Politik

Venstre og Det Konservative Folkeparti vil føre mink-valgkamp

Der er ingen forældelsesfrist i forhold til en advokatundersøgelse, fortæller ekspert i forvaltningsret til TV 2.

Står det til de borgerlige partier, ender minksagen ikke, bare fordi Radikale Venstre ikke vil bakke op om en advokatundersøgelse.

Tværtimod melder både Venstre og Det Konservative Folkeparti nu ud, at de agter at gøre princippet om en advokatundersøgelse til en aktiv del af deres valgkamp.

- Det her vil blive et tema i valgkampen, og hvis der kommer et blåt flertal efter valget, vil vi få gennemført en uvildig undersøgelse af minksagen, som er den største forvaltningsmæssige og politiske skandale i nyere tid, siger Mette Abildgaard, politisk leder for Det Konservative Folkeparti, til TV 2.

Samme melding lyder fra Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen.

Ifølge ham er det "helt afgørende" at få genoprettet den tillid mellem folket og folkestyret, som han mener, at regeringen har ødelagt, og som en advokatundersøgelse kan rette op på.

Grov uagtsomhed eller ej?

Udmeldingerne fra V og K kommer, efter at Radikale Venstres formand, Sofie Carsten Nielsen, lørdag meddelte, at partiet ikke ønsker en advokatundersøgelse, men i stedet kræver valg udskrevet senest 4. oktober ved Folketingets åbning.

- Mette Frederiksen talte ifølge kommissionen sandt, da hun sagde, at hun ikke kendte til den manglende hjemmel. Dels er der intet i beretningen, der understøtter, at statsministeren har handlet groft uagtsomt. Dermed er der intet grundlag for at føre en rigsret, skrev hun i et opslag på Facebook.

Den beslutning vakte stor vrede i hele blå blok. Alle partierne – på nær Kristendemokraterne, som fortsat er uafklarede omkring undersøgelsen – ønsker nemlig en advokatundersøgelse.

Konkret vil de borgerlige partier have undersøgt, om Mette Frederiksen udviste grov uagtsomhed, da hun beordrede, at alle mink skulle slås ned uden gyldig lovhjemmel.

Minkkommissionen har i sin beretning vurderet, at statsministerens aflivningsinstruks på pressemødet 4. november var "groft vildledende og direkte ulovlig", men kommissionen har ikke haft til opgave at vurdere, om Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt. Derfor vil det kræve advokater at få belyst den del.

Såfremt der laves en advokatundersøgelse, og vurderingen bliver, at Mette Frederiksen har handlet groft uagtsomt, vil der være grundlag for at rejse en rigsretssag mod hende.

Det siger ministeransvarsloven om forsæt og uagtsomhed

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, såfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

Kilde: Retsinformation.dk

Ingen forældelsesfrist

Radikale Venstre sad med de afgørende mandater, og derfor er en advokatundersøgelse altså lagt i graven for nu. Men hvis et flertal efter næste valg ønsker undersøgelsen lavet, er det muligt.

Det fortæller Frederik Waage, ekspert i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.

- Det er et politisk spørgsmål, om der skal laves en advokatundersøgelse og siden hen en rigsretssag. Der er altså ingen forældelsesfrist eller lignende, siger han til TV 2.

Ifølge Frederik Waage vil det dog være svært for politikerne at modsætte sig at indlede en rigsretssag, hvis uvildige advokater vurderer, at der er grundlag for det.

Handler ikke om sejrherre eller tabere

Omvendt er det også svært at se, at der kan gøres mere, hvis uvildige advokater vurderer, at der ikke er grundlag for en rigsret.

Det har Det Konservative Folkepartis Mette Abildgaard det dog helt fint med, siger hun.

- Det handler ikke om sejrherrer eller tabere. Hvis en advokatundersøgelse viser, at der ikke er noget at komme efter, så vil jeg have ro i maven, fordi det er blevet undersøgt. Det er det vigtige for mig, siger hun.

Den politiske ordfører understreger, at selvom minksagen vil komme til at fylde i valgkampen, vil det ikke være altoverskyggende. Partiet har nemlig mange mærkesager, de gerne vil profilere sig på.

Det er endnu uvist, hvornår valget udskrives. Hvis Radikale Venstres ord står ved magt, bliver det dog senest 4. oktober. Partiet siger nemlig, at det vil trække støtten til regeringen – og dermed de facto udskrive valg – hvis ikke, Mette Frederiksen lever op til kravet.