Politik

Minkkommissionen: Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser

Det vil statsminister Mette Frederiksens opgave at tage stilling til "eventuelle ansættelsesretlige sanktioner".

Der er grundlag for, at minksagen kan få konsekvenser for departementschef i Statsministeriet Barbara Bertelsen.

Det fremgår af kommissionens beretning:

- Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet den 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf.

Havde tid til at behandle sagen af flere omgange

Kommissionen konkluderer, at Barbara Bertelsen ikke havde kendskab til den manglende lovhjemmel, men at hun i sin egenskab af departementschef for Statsministeriet burde have rejst spørgsmålet over for ressortministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet.

Kommissionen finder, at Barbara Bertelsen havde "det meste af en arbejdsdag" fra regeringens beslutning i koordinationsudvalget 3. november og indtil pressemødet 4. november, hvor beslutningen skulle meldes ud.

Derfor finder kommissionen, at der var "tid til at behandle sagen ad flere omgange".

- Kommissionen lægger i overensstemmelse med Barbara Bertelsens forklaring til grund, at hun ikke var bekendt med, at der manglede hjemmel til aflivning af alle mink, og at der manglede hjemmel til tempobonus.

- Men under de konkrete omstændigheder, der er nævnt ovenfor, finder kommissionen, at Barbara Bertelsen, der selv er jurist, burde have rejst spørgsmålet om hjemmel over for ressortministeriet, i hvert fald forinden statsministerens pressemøde den 4. november 2020, med henblik på at sikre, at der var fornøden lovhjemmel.

I vurderingen af Barbara Bertelsens rolle under minksagen står også, at hun "betonede et meget betydeligt tidspres i en proces, der blev forceret".

- En konsekvens af Barbara Bertelsens beslutninger var, at Miljø- og Fødevareministeriet i nogen grad trådte i baggrunden og blev koblet af, uanset at ministeriet havde ressortansvaret i forhold til mink.

Afgørende rolle i minksagen

Barbara Bertelsen kom for alvor på alles læber, da det viste sig, at hun har slettet sms'er fra de dage, hvor beslutningen om at aflive alle landets mink blev truffet. En beslutning, som Bertelsen selv var dybt involveret i, og som en Minkkommission efterfølgende forsøgte at nå til bunds i.

Det skyldes, at Bertelsen havde indstillet sin telefon til automatisk at slette alle sms'er efter 30 dage, lød forklaringen.

Få timer senere kunne TV 2 afsløre, at statsminister Mette Frederiksen også havde slettet sms'er fra perioden på sin ministertelefonen. Det var netop Barbara Bertelsen, som rådede hende til at opsætte slettefunktionen, forklarede Frederiksen på et pressemøde 3. november.

Enkelte af departementschefens beskeder er kommet frem gennem en modtager.

Blandt de mest opsigtsvækkende er en sms sendt 9. november til departementschefen i Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, hvor Barbara Bertelsen spurgte: "Hvornår kommunikerer I (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte)?"

Efter få minutter skrev Bertelsen igen til Studsgaard, at den daværende minister Mogens Jensens eneste chance var at tage skylden på sig selv med ”max ydmyghed”.

 1. Barbara Bertelsen

  Hvornår kommunikerer i (og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte ;)

 2. Henrik Studsgaard

  Lige om lidt - vi skal lige have godkendt præciseret brev til minkavlerne'

 3. Barbara Bertelsen

  Max ydmyghed. Hører hele tiden jeres linjer fra jeres folk/SR, der prøver at komme uden om selv at tage ansvaret på sig. Jeres ministers eneste chance for at vende denne er imidlertid at tage den oprigtigt og helhjertet på sig. Enhver rest af hidtidige transparente forsøg på at kaste den videre på andre - herunder regeringen bredt og dermed stm - kommer jo til at ramme ham selv endnu hårdere

Det er endnu uvist, hvilke konsekvenser Minkkommissionens beretning vil få for den omstridte departementschef – hvis nogen. For blot to dage siden gav hendes chef, statsminister Mette Frederiksen, udtryk for, at hun fortsat havde tillid til sin højre hånd.

Det vil ifølge Medarbejder- og Kompetencestyrelsen være Mette Frederiksen, der skal tage stilling til "eventuelle ansættelsesretlige sanktioner".

Du kan læse et portræt af statsministerens højre hånd her.

Det blev der sagt i minksagen

  1. Statsministeren siger, at alle mink skal dø

   På et pressemøde 4. november lød den nedslående besked til landets minkavlere fra statsminister Mette Frederiksen (S): 

   - Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte bliver inddæmmet, og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også avlsdyrene. 

