Mink-sagen

- Det er meget, meget hård kritik, siger Hans Engell om kommissionens beretning

Kritikken er opsigtsvækkende hård over for nøglepersoner i den danske centraladministration.

Minkkommissionen konkluderer i sin beretning, at Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, har begået tjenesteforseelser. Det samme er tilfældet for en række højtplacerede personer i centraladministrationen.

Beretningen konkluderer, at Statsministeriet har handlet "meget kritisabelt". Ministeriets ageren har ifølge kommissionen ført til grov vildledning af "minkavlere og offentlighed og den klart ulovlige instruks til myndigheder 4. november 2020", står der.

Mette Frederiksens udmeldinger på pressemødet var ifølge kommissionen "objektivt vildledende", men kommissionen finder ikke, at statsministeren var vidende om det.

Samlet set siger politisk kommentator Hans Engell om sagens alvor:

- Vi er oppe i den røde del. Det er meget, meget hård kritik, for vi taler jo om nogle af de absolut ledende personer i den danske centraladministration.

I kritikken har Barbara Bertelsen en særstilling, påpeger Hans Engell. Beretningen konkluderer, at hun har begået tjenesteforseelser af en sådan grad, at der er grundlag for, at man kan forsøge at drage hende til ansvar. Ifølge kommissionen har hun medvirket til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet.

- Der er vi højt på skalaen. Det skal man ikke bagatellisere. Det bliver anbefalet, at der skal indledes en tjenestemandsundersøgelse af Barbara Bertelsen, og det er bestemt alvorligt, siger Frederik Waage, juridisk professor ved Syddansk Universitet.

Legalitetsprincippet og sandhedspligten

Minkkommissionens formulering om den højtstående embedsmand siger i sin ordlyd:

- Kommissionen finder samlet set, at Barbara Bertelsen har begået tjenesteforseelser af en sådan grovhed, at der er grundlag for, at det offentlige søger at drage hende til ansvar i anledning af hendes medvirken til brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet i forbindelse med pressemødet 4. november 2020 og den efterfølgende opretholdelse heraf.

Legalitetsprincippet handler om, at enhver politisk beslutning skal have hjemmel i loven.

- Det er spørgsmålet om, at man manglede lovhjemmel til det, man gjorde, siger Frederik Waage.

Hvad sandhedspligten er ifølge den juridiske professor "mere uklar".

- Jeg forstår, at man måske kan tale om en objektiv og subjektiv sandhedspligt. Der er sandhedspligt for alle tjenestemænd. Man skal tale sandt, men har det været bevidst, at man talte usandt? Det tror jeg ikke, at vi kan konkludere på endnu, siger Frederik Waage.

Politisk redaktør: Svært at overvurdere

Skifter man de juridiske briller ud med de politiske, er der også tale om en højst opsigtsvækkende sag, lyder det fra TV 2s politiske redaktør, Hans Redder:

- Det er svært at overvurdere, hvor central og vigtig en figur Barbara Bertelsen er. Hun er landets øverste embedsmand, hun er departementschef i Statsministeriet, hun er Mette Frederiksens tætteste medarbejder, og én, som vi ved, har været involveret i stort set alle afgørende beslutninger i dette land under denne valgperiode, siger han.

Det vides endnu ikke, om den alvorlige kritik i kommissionens rapport får konsekvenser for Barbara Bertelsen eller nogen af de andre embedsmænd, der får kritik. Herunder om der skal indledes en tjenestemandsundersøgelse.

Det skal der nu tages stilling på baggrund af rapportens konklusioner.