Politik

Støttepartierne var stillet tilfreds, troede Mette Frederiksen – men så ringede de radikale

Hvis ikke Mette Frederiksen har udskrevet valg senest 4. oktober, vil støttepartiet Radikale Venstre stille et mistillidsvotum.

Det summede af frustration, da den radikale hovedbestyrelse og partiets folketingskandidater lørdag klokken 10.15 mødtes online.

I døgnet op til havde flere radikale stemmer offentligt ytret, at de ønskede en uvildig advokatundersøgelse af, hvorvidt statsminister Mette Frederiksen (S) under minksagen havde handlet groft uagtsomt og dermed brudt ministeransvarsloven.

En undersøgelse, der ville afklare, om der var grundlag for en rigsretssag.

SF og Enhedslisten havde henholdsvis torsdag og fredag meddelt, at de ikke ville gå videre ad det spor. Intet i kommissionens beretning indikerede ifølge de to støttepartier, at der var tale om grov uagtsomhed.

Men hvad mente Radikale Venstre, som nu sad med de afgørende mandater?

Indtil videre havde den radikale folketingsgruppe udelukkende sagt, at den havde brug for betænkningstid.

De radikale ville læse sig grundigt ned i beretningen, før de tog stilling, lod politisk ordfører Andreas Steenberg forstå, da han som medlem af Granskningsudvalget torsdag havde fået kommissionens konklusioner præsenteret.

Men i baglandet var boet altså for flere allerede gjort op. De var enige med partierne i blå blok minus Kristendemokraterne, som alle var klar til at stemme for en advokatundersøgelse.

Flere af de radikale folketingskandidater, som TV 2 talte med frem mod hovedbestyrelsesmødet lørdag, gjorde det klart, at de var villige til at forlade partiet, hvis folketingsgruppen lod Mette Frederiksen slippe med kritik i form af en næse.

De ville gå til mødet med et krav om en advokatundersøgelse – velvidende at de reelt ikke havde noget at skulle have sagt. Beslutningen var folketingsgruppens, men måske den kunne påvirkes, hvis de råbte højt nok?

Det skulle dog hurtigt vise sig, at det ikke blev nødvendigt.

Sofie Carsten Nielsen havde en tredje, opsigtsvækkende model i tankerne.

Hvordan har TV 2 gjort?

Det er nu tre dage siden, at de radikale satte regeringen kniven for struben. TV 2 har siden talt med en række kilder, der var tæt på beslutningsprocessen, og kan derfor nu fortælle, hvordan det gik til.

Et politisk ultimatum

Allerede før mødet officielt var gået i gang lørdag formiddag, tog de godt 150 mødedeltagere hul på diskussionen, der hurtigt udviklede sig til "det vilde vesten", som en deltager formulerer det.

Skytset måtte dog sænkes og diskussionen forstumme, da Andreas Steenberg tog ordet.

Han havde fået til opgave at redegøre for indholdet af beretningen og gjorde det i så nøgterne vendinger, at det gav flere af deltagerne mindelser om det pressemøde, som statsminister Mette Frederiksen (S) flankeret af fire af sine ministre havde afholdt fredag, og som efterfølgende blev beskyldt for at være en grotesk opvisning i spin.

Folketingsgruppen var – til stor skuffelse for dele af mødets deltagere – nået frem til, at der ikke var grundlag for at gå videre ned ad det juridiske spor. Advokatundersøgelsen måtte have dødsstødet, meddelte den politiske ordfører.

Samtidig blev det bemærket, at enkelte medier, herunder TV 2, kunne berette om, hvad der skete på det "fortrolige politiske møde" bag de lukkede, virtuelle døre.

Det måtte omgående stoppe, gjorde dirigenten ifølge flere af deltagerne det klart. Og alle blev bedt om at slå deres kamera til, så de kunne identificeres.

Det var altafgørende, at de ord, der snart ville komme ud af Sofie Carsten Nielsens mund, ville forblive i den lukkede kreds.

For nej, den radikale gruppe ønskede ikke en advokatundersøgelse. Til gengæld mente de i den radikale ledelse, at tiden var inde til at stille regeringen et politisk ultimatum:

Udskriv folketingsvalg senest ved Folketingets åbning 4. oktober. Ellers vælter vi jer.

Magtfuldkommenhed

Vi spoler tiden et døgn tilbage.

For fredag morgen var den radikale folketingsgruppe samlet online for at drøfte, hvordan linjen skulle lægges. Om de ønskede en advokatundersøgelse eller ej.

Hver især havde de læst så mange sider af beretningen, de nu havde nået. Og de havde fået flere juridiske eksperter til at vurdere sandsynligheden for, om en undersøgelse ville pege i retning af en rigsret.

Det ville den ikke, havde konklusionen lydt.

Flere kilder fortæller til TV 2, at der i folketingsgruppen var nogenlunde konsensus om, at de – på baggrund af eksperternes vurdering – var nødt til at stemme nej til undersøgelsen. Men de var samtidig enige om, at kritikken i kommissionsberetningen gav anledning til mere end en næse.

Det virtuelle gruppemøde fredag nåede kun akkurat at blive hævet tids nok til, at folketingsmedlemmerne kunne nå at zappe over på det pressemøde, som Statsministeriet havde indkaldt til med start klokken 10. Kun for at konstatere, at statsministeren med opbakning fra fire af sine ministre brugte de første 20 minutter på at redegøre for omstændighederne op til minkbeslutningen.

Pressemødet var dråben, fortæller flere radikale.

