Mink-sagen

Skal Mette Frederiksen drages til ansvar for minksagen? Her går støttepartiernes røde linjer

Nu hvor støttepartierne har mulighed for at drage parlamentariske konsekvenser, ser de ingen grund til på forhånd at ønske en advokatvurdering.

Når klokken slår 11 torsdag 30. juni, vil Minkkommissionen præsentere dens konklusioner for Folketinget.

Men hvad venter derefter?

Flere blå partier har allerede på forhånd ved at stemme for et borgerforslag varslet, at de ønsker at stille statsminister Mette Frederiksen (S) for en rigsret – om end den konservative formand for nylig trak lidt i land. Men blå mandater kan ikke gøre det alene.

Hvis statsministeren skal stilles for en rigsret, væltes som minister eller have kritik i form af en næse, kræver det støttepartiernes opbakning.

Så hvor går deres røde linjer? TV 2 har spurgt Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Uagtsomhed kan blive afgørende for de radikale

Da Instrukskommissionen i april 2020 fremlagde konklusionen på sin beretning, havde både Enhedslisten og Radikale Venstre på forhånd meddelt, at de ville have advokater til at vurdere, om der i de 831 siders dokumenter kunne findes tilstrækkelig grund til at stille Inger Støjberg for en rigsret.

Men denne gang er indstillingen en anden.

Hverken Enhedslisten eller Radikale Venstre ønsker at konkludere noget, før de har læst Granskningskommissionens konklusion. Og de vil heller ikke på forhånd sige, at advokater bør give deres besyv med.

Der er ellers bred enighed blandt de blå partier om, at kritik af ministre i minkberetningen bør føre til en uvildig advokatvurdering af, hvorvidt der er grundlag for strafferetlige konsekvenser.

Faktisk har både Liberal Alliance og Dansk Folkeparti allerede på baggrund af et læk til Weekendavisen meldt ud, at der er grundlag for at involvere advokater.

Den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, har ikke ønsket at stille op til et interview med TV 2 om, hvor partiets røde linjer går. Men da minksagen kom op under en NEWS & Co.-debat på Folkemødet, afviste hun, at processen kan sammenlignes med Instrukskommissionen:

- Vi kunne ikke fyre Støjberg, for regeringen sad der ikke længere. Det kan vi nu. Vi kan drage parlamentariske konsekvenser, såfremt det er alvorligt, siger den radikale leder, Sofie Carsten Nielsen, til TV 2.

Hvorfor siger I ikke bare: "Selvfølgelig skal der være nogle jurister, der læser det igennem", før I tager stilling?

- For så vil det ikke være på den samme måde.

I et tidligere interview med Politiken var den radikale spids dog mere konkret. Her spurgte journalisten, om Radikale Venstre vil stemme for en advokatvurdering af grundlaget for en mulig rigsretssag, hvis regeringen har handlet groft uagtsomt.

- Ja, det tror jeg, fordi det er jo et juridisk begreb, der peger i retning af, at der så er en eller anden form for juridisk overtrædelse, svarede Sofie Carsten Nielsen.

Enhedslisten: Statsministeren kan "klart" blive væltet

Når beretningen præsenteres torsdag, vil det være op til Granskningsudvalget i Folketinget at gøre stemmerne op.

Her er Peder Hvelplund repræsenteret for Enhedslisten, og han kommer til at "kigge meget nøje efter", hvorvidt der fra ministrenes side har været forsæt eller ej. Det er partiets "klare skillelinje", siger han til TV 2.

Det er jo også et brud på ministeransvarsloven, hvis man har handlet groft uagtsomt. Hvis der er indikationer på det, vil I så bede advokater undersøge rapporten?

- Nu skal vi se, hvilken karakter kritikken har. Som udgangspunkt er det sådan, at grov uagtsomhed ikke fører til en parlamentarisk konsekvens. Det helt centrale er, om der har været bevidst viden.

Så skulle der være tale om grov uagtsomhed fra Mette Frederiksens side, så vil det ikke være nok. Er det rigtigt forstået?

- Nu er vi ude i noget kontrafaktisk, fordi vi ved ikke, hvad kommissionen kommer til at konkludere endnu, og derfor skal vi se den konkrete kritik, før vi kan vurdere det, siger Peder Hvelplund.

Men statsministeren kan godt ende med at blive væltet på det her?

- Ja, det er klart. Hvis man når frem til, at der har været en bevidst viden, så er det svært for mig at se, at vi så kan have tillid til en minister, der har gjort det.

SF har ingen kommentarer

Med i Granskningsudvalget sidder også SF's Karina Lorentzen.

Modsat sine kollegaer fra Enhedslisten og Radikale Venstre var hun og resten af SF ikke ude at bede om en advokatvurdering forud for Instrukskommissionens konklusion i 2020.

Jeg undrer mig over, at støttepartierne er så vævende

Sophie Løhde (V), politisk ordfører

Og nu, hvor SF er støtteparti til den regering, der undersøges, er partiet fortsat ikke meget for at udtale sig, før de har haft mulighed for at læse dens konklusioner.

Karina Lorentzen afviser derfor over for TV 2 at stille op til et interview.

Omvendte roller

Som tidligere nævnt stemte både Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Inger Støjberg i sommeren 2021 for et borgerforslag, der ville stille Mette Frederiksen for en rigsret for sin håndtering af minksagen.

Forslaget blev som bekendt forkastet, men samme gruppe partier er nu enige om, at Folketinget bør få hjælp af uvildige advokater til at vurdere beretningens alvor, hvis ministre får kritik.

En situation, der meget vel kan tendere til flashback, hvis man fulgte med i den politiske debat frem mod offentliggørelsen af Instrukskommissionens beretningen i 2020. Blot med en udskiftning af partibogstaverne.

Her var det nemlig Radikale Venstre og Enhedslisten, der forud for publiceringsdatoen gik ud med ønsket om at spørge uvildige advokater om læsehjælp, mens Venstres kaldte det "præmaturt".

Alvorlig kritik bør føre til advokatvurdering

I dag siger Sophie Løhde, som foruden at være politisk ordfører for Venstre også er formand for Granskningsudvalget, at det er "oplagt" at hyre advokater, hvis der udtrykkes kritik af en eller flere ministre.

- Jeg undrer mig over, at støttepartierne er så vævende, når de tidligere har været meget klare i mælet, når det gjaldt en regering med en anden farve end rød, siger Sophie Løhde til TV 2.

Så selv hvis støttepartierne vælger at drage for eksempel Mette Frederiksen til ansvar og vælte hende som statsminister på baggrund af beretningen, så mener I stadig, at uvildige advokater skal vurdere, om der er grundlag for en rigsret?

- Jeg tror, vi skal have to torsdage i ugen, før Enhedslisten nogensinde kommer til at vælte den siddende regering. Det er jo ren teatertorden, siger Sophie Løhde og tilføjer:

- Hvis der skulle være grundlag for alvorlig kritik af en eller flere ministre, så kan jeg ikke se, hvordan man ikke kan ønske en advokatvurdering. Det er hele grundlaget for, at du som parti kan tage stilling til, hvilke konsekvenser man mener, der bør drages efterfølgende.

Hvilken kritik skal der være tale om, før I mener, at det er "alvorligt"?

- Jeg vil ikke på forhånd gisne eller forhåndsdiskontere, hvad Minkkommissionen skriver.