Mink-sagen

Mette Frederiksen frikender sig selv – læs hele ordvekslingen med TV 2-journalist her

Det er i strid med ministeransvarsloven at handle groft uagtsomt. Netop det spørgsmål er ikke blevet vurderet af kommissionen.

Der er ingen grund til at gå videre med advokatundersøgelser eller rigsret.

Det mener hverken regeringen selv eller støttepartierne SF og Enhedslisten, efter at Minkkommissionen torsdag afleverede sin beretning.

Hvis det tredje støtteparti, Radikale Venstre, lander på samme konklusion, kan minksagen slutte her eller med kritik i form af en næse til statsminister Mette Frederiksen.

Det til trods for at kommissionen i beretningen understreger, at den ikke har taget stilling til, om statsministeren har brudt ministeransvarsloven ved at handle groft uagtsomt.

På et pressemøde med Mette Frederiksen fredag spurgte TV 2s journalist, hvor retfærdigt statsministeren selv mener, det er.

LÆS DET FULDE INTERVIEW HERUNDER:

Almindelige danskere kan jo ikke slippe med en næse, men det kan du, selvom der måske er sket noget ulovligt. Vi kommer ikke til at finde ud af det, hvis I ikke vil have en advokatundersøgelse.

- Altså det sidste er jeg ikke enig i. Kommissionen siger endda meget klart, at jeg hverken har haft viden om eller hensigt til. Jeg er ikke på noget tidspunkt blevet advaret, og jeg har overholdt min sandhedspligt over for Folketinget.

Det er noget, der hedder grov uagtsomhed, som man også kan blive dømt for. Det har de ikke taget stilling til.

- Jeg synes, det er vigtigt at sige, at kommissionen konkluderer ret klart – endda meget klart – på min manglende viden på det her spørgsmål og det, at jeg efterfølgende har overholdt sandhedspligten.

Men det er ikke det, Mette Frederiksen, der er barren for, om man har overtrådt ministeransvarsloven – det er grov uagtsomhed, og det ønsker du ikke at få lavet en vurdering af. Hvorfor ikke det?

- Jamen hvis vi kigger på advokatundersøgelser først, så har der mig bekendt været otte kommissionsundersøgelser gennem den seneste tid. Kun én af dem har resulteret i advokatundersøgelse, så det almindelige er, at Folketinget tager stilling på baggrund af kommissionsundersøgelser, ikke en advokatundersøgelse. Kigger vi på den advokatundersøgelse – den ene, der har været, som jo handler om Instrukskommissionen – der konkluderede man, at det var ministerens hensigt, at der skulle handles i strid med loven, at ministeren var advaret af embedsværket, og at ministeren efterfølgende gav usande oplysninger til Folketinget.

- I det her tilfælde forholder det sig modsat. Jeg havde ikke viden, jeg havde ikke hensigt, jeg er ikke blevet advaret, og jeg har givet Folketinget rigtige oplysninger. Når det her er sagt, og det er vigtigt for mig at understrege, så er det Folketinget, der tager stilling til det videre forløb, ikke regeringen.

Jeg er egentlig ikke så interesseret i den her historieskrivning, du nævner om, hvad der tidligere er sket. Jeg vil bare høre: Hvad er argumentet for ikke at undersøge, om du har overtrådt loven?

- Jamen kommissionen har jo været nedsat af Folketinget for at afdække, om jeg har gjort noget andet end det, jeg hele tiden har sagt over for danskerne, at jeg har gjort. Og kommissionen konkluderer klart på det, og med det mener jeg ikke, at der er grundlag for et videre arbejde...

Men du er jo ikke jurist, så det kan du vel ikke vurdere?

- Nej, det er Folketinget, der skal tage den vurdering...

Og der siger I nej. Hvorfor det?

Jeg har stor tillid til, at Folketinget tager stilling til det her.

Men hvorfor siger I nej?

- Fordi, som jeg også sagde det før, så mener jeg, at konklusionen i kommissionens beretning er meget klar. Jeg havde ikke viden om, jeg havde ikke hensigt til, jeg er ikke blevet advaret på noget tidspunkt, og jeg har overholdt min sandhedspligt.

Men konklusionen er ikke klar, i forhold til om du har handlet groft uagtsomt eller ej. Dermed ved vi ikke, om du har overtrådt loven. Hvorfor ikke få det undersøgt?

- Som jeg læser det, er der ikke noget grundlag i den her beretning for at rejse en rigsretssag. Og dermed heller ikke for en advokatundersøgelse.

Men hvilken faglighed har du til at vurdere det? Du er jo ikke jurist. Det kan du jo ikke vurdere.

- Øh... Nej, men du beder jo om min vurdering, og jeg noterer mig, at..

Nej, jeg spørger bare, hvorfor du ikke vil lade nogle fagfolk vurdere det?

- Jamen det kommer til at lyde lidt, som om det almindelig er at igangsætte en advokatundersøgelse oven på en kommission. Hvis vi kigger på de kommissionsundersøgelser, der har været, så er der én af dem, der har resulteret i en advokatundersøgelse. Den kommissionsrapport var meget klar i sin konklusion og sin vurdering af, at der var begået nogle fejl, der kunne pege hen i retning af en rigsret. Det mener jeg ikke, der er grundlag for her.

Så dit argument er, at fordi vi ikke plejer at undersøge, om grov uagtsomhed er overtrådt, så skal vi heller ikke gøre det her?

- Nej, mit argument er det, at beretningen, hvad angår min egen rolle i den her sag, er meget klar. Og på den baggrund mener jeg ikke, at der er noget, der indikerer en rigsretssag. Og så vil jeg gerne understrege igen, at det er suverænt Folketinget, der træffer den her beslutning.

Groft vildledende instruks og skyld for "forceret" proces

Mette Frederiksen får i beretningen blandt andet skyld for, at det afgørende møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november var "forceret" i en sådan grad, at det øgede risikoen for fejl.

Derudover slår kommissionen fast, at instruksen på pressemødet 4. november 2020 var "klart ulovlig", og at der var tale om "grov vildledning".

- Det er klart, at med den kritik, som kommissionen rejser, skal der handles, sagde statsministeren under pressemødet.

Samtidig opremsede hun en række tiltag, der skal være med til at sikre, at fremtidens kriser håndteres bedre. Herunder blandt andet et forslag om at nedsætte et såkaldt demokratiudvalg samt en revurdering af offentlighedsloven.

Du kan læse mere om indholdet af kommissionens beretning i artiklen her.