Politik

Flertal giver økonomisk håndsrækning til pensionister

Både pensionister og studerende kan se frem til en håndsrækning, mens elafgiften sænkes og beskæftigelsesfradraget hæves.

På grund af de stigende energipriser er et flertal i Folketinget blevet enige om at give en økonomisk håndsrækning til nogle af de danskere, der har mindst.

Det fortalte finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde fredag formiddag.

- Vi står netop nu i en meget alvorlig situation. Ruslands invasion og krig i Ukraine rammer hele Europa og også Danmark. Det rammer blandt andet i forhold til, at rigtig mange danskere mærker det på pengepungen, siger han.

Der er blandt andet tale om et skattefrit beløb til knap 300.000 folkepensionister, der modtager ældrecheck, på 2500 kroner både i 2022 og 2023, altså et samlet beløb på 5000 kroner.

Den ekstra ældrecheck er dog en del af en større aftale, der skal give lidt mere luft i danskernes økonomi. Bag aftalen står regeringen, Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Enhedslisten og Radikale Venstre.

Her er aftalens hovedpunkter

  • Et ekstra engangsbeløb til modtagere af ældrecheck
  • En lempelse af elafgiften i 2022 og 2023
  • En forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2022 og 2023
  • Et ekstra engangsbeløb til modtagere af su-handicaptillæg og su-forsørgertillæg samt blandt andet førtidspensionister
  • En fremrykning af en forhøjelse af su-fribeløbet

Flere tiltag skal kompensere danskerne

Ud over den ekstra ældrecheck præsenterer aftaleparterne også en række andre tiltag. Blandt andet lempes elafgiften, det maksimale beskæftigelsesfradrag hæves, mens også en forhøjelse af SU-fribeløbet rykkes frem.

Samlet set har aftalen en pris på 3,1 milliarder kroner – heraf 1,12 milliarder til de ekstra ældrechecks – der skal findes ved at nedjustere de offentlige investeringer med 300 millioner kroner i 2022 og 2,5 milliarder i 2023.

Derudover etableres en grøn fond på mindst 53,5 milliarder kroner i perioden 2025- 2040. Pengene skal bruges på langsigtede investeringer i klima, grøn energi og miljø.

Allerede i april foreslog statsminister Mette Frederiksen (S) en skattefri ældrecheck på 5000 kroner.

Tiltaget var en del af et udspil fra regeringen, der skal kompensere de danskere, som oplever stigende priser på blandt andet dagligvarer og brændstof.

Regeringen lagde dengang også op til at kompensere andre grupper, blandt andet førtidspensionister, ligesom der blev kigget på, om kørselsfradraget skal hæves.

Hvad er en ældrecheck?

Folkepensionister med en personlig tillægsprocent på mere end 0 og med en likvid formue, der ikke overstiger 93.000 kroner, har ret til at få en ældrecheck.

Checken udbetales en gang om året. Det sker den sidste hverdag i januar, hvor den kommer sammen med folkepensionen.

I 2021 var ældrechecken, der også kaldes den supplerende pensionsydelse, på maksimalt 18.400 kroner, men forskellige forhold afgør størrelsen på checken.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) har tidligere oplyst, at den gennemsnitlige ældrecheck i 2021 var på 16.400 kroner.

Elafgiften sænkes og beskæftigelsesfradraget forhøjes

Som en del af aftalen sænkes den danske elafgift med 4 øre per kilowatt-time i de sidste tre måneder af 2022, mens den lempes med 4,3 øre i 2023.

Dermed vil elafgiften i slutningen af 2022 lyde på 72,3 øre per kilowatt-time og i 2023 på 68,8 øre per kilowatt-time.

Dertil kommer en midlertidig forøgelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag i år og næste år.

I 2022 hæves fradraget fra 41.600 kroner til 43.500 kroner – altså en forhøjelse på 1900 kroner. Til næste år hæves beskæftigelsesfradraget til 45.600 kroner.

Studerende og førtidspensionister får også en hånd

Også de studerende kan se frem til at få en smule mere luft i økonomien.

SU-fribeløbet – altså hvor meget de studerende må tjene ved siden af deres SU uden at blive modregnet – er planlagt til at skulle forhøjes med 4000 kroner om måneden fra 2023.

Men aftaleparterne vil søge SU-forligskredsens opbakning til at rykke den forhøjelse frem til 1. januar 2022 med tilbagevirkende kraft.

Samtidig vil modtagere af SU-handicaptillæg og SU-forsørgertillæg med aftalen modtage et skattefrit engangsbeløb på 2000 kroner i 2022.

Sidst men ikke mindst vil "en række ydelsesmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet" også få et tilsvarende skattefrit engangsbeløb i januar 2023. Det gælder særligt førtidspensionister, lyder det i aftalen.