Minkkommissionen: Statsministerens instruks var "groft vildledende og klart ulovlig"

Det er ikke kommissionens vurdering, at Mette Frederiksen havde kendskab til den manglende lovhjemmel, da hun holdt pressemødet 4. november.

Minkkommissionen vurderer, at statsminister Mette Frederiksen under pressemødet 4. november 2020 "objektivt set var groft vildledende".

Det fremgår af den beretning, som Minkkommissionen torsdag præsenterede for Folketinget.

Det er dog kommissionens vurdering, at statsministeren i forhold til at vildlede om den manglende lovhjemmel "subjektivt ikke havde viden herom eller hensigt hertil".

Her er dog værd at bemærke, at kommissionen specifikt skriver, at den ikke har foretaget en vurdering af, om der kan være tale om grov uagtsomhed.

Det siger ministeransvarsloven om forsæt og uagtsomhed

§ 5. En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der pĂĄhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder anvendelse, sĂĄfremt en minister giver folketinget urigtige eller vildledende oplysninger eller under folketingets behandling af en sag fortier oplysninger, der er af væsentlig betydning for tingets bedømmelse af sagen.

Kilde: Retsinformation.dk

Faktatjek frikender ikke

Om Statsministeriets rolle i sagen skriver kommissionen, at "Statsministeriet har handlet meget kritisabelt i forløbet, som førte til den grove vildledning af minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder i forbindelse med pressemødet den 4. november”.

Samtidig fremgår det, at Statsministeriet burde have "rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet" inden det famøse pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte, at alle mink skulle aflives.

- Selve statsministerens indledning til brug for pressemødet havde i et udkast været til faktatjek, blandt andet i Miljø- og Fødevareministeriet som ressortministerium, men kommissionen finder, at dette faktatjek, som fandt sted på lavere niveau i ministerierne, under de anførte omstændigheder var utilstrækkeligt til at fritage for kritik for den skete grove vildledning og klart ulovlige instruks.

På pressemødet 4. november 2020 fortalte statsminister Mette Frederiksen, at alle mink skulle aflives. Video: Morten Nielsen

En "forceret proces"

Beslutningen om at aflive alle mink blev som bekendt truffet på et møde i regeringens koordinationsudvalg om aftenen 3. november 2020. Et møde, hvor Mette Frederiksen sad for bordenden.

Det har ført til massiv kritik, at deltagerne på mødet hverken fik eller tog sig tid til at læse de dokumenter, hvor det fremgik, at der manglende lovhjemmel til beslutninger, der var mindre indgribende en den, udvalget endte med at træffe.

I Minkkommissionens beretning står, at "Mette Frederiksen må have været bekendt med, at mødet (KU-mødet, red.) blev tilrettelagt og materiale udarbejdet i en forceret proces."

- Kommissionen lægger herefter til grund, at statsministeren på KU-mødet spurgte, om mink skulle slås ned, men ikke om de kunne eller måtte slås ned af myndighederne. Mette Frederiksen har i øvrigt anført, at ”en regering skal ”up front” have at vide, om der er hjemmel til at træffe en beslutning”. Dette kan dog efter kommissionens opfattelse næppe kræves i forhold til en beslutning, som ikke var forudset og i hvert fald ikke behandlet i materialet udarbejdet til brug for mødet.

Kommission har ikke vurderet grundlag for rigsret

Kommissionen har haft til opgave at undersøge forløbet op til og omkring regeringens pressemøde 4. november 2020, hvor Mette Frederiksen meddelte, at alle mink skulle aflives.

Herunder også, hvornår de enkelte medlemmer af regeringen fik kendskab til, at der ikke var den nødvendige lovhjemmel til at træffe beslutningen.

Kommissionen har ikke haft til opgave at vurdere, hvorvidt der er grundlag for en rigsretssag. Det vil udelukkende være op til Folketingets partier.

Det blev der sagt i minksagen

  1. Statsministeren siger, at alle mink skal dø

   PĂĄ et pressemøde 4. november lød den nedslĂĄende besked til landets minkavlere fra statsminister Mette Frederiksen (S): 

   - Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre ogsĂĄ avlsdyrene. 