Endnu et bevis på, at regeringen – og i særdeleshed Mette Frederiksen – var magtfuldkommen.

Et problem, som den radikale leder allerede sidste år pointerede, og som nu bekræftede hende og resten af ledelsen i, at politiske konsekvenser var nødvendige.

En model blev til

Det var ifølge TV 2s oplysninger hos Sofie Carsten Nielsen, Martin Lidegaard og Andreas Steenberg, at idéen efter fredagens pressemøde opstod.

Om det var direkte afledt af Mette Frederiksens turnering af ordene, vides ikke. Men sikkert er det, at medlemmerne af folketingsgruppen efter det to timer lange og heftigt kritiserede pressemøde fik at vide, at ledelsen nu var nået frem til en model.

De ville vælte regeringen. Men i slowmotion.

Det er det skarpeste våben i værktøjskassen

Noa Redington, politisk kommentator

Det ville ikke være rimeligt at forlange folketingsvalg midt i danskernes sommerferie, mente de. Og de kunne rent lavpraktisk ikke stille et mistillidsvotum mod Mette Frederiksen, før Folketingets formelt var samlet igen den første tirsdag i oktober, lød argumentet.

Da Sofie Carsten Nielsen efter endnu et møde med folketingsgruppen lørdag formiddag nu også havde delt sine tanker om den tredje model med hovedbestyrelsen og folketingskandidaterne, overgik ordet til de cirka 60 deltagere, som allerede i løbet af mødets første minutter havde skrevet sig på talerlisten.

De havde hver især halvandet minuts taletid at gøre godt med. Men de forberedte brandtaler var for flertallet nu ubrugelige.

De var enige i Sofie Carsten Nielsens forslag om at lade regeringsgrundlaget smuldre. At der var brug at få renset luften, som hun formulerede det.

Omkring en femtedel brugte ifølge flere af de deltagende tiden på at argumentere for, at man godt kunne vælte regeringen og samtidig stemme for en advokatundersøgelse.

Andre smed kritikken til side og kastede rosende gloser mod den radikale leder for at turde at rive tæppet væk under regeringen, mens nogle tredje omvendt mente, at statsministeren med valgkravet fik alt for lang snor.

For problemet var ikke regeringen, argumenterede de, det var Mette Frederiksen. Hun var en "dealbreaker", fortæller flere. Så hvorfor ikke kræve, at Socialdemokratiet skiftede formand?

Sofie Carsten Nielsen skød forslaget ned. Hun ville ikke afgøre, hvem andre partier skulle have i spidsen, fortæller flere af mødets deltagere til TV 2. Og således var diskussionen lukket.

Konsekvensen er mistillid

Den radikale leder, som deltog på en videoforbindelse fra sin sommerferie i Frankrig, takkede af, ønskede sine partifæller god ferie og forlod mødet. Før hun gik til tasterne, måtte statsministeren orienteres.

Telefonopkaldet varede ganske få minutter, men meldingen kom ifølge TV 2s oplysninger som en overraskelse for Statsministeriet.

De havde ganske vist forventet, at støttepartiet ville stemme nej til en advokatundersøgelse. Men de havde samtidig en forventning om, at de seks initiativer, der blev præsenteret på pressemødet fredag, ville være nok til at stille dem tilfreds.

Hvad Mette Frederiksen tænkte, da telefonforbindelsen til Frankrig blev afbrudt, ved formentlig ganske få.

Klokken 12.16 kom meldingen på Sofie Carsten Nielsens sociale medier, og det danske medielandskab blev malet breaking-gul.

- Jeg vil klart opfordre til og forventer, at statsministeren udskriver valg efter sommerferien – og inden Folketinget mødes igen, indledte hun.

Endnu skarpere blev overskrifterne, da opslaget efter 45 minutter fik tilføjet, hvad konsekvensen ville være, hvis ikke valget kom inden for fristen:

- Ellers udtrykker vi mistillid ved Folketingets åbning.

Det skarpeste våben i værktøjskassen

Blandt de politiske observatører blev der fra flere hurtigt spekuleret i, om der mon var tale om en studehandel mellem Sofie Carsten Nielsen og Mette Frederiksen.

For havde statsministeren alligevel ikke planer om at udskrive valget umiddelbart efter sommerferien? Det ved i virkeligheden nok kun Mette Frederiksen selv. Måske nogle ganske få af hendes tættest allierede.

Andre var ikke i tvivl om, at det radikale ultimatum stillede statsministeren i en unægtelig dårlig situation.

- Jeg tror ikke, at man i Statsministeriet havde fantasi til at forestille sig, at Radikale Venstre reelt ville udskrive folketingsvalg. Det er det skarpeste våben i værktøjskassen, Radikale Venstre har trukket, sagde for eksempel politisk kommentator Noa Redington.

Lørdagen igennem afviste regeringen at forholde sig til den radikale udmelding.

Kun Socialdemokratiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, skrev ganske kortfattet på Twitter, at de "selvfølgelig" var "tilfredse" med, at der ikke kunne dannes flertal for en advokatundersøgelse. Dog uden på nogen måde at forholde sig til støttepartiets valgkrav.

Da TV 2 søndag fangede Mette Frederiksen i håbet om en kommentar, afviste hun konsekvent at kommentere spørgsmål, der havde med udskrivelsen af folketingsvalget at gøre.

Til gengæld gentog hun flere gange under det ganske korte interview, at hun "lytter til, hvad partierne i Folketinget siger – og ikke mindst vores parlamentariske grundlag".