Mink-sagen

Næse, rigsret eller ingenting? Her er seks mulige udfald af minksagen

Regeringen ønsker bestemt ikke, at eksterne advokater skal kigge på sagen, men det er ikke usandsynligt, vurderer TV 2s politiske redaktør.

Rapporten har været mere end et år undervejs, men torsdag er ventetiden forbi.

Klokken 11 vil Minkkommissionen indfinde sig på Christiansborg, hvor der er sat to timer af til at præsentere indholdet for Folketingets granskningsudvalg.

Først klokken 13 vil de flere tusinde sider blive delt med offentligheden, når beretningen publiceres på Folketingets hjemmeside.

Men hvad kan man forvente, at der sker derefter?

De, der håber på en hurtig afklaring, bliver formenligt skuffede.

Kommissionen må nemlig kun vurdere embedsmænds, styrelsers og ministeriers ansvar, og det er derfor alene op til Folketinget at vurdere, om forløbet skal have konsekvenser for regeringen og dens nuværende eller tidligere ministre.

Forventningen er, at torsdag og de kommende dage, måske ligefrem uger, vil gå med, at politikerne nærlæser rapporten og i de enkelte folketingsgrupper tager stilling til, hvad de mener, der skal ske.

Hvor lang tid er der gået i tidligere sager?

Herunder et overblik over, hvor lang tid der er gået, fra Folketinget har modtaget kommissionens rapport, til den er blevet behandlet af Folketinget. 

Korteste periode er 1 måned. Den længste over 2 år. 

  • PET-Kommissionen 2009: 2 år og 5 måneder 
  • Farum-Kommissionen 2012: 1 år
  • Dan Lynge-Kommissionen 2006: 8 måneder
  • Skattefradragskommissionen 2006: 8 måneder
  • Blekingegade-Kommissionen 2014: 9 måneder
  • Statsløsekommissionen 2015: 6 måneder
  • Skattesagskommissionen 2014: 4 måneder
  • Instrukskommissionen: 1 måned 

Kilde: Folketinget

 

Og hvad så på længere sigt?

TV 2 har opstillet seks mulige scenarier og fået politisk redaktør Hans Redder til at vurdere sandsynligheden for dem.

1. Ingen konsekvenser

Hans Redders vurdering: Ikke sandsynligt

Et muligt scenarie er naturligvis, at minksagen slet ikke får nogen politiske konsekvenser.

Det vil dog formentlig kun være tilfældet, hvis Minkkommissionen i sin beretning helt frifinder regeringen for ansvar. Og det er der altså ikke meget, som tyder på.

Ifølge formuleringerne i et lækket udkast af kommissionens konklusioner, som Weekendavisen har bragt, står både Statsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet, Justitsministeriet og Finansministeriet til kritik. Samme oplysninger har TV 2 fra flere kilder.

Mette Frederiksen har også selv udtalt til Berlingske, at hun forventer ”voldsom kritik”.

Derfor ser TV 2s politiske redaktør Hans Redder det heller ikke som sandsynligt, at beretningen ingen konsekvenser får.

- Med det, vi allerede ved, har jeg meget svært ved at forestille mig, at regeringen slipper uden politisk kritik.

2. Næser

Hans Redders vurdering: Sandsynligt

Hvis Folketinget mener, at der er grundlag for at sanktionere regeringen, er det mildeste redskab i værktøjskassen at uddele såkaldte næser.

De kan både gives til enkelte ministre eller hele regeringen, ligesom der både kan være tale om en lille eller stor næse.

Ifølge Hans Redder er næse-scenariet måske det mest sandsynlige. Og det er også det, regeringen håber og tror på.

- Mette Frederiksen forventer, at der vil blive udtrykt kritik af hende, men vil ånde lettet op, hvis det ikke bliver værre end en næse, siger han.

Selvom en næse ikke rigtig har nogen konsekvens i praksis, er det ifølge den politiske redaktør langt fra hverdagskost, at en statsminister får en næse. Derfor vil det "vække opsigt".

