afsluttes. 
  5. I det omfang undersøgelsesrapporten tænkes offentliggjort, bør kommissoriet offentliggøres senest samtidig med offentliggørelsen af undersøgelsens konklusioner og anbefalinger.
  6. Undersøgelsens konklusioner gøres tilgængelig for de berørte senest samtidig med en eventuel offentliggørelse.
  7. Undersøgelsen bør konkludere med vurderinger og eventuelle anbefalinger, men ikke fremstå som en afgørelse. 

Kilde: Danske Advokater

Eksperter talte imod undersøgelse

Nye Borgerliges advokatundersøgelse forventes at være færdig i løbet af september, hvorefter den ifølge Pernille Vermund vil blive overleveret til Folketinget.

Partiet er dog ikke det eneste, som har bedt juridiske eksperter vurdere minkberetningens indhold.

Da Radikale Venstre i starten af juli lagde en advokatundersøgelse gennem Folketinget i graven, lød begrundelsen blandt andet, at de havde lyttet til to eksperter, som ikke mente, at der var grundlag for at gå videre med det juridiske. I stedet besluttede støttepartiet som bekendt, at minksagen skal have politiske konsekvenser.

Venstre og Det Konservative Folkeparti har omvendt meldt ud, at de vil rejse spørgsmålet om en advokatundersøgelse igen, hvis flertallet er skiftet efter valget.

Statsminister Mette Frederiksen har endnu til gode at forholde sig konkret til både den politiske næse og til det radikale krav om et folketingsvalg umiddelbart efter sommerferien.