Minkkommissionen forkaster Mogens Jensens forklaring

Mogens Jensen har selv forklaret, at han fik kendskab om den manglende hjemmel om lørdagen. Nu siger kommissionen, at det var to dage tidligere.

Under afhøringen af Mogens Jensen holdt den tidligere fødevareminister fast i, at han først fik besked om den manglende lovhjemmel, da han modtog en mail med en række talepunkter fra en ministersekretær lørdag 7. november.

Men den forklaring køber Minkkommissionen ikke.

Det fremgĂĄr af beretningen, som blev offentliggjort torsdag.

- Kommissionen finder, at Mogens Jensen den 5. november 2020 fik en viden, som gjorde, at han måtte indse, at hans – og også statsministerens – udmeldinger på pressemødet den 4. november 2020 var groft vildledende.

- Kommissionen finder sĂĄledes, at Mogens Jensen i hvert fald under samrĂĄdet den 11. november gav urigtige oplysninger.

Under samrådet forklarede han flere gange, at han først blev gjort opmærksom på den manglende lovhjemmel "i weekenden".

Sms'en til Mette Frederiksen

Under de mange afhøringer i kommissionen var der også flere indikationer på, at den tidligere fødevareminister kendte til den manglende lovhjemmel før 7. november.

Især en sms fra Mette Frederiksen til Mogens Jensen vakte opsigt.

Mens sagen rullede og skabte store overskrifter i medierne, sendte statsministeren 9. november en sms til Mogens Jensen for at høre, hvornår han fandt ud af, at der manglende lovhjemmel.

- Jeg kan ikke på stående fod sige præcis hvornår, men jeg mener, at det var torsdag, svarede han hende.

Mogens Jensens eget bud i sms’en var altså umiddelbart torsdag 5. november. Det blev også bakket op af andre vidner under afhøringerne.

Rådgiver ændrede forklaring

Blandt andet viste en mail sendt 10. november, at afdelingschef i Fødevareministeriet Tejs Binderup foreslog ministeren at gå til medierne og sige, at han blev klar over den manglende hjemmel 5. november.

Samme dag blev også nævnt i et udkast til et presseberedskab til Mogens Jensen.

Ministerens daværende rådgiver, Søren Andersen, ændrede efterfølgende dagen til fredag, og til sidst rettede Mogens Jensen selv i citatet, så det var "sidst på ugen", at han fik besked.

Kontorchef i Fødevareministeriet Paolo Drostby har i en mail forklaret, at ministeren formentlig blev orienteret "mundtligt" om den manglende hjemmel. Det afviste Mogens Jensen dog også under sin afhøring.

- Jeg ville kunne huske, hvis jeg mundtligt var blevet orienteret om, at der manglende lovhjemmel, sagde han.

Stoppede ikke afgørende brev

Datoen for hvornår Mogens Jensen blev opmærksom på den manglende lovhjemmel er afgørende af flere grunde.

Blandt andet på grund af det brev, som Fødevarestyrelsen sendte ud til minkavlerne to dage efter pressemødet, fredag 6. november. Her stod 31 gange, at minkene "skal" aflives.

- Kommissionen noterer sig, at Mogens Jensen ikke delte oplysningen om manglende hjemmel med nogen, eksempelvis statsministeren, som gentog budskabet om aflivning af alle mink på et nyt pressemøde den 5. november 2020 klokken 18.30, ligesom kommissionen noterer sig, at Mogens Jensen ikke tog skridt til at berigtige den vildfarelse, som minkavlere og offentlighed var blevet efterladt i, skriver kommissionen.

TV 2 har forsøgt at få en kommentar fra Mogens Jensen, som i dag er Socialdemokratiets forsvarsordfører.

På Facebook skriver han, at han ikke er "enig i alle betragtninger, som Minkkommissionen i øvrigt fremfører om min egen rolle i sagen".

Forstå forløbet om mailen og lovproblemet

  1. Styrelse advarer om lovproblemer

   Kort inden regeringen på et pressemøde beordrer alle landets mink aflivet, forsøger Fødevarestyrelsen at advare om lovproblemer. Styrelsen kontakter Fødevareministeriet og beder om en kontakt i Justitsministeriet, fordi styrelsen ikke mener, at der er lovgrundlag til at aflive alle landets mink.

  2. Pressemødet

   Regeringen afholder pressemøde, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) beordrer alle landets mink aflivet. Det gælder både smittede og ikke smittede mink, og det gælder også avlsdyr.

  3. Lovproblemer drøftes på møde

   Der afholdes møde mellem daværende departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet og Fødevarestyrelsens direktion om hjemmelsgrundlaget. 

   Senere samme aften tilkendegiver ministeriet over for Justitsministeriet, at Fødevarestyrelsens vurdering er, at der ikke er hjemmel til at aflive alle mink, hvilket "Miljø- og Fødevareministeriet kan tilslutte sig". 

   Dagen efter tilkendegiver Justitsministeriet, at ministeriet "ikke har grundlag for at tilsidesætte" vurderingen. 

   Der er enighed om, at der skal laves ny lovgivning for at fĂĄ hjemmel til at aflive mink uden for zonerne.

  4. Minkavlerne beder om svar

   Kopenhagen Fur henvender sig til Fødevarestyrelsen og efterspørger klarere kommunikation til minkavlerne, som er frustrerede og forvirrede.

  5. Brev sendes frem og tilbage

   Efter ønske fra Kopenhagen Fur og Miljø- og Fødevareministeriet sender styrelsen et forslag til et brev til alle minkavlere til ministeriets departementschef. Brevet vedrører både mink i og uden for smittezonerne. Ministeriet sender nogle forslag til rettelser retur til styrelsen, og styrelsen retter dem i brevet.

   Samme eftermiddag sender ministeriet mailen til styrelsen om, at styrelsen er "nødt til at sætte i gang med aflivningerne, inden der er talt op. BĂĄde pĂĄ smittede og ikke-smittede besætninger ", og at det "skal fremgĂĄ af brevet til minkavlerne, at de bare skal starte.

  6. Avlerne modtager brevet

   Fødevarestyrelsen sender brevet til minkavlerne via Kopenhagen Fur. Af brevet fremgår det

   - Regeringen har meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Det er vigtigt, at aflivningerne foregĂĄr hurtigst muligt.

   Til minkafvlerne uden for smittezonerne står der, at "aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overståte den 16. november 2020. Du skal derofr begynde på aflivning og pelsning hurtigst muligt".

  7. Lovproblemer ser dagens lys

   Det kommer frem i offentligheden, at regeringen ikke har lovgrundlag til at kræve alle landets mink aflivet. Der er således ikke lovhjemmel til at aflive mink uden for de såkaldte smittezoner.

  8. Minkavlerne fĂĄr nyt brev

   Fødevarestyrelsen sender nyt brev til minkavlerne og gør det klart, at der ikke er tale om en ordre, men en "opfordring" til at aflive uden for zonerne, og at regeringen arbejder på at sikre sig den nødvendige lovhjemmel til at kræve alle mink aflivet.

Kilde: Regeringens 'Redegørelse for forløbet vedrørende manglende hjemmel til at udvide den hidtidige indsats med aflivning af mink til hele landet'