3. Væltet minister

Hans Redders vurdering: Ikke sandsynligt

Hvis Folketinget på baggrund af kommissionens beretning vurderer, at en eller flere ministre skal drages til ansvar, er det muligt ved at stille et mistillidsvotum. Det vil tvinge ministeren til at gå af.

I den sammenhæng er det værd at huske, at fødevareminister Mogens Jensen allerede forlod sin post, da minksagen rasede i efteråret 2020, og at justitsminister Nick Hækkerup har forladt dansk politik.

Hans Redder har svært ved at se, hvilke ministre der, udover Mogens Jensen, bærer så stort et ansvar, at de kan ryge på det.

- Oppositionen har godt nok udset sig Mette Frederiksen, men i praksis er det jo at vælte regeringen. Jeg ser ikke for mig, at det er specielt sandsynligt, siger han.

4. Ekstern advokatundersøgelse

Hans Redders vurdering: Sandsynligt

Folketinget kan bede uvildige advokater vurdere Minkkommissionens beretning for at afdække, om der er juridisk grundlag for at rejse en rigsretssag. Det gjorde man eksempelvis i Støjberg-sagen.

Flere borgerlige partier, blandt andet Liberal Alliance, de konservative og Dansk Folkeparti, har allerede tilkendegivet, at de ønsker en ekstern advokatundersøgelse, hvis Minkkommissionen kommer med kritik af regeringen. Ingen af støttepartierne har på forhånd villet tilkendegive, om de ønsker det samme.

Hvis kritikken er krads nok, ser Hans Redder det som sandsynligt, at et af støttepartierne går med til at sætte advokater på. Og det vil i så fald ikke hue regeringen.

- Regeringen vil meget gerne undgå det, fordi det vil betyde tab af kontrol. Hvis man nedsætter en advokatundersøgelse, er de andre partier i Folketinget næsten nødt til at følge dennes vurdering, når den kommer, siger han.

5. Rigsret

Hans Redders vurdering: Ikke sandsynligt i første omgang

Principielt kan minksagen ende i en rigsret på flere måder.

Først og fremmest kan et flertal i Folketinget vælge at skride direkte til at stille Mette Frederiksen eller en anden minister for Rigsretten uden at bede eksterne advokater vurdere sagen først.

Det ser Hans Redder ikke ske.

En anden mulighed er, at Folketinget på baggrund af en ekstern advokatundersøgelse vurderer, at der skal rejses en rigsretssag.

- Det kan jeg ikke udelukke, men helt overordnet vurderer jeg langt fra, at det er det mest sandsynlige udfald.

6. Mistillid til regeringen/valg

Hans Redders vurdering: Ikke sandsynligt

Hvis Minkkommissionens kritik er så voldsom, at et flertal i Folketinget ikke længere har tillid til regeringen eller til statsministeren, kan der stilles et mistillidsvotum. Det vil i praksis udløse et valg, da ingen regering kan blive siddende, hvis der er udtrykt mistillid.

Hans Redder vurderer, at det er højst usandsynligt.

- Det vil i så fald kræve, at det står noget i rapporten, som kommer så meget bag på støttepartierne, at de ikke længere har tillid til regeringen, siger han.

Ifølge den politiske redaktør er det svært at forestille sig, fordi kommissionens beretning bygger på de mange afhøringer, vi alle har været vidne til i Retten på Frederiksberg.

Støttepartierne bliver afgørende

Der er således flere mulige scenarier, og det er ikke til at sige, hvad det ender med.

Én ting er dog sikkert.

Blå blok har ikke mandater nok alene til at drage politiske konsekvenser, og derfor vil det kræve, at et af støttepartierne, SF, Radikale Venstre eller Enhedslisten, går med, hvis der eksempelvis skal gives en næse, væltes en minister eller nedsættes en ekstern advokatundersøgelse.

Alle tre partier har sagt, at de først vil tage endeligt stilling, når beretningen er landet.

Du kan følge udviklingen på TV2.DK og TV 2 NEWS.