  2. Fødevarestyrelsen siger "skal"

   I en mail fra Fødevarestyrelsen sendt ud til alle minkavlere i Danmark fredag 6. november stod der under overskriften 'Minkfarme uden for zonerne' følgende: 

   - Aflivningen af alle mink (ogsĂĄ avlsdyr) skal være overstĂĄet 16. november 2020. Du skal derfor begynde pĂĄ aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt. (…) Du fĂĄr 20 kroner i tempobonus per mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest 16. november.. 

  3. Fødevareminister kalder det en "opfordring"

   I et skriftligt svar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) sendt til TV 2 søndag 8. november stĂĄr der: 

   - Regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

   - Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at pĂĄbegynde aflivninger og parallelt hermed arbejdet pĂĄ at tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag til om nødvendigt at pĂĄbyde dette - herunder ogsĂĄ sĂĄ minkavlerne kan fĂĄ den nødvendige kompensation. 

  4. Mogens Jensen beklager

   I et skriftligt svar mandag beklagede fødevareminister Mogens Jensen, at han og regeringen ikke havde været tydelige nok omkring, hvad der var og ikke var lovhjemmel til i sagen om minkaflivningerne:

   - Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne, lyder det.

   - Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage.

  5. Fødevareministeren: Kendte ikke til lovbrud

   Tirsdag 10. november sagde fødevareminister Mogens Jensen, at han på pressemødet onsdag ikke var orienteret om manglende lovhjemmel til at aflive alle raske mink.

   - Vi har begået en fejl. Der er ikke lovhjemmel til at bede minkavlere slå deres mink ned udenfor de zoner, der er lavet. Og det skal vi have hjemmel til, hvis vi skal kræve det. Derfor er det også beklageligt, at der går et brev ud til minkavlerne, hvor det ikke var klart, at der skulle være tale om en opfordring fra regeringens side, siger han.

   Samme dag kommer det frem, at Mogens Jensens ministerium planlægger at have en redegørelse over forløbet på plads ugen efter.

  6. Statsministeren: Det er en fejl

   Ved tirsdagens spørgetime i Folketinget blev Mette Frederiksen blandt andet spurgt ind til, hvornĂĄr hun vidste, at der ikke var lovhjemmel til instruksen:

   - Det bliver Statsministeriet gjort opmærksom på i weekenden. Det er en fejl. Det er også en beklagelig fejl. Jeg sagde, vi ville komme til at begå fejl, og det her er en af dem, svarer Mette Frederiksen.

  7. Fødevarestyrelsen har vidst det hele tiden

   Berlingske kunne man onsdag 11. november læse, at Fødevarestyrelsen, modsat Mette Frederiksen og Mogens Jensen, hele tiden havde vidst, at der ikke var lovhjemmel.

   Veterinærdirektør Hanne Larsen skrev følgende til avisen:

   - På de indre linjer har kommunikationen været helt klar, og Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det ville kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning.

  8. Støttepartier sikrer lovgrundlag

   Mandag fik regeringen en aftale pĂĄ plads om aflivning, et midlertidigt forbud mod mink og udbetaling af den omdiskuterede tempobonus indgĂĄet med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

   Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne i sidste øjeblik.

  9. Mogens Jensen i endnu et samrĂĄd

   Tirsdag var fødevareminister Mogens Jensen (S) igen i samrĂĄd om minksagen, hvor han blandt andet blev spurgt ind til, hvorfor ministeren ikke straks stoppede den ulovlige ordre, da han fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel til den.

   Her henviste ministeren endnu engang til onsdagens redegørelse.

  10. Mette Frederiksen: Der kommer en redegørelse

   Tirsdag eftermiddag var statsministeren i spørgetime med Folketingets partiledere.

   Her blev hun spurgt ind til regeringens hĂĄndtering af minksagen, men talrige gange svarer hun ved at henvise til den redegørelse, som Fødevareministeriet kommer med onsdag.

  11. Mogens Jensen trækker sig

   Onsdag trækker fødevareminister Mogens Jensen (S) sig fra sin ministerpost, som en konsekvens af minkskandalen.