  2. Fødevarestyrelsen siger "skal"

   I en mail fra Fødevarestyrelsen sendt ud til alle minkavlere i Danmark fredag 6. november stod der under overskriften 'Minkfarme uden for zonerne' følgende: 

   - Aflivningen af alle mink (også avlsdyr) skal være overstået 16. november 2020. Du skal derfor begynde på aflivning og pelsning af besætningen hurtigst muligt. (…) Du får 20 kroner i tempobonus per mink ved, at minkene i farmen er aflivet senest 16. november.. 

  3. Fødevareminister kalder det en "opfordring"

   I et skriftligt svar fra fødevareminister Mogens Jensen (S) sendt til TV 2 søndag 8. november står der: 

   - Regeringen har vurderet, at der i denne alvorlige situation skal handles hurtigt. Regeringen har derfor meldt ud, at alle mink i landet skal aflives af hensyn til folkesundheden. Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.

   - Regeringen har skrevet rundt til de enkelte minkfarmere med en opfordring til at påbegynde aflivninger og parallelt hermed arbejdet på at tilvejebringe det nødvendige lovgrundlag til om nødvendigt at påbyde dette - herunder også så minkavlerne kan få den nødvendige kompensation. 

  4. Mogens Jensen beklager

   I et skriftligt svar mandag beklagede fødevareminister Mogens Jensen, at han og regeringen ikke havde været tydelige nok omkring, hvad der var og ikke var lovhjemmel til i sagen om minkaflivningerne:

   - Først og fremmest er det vigtigt at slå fast, at vi burde have kommunikeret klart, hvorvidt der er lovhjemmel til, at myndighederne kan påbyde at aflive raske minkbesætninger uden for sikkerhedszonerne, lyder det.

   - Det har ikke været tilfældet i denne sag, og det vil jeg gerne beklage.

  5. Fødevareministeren: Kendte ikke til lovbrud

   Tirsdag 10. november sagde fødevareminister Mogens Jensen, at han på pressemødet onsdag ikke var orienteret om manglende lovhjemmel til at aflive alle raske mink.

   - Vi har begået en fejl. Der er ikke lovhjemmel til at bede minkavlere slå deres mink ned udenfor de zoner, der er lavet. Og det skal vi have hjemmel til, hvis vi skal kræve det. Derfor er det også beklageligt, at der går et brev ud til minkavlerne, hvor det ikke var klart, at der skulle være tale om en opfordring fra regeringens side, siger han.

   Samme dag kommer det frem, at Mogens Jensens ministerium planlægger at have en redegørelse over forløbet på plads ugen efter.

  6. Statsministeren: Det er en fejl

   Ved tirsdagens spørgetime i Folketinget blev Mette Frederiksen blandt andet spurgt ind til, hvornår hun vidste, at der ikke var lovhjemmel til instruksen:

   - Det bliver Statsministeriet gjort opmærksom på i weekenden. Det er en fejl. Det er også en beklagelig fejl. Jeg sagde, vi ville komme til at begå fejl, og det her er en af dem, svarer Mette Frederiksen.

  7. Fødevarestyrelsen har vidst det hele tiden

   Berlingske kunne man onsdag 11. november læse, at Fødevarestyrelsen, modsat Mette Frederiksen og Mogens Jensen, hele tiden havde vidst, at der ikke var lovhjemmel.

   Veterinærdirektør Hanne Larsen skrev følgende til avisen:

   - På de indre linjer har kommunikationen været helt klar, og Fødevarestyrelsen har hele tiden ageret efter, at det ville kræve en hjemmel at påbyde aflivning af raske mink længere væk end 7,8 kilometer fra en smittet besætning.

  8. Støttepartier sikrer lovgrundlag

   Mandag fik regeringen en aftale på plads om aflivning, et midlertidigt forbud mod mink og udbetaling af den omdiskuterede tempobonus indgået med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

   Venstre, de konservative og Dansk Folkeparti forlod forhandlingerne i sidste øjeblik.

  9. Mogens Jensen i endnu et samråd

   Tirsdag var fødevareminister Mogens Jensen (S) igen i samråd om minksagen, hvor han blandt andet blev spurgt ind til, hvorfor ministeren ikke straks stoppede den ulovlige ordre, da han fandt ud af, at der ikke var lovhjemmel til den.

   Her henviste ministeren endnu engang til onsdagens redegørelse.

  10. Mette Frederiksen: Der kommer en redegørelse

   Tirsdag eftermiddag var statsministeren i spørgetime med Folketingets partiledere.

   Her blev hun spurgt ind til regeringens håndtering af minksagen, men talrige gange svarer hun ved at henvise til den redegørelse, som Fødevareministeriet kommer med onsdag.

  11. Mogens Jensen trækker sig

   Onsdag trækker fødevareminister Mogens Jensen (S) sig fra sin ministerpost, som en konsekvens af minkskandalen.