Mink-sagen

Mette Frederiksen sender det "helt forkerte signal", når hun ikke hjemsender Barbara Bertelsen

Det er "fuldstændig uhørt", at Barbara Bertelsen ikke er blevet suspenderet, siger formanden for Transparency International.

Det sender et "helt forkert signal", når statsministeren afviser at suspendere Barbara Bertelsen.

Sådan lyder det fra Jesper Olsen, den danske formand for Transparency International, hvis formål er at bekæmpe korruption og bestikkelse overalt i verden.

- Når regeringen ikke suspenderer Barbara Bertelsen, sender det et signal om, at regeringen ikke tager Minkkommissionens kritik alvorligt, siger han.

Det er fuldstændig uhørt, at Barbara Bertelsen ikke er blevet suspenderet

Jesper Olsen, formand for Transparency International

På et pressemøde fredag fortalte statsministeren, at hun har "brug for rådgivning" fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, før hun kan tage stilling til, om Minkkommissionens beretning skal have konsekvenser for hendes departementschef.

Mette Frederiksen understregede også, at hun fortsat har tillid til de embedsmænd, som får kritik i beretningen:

- Jeg har tillid til alle de embedsmænd, der er ansat – det angår også dem, der er udtrykt kritik for.

Uhørt at Barbara Bertelsen ikke er hjemsendt

Ifølge Minkkommissionen har Barbara Bertelsen begået tjenesteforseelser af "en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar" – for hendes medvirken til brud på både sandhedspligten og legalitetsprincippet.

Hun er én blandt i alt ti embedsmænd, som kommissionen mener, at det offentlige kan drage til ansvar.

Fordi nogle af sagerne handler om departementschefer, er personaleafdelingerne i de enkelte ministerier inhabile ifølge justitsminister Mattias Tesfaye (S), og derfor er det styrelsen, der skal vurdere sagerne.

Hverken Barbara Bertelsen eller de ni andre embedsmænd er blevet suspenderet, mens Medarbejder- og Kompetencestyrelsen undersøger sagen.

Og det er altså et problem, mener Jesper Olsen.

- Vi er oppe på den helt store klinge her, og det er fuldstændig uhørt, at Barbara Bertelsen ikke er blevet suspenderet, når det drejer sig om mulige brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet, siger han og tilføjer:

- Hun er de facto den øverste embedsmand i Danmark. Det kan simpelthen ikke være sådan, at hun er på arbejde og har indflydelse i andre sager, mens styrelsen skal tage stilling til, om hun skal drages til ansvar eller ej. Der kan jo opstå den tanke, at hun er med til at påvirke – hvis ikke direkte, så indirekte – styrelsens beslutning.

Brud på "helt normal praksis"

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen hører under Skatteministeriet, og styrelsen er derfor ikke direkte underlagt Barbara Bertelsen.

Jesper Olsen hæfter sig dog ved, at Statsministeriet, hvor Barbara Bertelsen sidder som øverste embedsmand, "blandede sig i ressortministeriets (Fødevareministeriet, red.) arbejde" under minksagen.

Du kan ikke fungere som chef, mens dine underordnede afgør, om der skal rejses en sag mod dig

Jesper Olsen, formand for Transparency International

Han fortæller, at Minkkommissionen har vist, at departementschefen har magt over og blander sig i, hvad der sker i de andre ministerier. Samtidig har hun som den øverste embedsmand i staten indflydelse på, hvem der forfremmes til de højeste poster i staten.

- Hvis din chef går rundt i baggrunden, mens du skal tage stilling til, om personen skal drages til ansvar i en sag, ville du så ikke lade dig påvirke af det? spørger han.

Han mener samtidig, at det er "brud på helt normal praksis", at Barbara Bertelsen ikke er blevet sendt hjem, da det ville være sket på andre arbejdspladser, hvis de stod i lignende situationer.

- Du kan ikke fungere som chef, mens dine de facto underordnede er i gang med at afgøre, om der skal rejses en sag mod dig, lyder det fra Jesper Olsen.

- Alle mine inhabilitetslamper blinker rødt, tilføjer han.

Hjemsendelse bedst for Barbara Bertelsen

Ifølge Jesper Olsen ville det være bedst for både regeringen og Barbara Bertelsen selv, hvis hun bliver hjemsendt.

- Det her handler om tillid til processen og om at beskytte departementschefen. Hvis styrelsen kommer frem til, at Barbara Bertelsen ikke skal drages til ansvar, har både hun og regeringen en interesse i, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved beslutningen, siger han.

Hvis departementschefen forbliver på arbejde, mens styrelsen undersøger sagen, mener Jesper Olsen, at der kan sættes spørgsmål ved hendes habilitet, og dermed hvorvidt det overhovedet har været en ordentlig proces.

Jesper Olsen tilføjer, at de to andre departementschefer, der ifølge Minkkommissionens rapport kan drages til ansvar, også burde hjemsendes.

Det drejer sig om Johan Legarth, departementschef i Justitsministeriet, og Henrik Studsgaard, tidligere departementschef i Fødevareministeriet og nuværende departementschef i Miljøministeriet.

TV 2 ville gerne have haft en kommentar fra Statsministeriet, men de ønsker ikke at kommentere. I stedet henviser de til pressemødet i fredags.